Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

İşletmelerde Yönetim Hiyerarşisi

0 1.047

İşletmelerde en alt seviyedeki kişileri yönetme vazifesine sahip yöneticilerden en üst kademeye kadar yöneticiler vardır. Yönetim basamakları tepe, orta ve ilk basamak yönetimdir.

İşletmelerde Yönetim Hiyerarşisi1- Tepe Yönetim: İşletmenin sahipleri, yönetim kurulu, genel müdür ve yardımcıları tepe yönetimi meydana getirirler. İşletmeyi bütünüyle yönetme vazifesine sahiptirler. İşletmenin genel politika ve stratejilerini belirler ve dış etkileşimleri yönlendirirler.

2-Orta Yönetim: İşletmenin departmanlarının ayrı ayrı müdürleri ve yardımcıları, orta yönetimi meydana getirirler. Orta yönetim, tepe ve alt yönetim arasında köprü vazifesi görür. Genel politikaların uygulanmasına yardımcı alt politikalar ve kararları belirler.

3-İlk Basamak Yönetim: Fiilen üretim işlerini yapan ve kontrol eden ustabaşı, şef, gözetmen gibi kişiler ise en alt basamak yönetimi meydana getirirler. Üretimin aksamasız ve verimli gerçekleşmesini sağlarlar.

İşletme yöneticileri, seviye ve görevlerine uygun nitelikler taşımalıdırlar. Başarılı yöneticiler, görevleri gereği tecrübe, yetenek vd. nitelikleri taşırlar.

Yönetim hiyerarşisi piramit üzerinde gösterilecek olursa, piramidin tepesi tepe yönetimi, ortası, orta yönetimi ve alt kısmı ilk basamak yönetimi belirtir. Bu piramide ise yönetim piramidi denir.

Kaynakça:
Anadolu Üniversitesi – Genel İşletme – Haziran 2008

Yazar:Halil İbrahim Arik

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.