Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Pazarlama Bilgi Sistemi Ve Pazarlama Araştırması

0 889

Pazarlama Bilgi Sistemi Ve Pazarlama AraştırmasıPazarlama bilgi sistemi, pazarlamada karar almak için gereken bilgileri toplama, analiz etme, değerlendirme ve ilgililere ulaştırmada insan, araç ve çeşitli süreçler kullanılmasıdır.
Pazarlama bilgi sisteminde bazen kısıtlamalar nedeniyle, gereken bilgiler sağlanamayabilir. Mesela; marka yöneticisi, rakiplerin gelecekteki reklam bütçeleri ve pazar payına etkisine ilişkin bilgi istediğinde bu bilginin sağlanması zor veya imkansızdır.
İşletme içi kaynaktan bilgi almak, başka kaynaklardan daha hızlı ve ucuzdur. Ancak bazen sorun çıkarabilir. Çünkü işletme içi bilgiler genel amaçlı olduğundan pazarlama kararları için yetersiz gelebilir. Mesela; mali rapor hazırlamada muhasebe bilgileri kullanılacaksa performans değerlendirmede yeniden düzenlenmesi karar vemeyi kolaylaştırabilir.

Pazarlama araştırması, pazarlama sorunlarını tanımlayıp çözmede gereken bilgileri sistematik ve tarafsız araştırıp analiz etmektir. Kişilerin mal alma önce ve sonrasında düşünce, his, istek ve yaptıkları analiz edilir. Dolayısıyla pazarlama kararları için yardımcı bir süreçtir. Karar almayı gerekli bilgilerle kolaylaştırır.
Pazarlama araştırma yöntemlerinin ortak özelliği, zorunlu aşamaların sistematik ve bilimsel yaklaşım şeklidir. Araştırma başarısı pazarlama araştırma aşamalarını dikkatli planlama ve uygulamaya bağlıdır.

Pazarlama Bilgi Sistemi Ve Pazarlama AraştırmasıPazarlama Araştırması Aşamaları:

1-Araştırma Konusu Problemi Tanımlama: Pazarlama problemi karar vericilerin gerektiğinde yaptıkları seçimlerin sonuçlarına ilişkin kesin bilgi almamış bulunmalarıdır. Bir pazarlama sorunu çözümü, sorun çıkaran belirsizliği gidermektir.

2-Durum Analizi: Pazarlama problemi tanımlamak için gereken ön bilgiler mevcut hal analizinde elde edilir. Aynı aşamada, ürün özellikleri, ambalajları, pazar yapısı, dağıtım kanalları ve tutundurma yöntemleri incelenir.

3-Veri Kaynakları Seçimi: Araştırma verileri toplamada bilinmesi gerekir. Pazarlama problemi çözmede kullanılacak veriler birinci ve ikinci elden verilerdir.
Birinci elden veriler; olay, fikir ve güdülerdir.
İkinci elden veriler; işletme içi ve dışı kaynaklardır.

4-Veri Toplama Yöntemleri: Anket, projeksiyon, gözlem ve deney çalışmalarıyla veriler toplanır. Her birinin avantaj ve dezavantajları vardır.

5-Örnek Seçimi: Evvela ana kütle tanımlanır. Ana kütle çerçeve ve örnekleme birimleri tanımlandıktan sonra örnek seçimine geçilir. En son, örnek verilerinden ana kütle özellikleri tahmin edilir.

6-Veri Cetvelleme ve Analiz: Veri cetvelleme, verilerin niteliklerini inceleme, dverilerde düzeltmeler yaparak sınıflandırma ve çeşitli istatistik yöntemleriyle analiz etmedir.

Pazarlama Bilgi Sistemi Ve Pazarlama Araştırması7-Araştırma Raporu: Araştırma sonuçları raporlanarak ilgililere sunulur. Teknik personellere sunulacak rapor ayrıntılıdır ve “teknik rapor” diye ifade edilir. Üst yöneticilere ise özet şeklinde rapor sunulur. Buna da “özet rapor” denir.
Pazarlama araştırması, proje bazında problem çözme amaçlı uygulanır. Araştırmada çoğunlukla işletme dışından elde edilen bilgiler kullanılır. Karar vericilere bilinmeyen bilgiler sunulmaya çalışılır.

NOT :
Pazarlama bilgi sistemi, problem engelleme amaçlıdır. Geleceğe yönelik ve sürekli uygulanır. İşletme içi ve dışı bilgiler kullanılır. Sürekli günlük bilgiler sağlanır.

Kaynakça:
Anadolu Üniversitesi – Genel İşletme – Haziran 2008

Yazar:Halil İbrahim Arik

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.