maliyet

İktisat biliminin çıkış nedeni kıtlık, ekonomik kaynakların insan isteklerini aşmasıdır. İktisat bilimi, kıt kaynaklar dolayısıyla yapılan tercihler ve tercihler sonucu ekonomik etkileşimlerle ilgilenir. Ekonomik kaynaklar, mal ve hizmet üretimlerinde kullanılan, tabiat veya insanların sağladıkları araçlardır. Yazının Devamı

Kalite maliyetleri uygunluk kalitesi ile ilgilidir. Uygunluk kalitesini sağlamak amacıyla yürütülen faaliyetler nedeniyle ortaya çıkan giderler ile uygunluk kalitesinden sapmaların yol açtığı istenmeyen maliyetlere kalite maliyetleri ya da giderleri denir. Diğer bir ifade ile kalite Yazının Devamı

Çapraz sevkiyat tedarik zincirinde ortaya çıkan maliyetlerde ve zamanlarda hayati önem taşıyan tasarruflar sağlayabilen bir tedarik zinciri anlayışıdır. Bu anlayışta alışılan depo kavramı önemli ölçüde değişmiş, depo olarak adlandırılmak yerine giren ve çıkan ürünlerin eş Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :