Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Öfke Kontrol Bozukluğu Nedir? Nedenleri Nelerdir?

0 433

Psikiyatri dalının en önemli rahatsızlıklarından biri de öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığıdır. Diğer birçok psikiyatri rahatsızlıklarında olduğu gibi meydana gelmesinde birçok nedenlerin yer alabildiği öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığı taşıdığı birçok olumsuz sonuçları nedeniyle mutlaka tedavi edilmesi gereken psikiyatri rahatsızlıklarındandır.

8325_12Genellikle birikmiş stres ve öfke sektomları sonucunda ortaya çıkabilen öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığı yine diğer birçok psikiyatri rahatsızlıklarında olduğu gibi başta bireye olmak üzere çevresinde yer alan diğer bireylere de birçok yönden zararlar verebilmeye neden olabilmektedir.

Psikiyatri uzmanlarının önemli bir psikiyatri rahatsızlığı olarak gördüğü öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığı özellikle hızla değişen çağın beraberinde başta ekonomik sebepler olmak üzere getirdiği birçok olumsuz faktörlere bağlı olarak da kendisini gösterebilmekte ve çoğu zaman tedavi edilmediği takdirde ciddi olumsuz sonuçların meydana gelmesine yol açabilmektedir.

Diğer birçok psikiyatri rahatsızlıklarında olduğu gibi özellikle çocukluk dönemlerinde yaşanılan çeşitli psikolojik travmalara bağlı olarak etkisini gösterebilen öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığı yine beraberinde taşıdığı birçok olumsuz faktörleri nedeniyle etkisi altına aldığı bireylerin başta ruhsal durumları olmak üzere birçok sağlık unsurlarını önemli derecede tahribata uğratmaktadır. Dolaysıyla uzmanlar öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığı hakkında toplumları ve bireyleri uyarmakta ve bu rahatsızlığın hissedilmesi durumunda vakit kaybedilmeden ilgili doktora başvurulması gerektiğinin altını önemle çizmektedirler.

Öfke Kontrol Bozukluğu Rahatsızlığının Başlıca Nedenleri Nelerdir?

Yukarıda da belirtildiği üzere diğer birçok psikiyatri rahatsızlıklarında olduğu gibi öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığının meydana gelmesinde de birçok nedenler rol almaktadır. Bu nedenler şunlardır.

8325_13Çocukluk dönemlerinde yaşanmış olan bazı psikiyatrik travmalar: Diğer birçok psikiyatri hastalıklarının ana nedenlerinden biri olan çocukluk dönemleri travmaları aynı zamanda öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığının da önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Özellikle bireyin çocukluk dönemlerinde görmüş olduğu cinsel istismar faktörü başta öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığı olmak üzere birçok psikiyatri rahatsızlıklarının oluşumunda etkin rol oynayabilmektedir.

Suçluluk duygusu: Öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığının önemli nedenlerinden biri de suçluluk duygusudur. Bireyin özellikle de çocukluk dönemlerinde yaşamış olduğu bazı olumsuz durumlardan kendisini sürekli suçlu tutması ilerleyen dönemlerde başta öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığı olmak üzere birçok psikiyatrik rahatsızlıkların meydana gelmesine neden olabilmektedir.

Dışlanmışlık duygusu: Birçok psikiyatri rahatsızlıklarının önemli nedenlerinden biri olarak kabul edilen dışlanmışlık duygusu aynı zamanda öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığının da önemli nedenlerindendir. Bireyin çocukluk ve bilhassa da okul dönemlerinde arkadaşları arasında uyum sağlama sorununa maruz kalması sonucu dışlanmışlık duygusuna kapılabilmekte ve tedavi görmediğinden dolayı da ilerleyen dönemlerde beraberinde topluma ve bireylere sebepsiz kin beslemeye neden olabilmekte ve bununla birlikte ise öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığına zemin hazırlayabilmektedir.

Ekonomik sebepler: Birçok hastalıkların başlıca nedenlerinden biri olarak görülen ekonomik sebepler aynı zamanda öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığının da önemli nedenlerindendir. Özellikle çocukluk dönemleri boyunca yoksul bir ailede yetişmiş olan bireyin yetişkinlik dönemlerinde öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığına yakalanması kaçınılmaz olabilmektedir.

Çeşitli psikiyatri rahatsızlıkları: Öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığının önemli nedenlerinden biri de bireyde daha önceden var olan çeşitli psikiyatri rahatsızlıklarıdır. Özellikle takıntı rahatsızlığının öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığı üzerinde ciddi etkilere neden olabildiği belirtilmektedir.

Aile içi şiddet: Diğer birçok psikiyatri rahatsızlıklarının meydana gelmesinde etkin bir role sahip olan aile içi şiddet faktörü aynı zamanda öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığının meydana gelmesinde de önemli bir paya sahip olmaktadır. Özellikle bireyin çocukluk dönemlerinde ailesinde ve yakın çevresinde maruz kaldığı şiddet durumları ilerleyen dönemlerde meydana gelebilecek öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığının tetiklenmesinde çok önemli bir role sahip olmaktadır.

Boşanma: Öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığının nedenlerinden biri de eşler arası meydana gelen boşanma olaylarıdır. Özellikle de boşanmayı tercih etmedikleri halde çeşitli nedenlerden dolayı boşanma durumuna maruz kalmış olan bireylerde başta birçok psikiyatri rahatsızlıkları olmak üzere öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığının da oluşması söz konusu olabilmektedir.

Epilepsi hastalığı: Ciddi bir beyin hastalığı olarak görülen epilepsi hastalığı aynı zamanda öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığının da başlıca nedenlerindendir.

Öfke Kontrol Bozukluğu Rahatsızlığının Beraberinde Meydana Getirdiği Olumsuz Sonuçlar Nelerdir?

8325_11Yukarıda da belirtildiği üzere taşıdığı tehlikeli riskler nedeniyle tehlikeli bir psikiyatri rahatsızlığı olarak görülen öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığı özellikle tedavi edilmediği takdirde çok daha tehlikeli sonuçların meydana gelmesine neden olabilmektedir. Bunlardan en belirgin tehlikeli sonuçları maddeler halinde şunlardır.

– Birey sinir krizleri geçirdiği süreler içerisinde kendisine ve çevresinde yer alan diğer bireylere zarar verebilmektedir.
– Birey sinir krizi anında intihara kalkışabilmektedir.
– Birey kriz anında yanında bulunan aile fertlerine dahi ciddi zararlar verebilmektedir.
– Birey kriz anında etrafında yer alan eşya ve nesnelere zarar verebilmektedir.
– Birey kriz anında içerisinde bulunduğu ortamı ateşe verebilmekte örneğin evinde ise evini otomobilinde ise otomobilini düşünmeden ve anında yakabilmektedir.
– Birey kriz anında çocuğuna veya da eşine ciddi zararlar verebilmektedir.

Öfke Kontrol Bozukluğu Rahatsızlığında Vücutta Meydana Gelen Olumsuz Durumlar Nelerdir?

Öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığı etkisini gösterdiği anlardan itibaren beraberinde vücutta bazı olumsuz tepkimelerin meydana gelmesini de tetiklemektedir. Bu tetiklenmeler şunlardır.

– Vücut kan basıncı çok hızlı bir şekilde yükselmektedir.
Kalp atışları hızlı bir biçimde yükselmektedir.
– Nefes alıp verme fonksiyonunda önemli derecede bozulmalar meydana gelmektedir.
– Sinir krizleri anında stres ve gerginlik septomları en üst dereceye çıkmaktadır.
– Kriz anında vücudun belli bir kısmı veya da tamamı titremektedir.
– Kriz anında birey ne konuştuğunun farkına varamamaktadır.
– Bilinç kapalı değildir.Fakat işlevinde bozulmalar meydana gelmiştir.
– Kriz anında veya sonrasında davranış bozuklukları meydana gelmektedir.
– Sinir krizleri anında birey uzun süre sakinleşememektedir.

Öfke Kontrol Bozukluğu Rahatsızlığının Neden Olduğu Hastalıklar Hangileridir?

Sıradan bir psikiyatri vakası olmayan öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığı özellikle tedavi edilmediği takdirde beraberinde bazı hastalıkların meydana gelmesine de neden olabilmektedir. Bu hastalıklar şunlardır.

– Kalp hastalıklarına
– Diyabet hastalığına
– Ruhsal hastalıklarına
– Hiper tansiyon hastalığına
– Ve çeşitli beyin hastalıklarının meydana gelmesine neden olabilmektedir.

Öfke Kontrol Bozukluğu Rahatsızlığının Tanısı Nasıl Koyulmaktadır?

Öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığının tanısı oldukça basit yöntemler sayesinde konulmaktadır. Öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığının tanısında ilk olarak hastanın geçmiş hayat hikayesi detaylı olarak incelenmekte ve hastanın sonraki dönemlerde yaşamış olduğu travmalar detaylı olarak incelenmektedir. Bu aşamadan hemen sonrasında ise hastanın kişilik testleri gerçekleştirilmekte ve bu sayede hastanın nasıl bir ruh hali içerisinde bulunduğu tespit edilmekte bunun hemen sonrasında ise gerekli olan tedavi yöntemleri belirlenmektedir.

Öfke Kontrol Bozukluğu Rahatsızlığının Tedavisi Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

8325_10Öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığının tedavisinde genellikle ve ilk olarak psikoterapi yöntemleri uygulanmaktadır.İlgili doktor tarafından gerçekleştirilen psikoterapi yöntemiyle birlikte çeşitli sakinleştirici ilaç yöntemi de uygulanabilmektedir. Tedavisinin genellikle kısa sürdüğü öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığında çok nadiren de olsa hasta hastanede bir müddetliğine yakın gözetim altına alınabilmektedir.İlgili doktorun gerek görmesi durumunda gerçekleşebilen hastane yatış süreci kısa süren bir süreç olmakta ve bununla birlikte hasta tamamen iyileştirildiğinde ise taburcu edilebilmektedir.

Diğer birçok psikiyatri hastalıklarından farklı olarak özellikle öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığının kısa süreler içerisinde iyileştirilebilmesi için hastanın da bu hastalıktan kurtulmak için çaba sarf etmesi gerekmektedir. Çünkü uzmanlara göre birçok psikiyatri rahatsızlıklarının geç iyileştirilmesinde hastanın umutsuz ve tedavi sürecine olumsuz yaklaşmasından kaynaklanabilmektedir. Bununla birlikte yukarıda da belirtildiği üzere öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığı beraberinde meydana getirdiği tehlikeli sonuçları nedeniyle mutlaka tedavi gerektiren bir psikiyatri sorunudur. Dolaysıyla da bu rahatsızlığın henüz ilk belirtilerinin görülmesi durumunda bireylerin vakit kaybetmeden bir psikiyatri doktoruna başvurması önemle gerekmektedir.

Not: Makale bilgilendirme amaçlıdır. Reçete değildi

Kaynakça:
www.e-psikiyatri.com ve www.psikologankara.net

Yazar:Ensar Türkoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.