Talasemi olarak da bilinen akdeniz anemisi, bir veya iki atanın hasarlı genlerininaktarımı ile oluşan kan düzensizliğidir. Akdeniz anemisi taşıyan hastaların hemoglobin ve kırmızı kan hücreleri normalin altındadır. Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar