Dünya'nın ortalama sıcaklık ölçümünün yapılması, yüzey sıcaklığında meydana gelen değişimlerin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Kara ve deniz sıcaklık verilerinin birleştirilmesi ile küresel ortalama sıcaklık hesaplamaları yapılmaktadır. Ancak Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :