Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Probleme Dayalı Öğrenme ve Proje Tabanlı Öğrenme Modeli

0 473

Probleme Dayalı Öğrenme ve Proje Tabanlı Öğrenme Modeli1950’li yıllara dayanan probleme dayalı öğrenme modeli John Dewey’ in görüşlerinden esinlenerek ortaya çıkmıştır. İlk olarak ABD‘de tıp okullarında klinikten önce teori kısmın temellendirilmesi maksadıyla kullanılmıştır. Burada eğitmenlerin bilmesi gereken esas konu probleme dayalı öğrenmenin belli basamakları vardır. Bu basamakların sırasıyla ve amacına uygun bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir .
Probleme dayalı öğrenme modelindeki işlem basamaklarını ele alacak olursak;

• Problemin tanınması ve farkına varma,
• Problemin açıklanması (burada problemin tam ve net bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.
• Problemi nasıl çözeceğimize dair bilgilerin anlaşılması,
• Bilgiye ulaşabileceğimiz kaynak ve materyallerin belirlenmesi
• Çözümlerin neler olacağına dair tahminler
• Çözümlerin değerlendirilmesi
• Çözümün raporlandırılması.
Probleme dayalı öğrenmede öğretmenin rolü başta daha net ve belirgin iken, öğrenci konuya daha hakim olmaya başlayacak ve öğretmenden çıkıp öğrenci merkezli bir yöntem haline gelecektir.

Probleme Dayalı Öğrenme ve Proje Tabanlı Öğrenme ModeliProje Tabanlı Öğrenme
Birçok eğitimci tarafından önerilen proje tabanlı öğrenme öğrenci merkezli öğrenmedir. Proje tabanlı öğrenme motivasyonu artırmakta ve öğrenmede kalıcılığı sağlamaktadır. Proje tabanlı öğrenmede öğrenme sürecinde öğrenci aktiftir. Ayrıca proje tabanlı öğrenmede gerçek yaşamda var olan problemlere ve konulara yer verilmektedir. Proje tabanlı öğrenme günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz herhangi bir konu ele alınmaktadır. Proje tabanlı öğrenme öğrencilere problem çözme, problem çözerken alternatifleri göz önünde bulundurma gibi beceriler kazandırmaktadır bu doğrultuda öğrenciler proje tabanlı öğrenme ile birlikte uygulama, analiz ve sentez düzeyinde hedefleri gerçekleştirmektedir.

Probleme Dayalı Öğrenme ve Proje Tabanlı Öğrenme ModeliProje tabanlı öğrenme, John Dewey ve Bruner’in geliştirdiği bir yaklaşımdır. Proje öğrenmede grup çalışması olduğu gibi bireysel çalışmalarda olmaktadır. Proje tabanlı öğrenme bireysel yada grup halinde günlük hayatta karşımıza çıkan olayları ve problemlerin çözümünü amaçlayan bir yaklaşımdır.
Proje tabanlı öğrenme süreç değerlendirilmesi önemlidir. Öğrenme sürecinde bireysel öğrenme önemlidir. Proje tabanlı öğrenme sınıf için ve öğretmen merkezli öğrenmeden öğrenci merkezli ve uzun dönem öğrenme etkinliklerine geçişi sağlayan yaklaşımdır.
Proje tabanlı öğrenme sonunda öğrencilerin bir ürün ortaya koyması gerekmektedir. Ürünün oluşması için gecen süreç proje tabanlı öğrenmedir. Proje tabanlı öğrenmede bir problemin çözümüne yönelik çalışmalar yapıldığı için bu yaklaşım çoklu zeka kuramı ile benzerlik göstermektedir. Çoklu zeka kuramının yanı sıra proje tabanlı öğrenme probleme dayalı öğrenme ile de benzerlik göstermektedir. Proje tabanlı öğrenme öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini ve problemin çözümüne yönelik farklı çözüm yöntemleri geliştirmelerini sağlamaktadır. Probleme yöne çözüm arama süreci sonunda elde edilen ürün ise projedir.
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında istenilen başarıyı elde etmek için öğrencilerin belli bir düzen içerisinde yönlendirilmesi ve sürecin önceden detaylı bir şekilde planlanması gerekmektedir. Öğrencilere kılavuzluk etme sürecinde öğretmenlere önemli bir rol düşmektedir. Kılavuzluk sürecinde öğretmenlerin öğrencileri doğru kaynaklara ulaşmasını sağlama, bilgi teknolojisinden yararlanma ve elde ettiği bilgi ve verileri rapor haline getirme ve sunma gibi konular yer almaktadır.

Yazar: Nagihan Albayrak

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.