Cenap Şahabettin Etiket:

Cenap Şahabettin Kimdir?

Hayatı Servet-i Fünun dönemi şair ve yazarı olan Cenap Şahabettin, 21 Mart 1870 tarihinde Manastır’da doğdu. Babası Plevne’de şehit düşünce, ailesi ile beraber İstanbul’a taşındı. İlköğretimini Fevziye Mektebi’nde yapan Şahabettin, Gülhane Askeri Rüştiyesi’ni bitirdi. İlk şiiri 1885 yılında, 15 yaşındayken, Saadet Gazetesi’nde yayınlandı. Daha sonra Tıbbiye İdadisi’nde eğitimine devam etti ve 1890 ...Devamı

Sembolizm Nedir?

Sembolizm; adı gerçekçilikle anılan tüm akımlara karşı büyük bir tepki niteliğindedir. 19. yüzyılda Fransada ortaya çıkan sembolizm yani simgecilik akımı edebiyat sanatının yanı sıra müzik ve resimde de kendisini göstermiştir. Fransız İhtilâli sonrası oluşan aydınlanma çağı, özgürlük ortamı sanatı da etkilemiştir. ...Devamı

Servet-i Fünun Edebiyatı

Servet-i Fünun yani diğer adıyla Edebiyat-ı Cedide, padişah II. Abdülhamit döneminin son yıllarında ortaya çıkan edebiyat hareketidir. Bu edebiyatı savunan şairler, Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanmıştır. Osmanlı Devleti’nin yıkılma sürecine girdiği yıllarda Avrupa’daki yenilikler göze çarpmaktadır. ...Devamı