MERS (Middle East Respiratory Syndrome), Corona adı verilen bir virüs aracılığıyla bulaşan virütik bir hastalığın adıdır. Hastalığın tam adı Türkçe'ye "Orta Doğu Solunum Sendromu" olarak çevrilebilir. Hastalık Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar