Ülkeler Coğrafyası

Komşuları - Türkiye, Irak, Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Ermenistan'la komşudur. - Türkiye'nin komşuları içerisinde yüzölçümü bakımından Türkiye'den büyük olan tek ülkedir. - Kuzeyinde Hazar Denizi, güneyinde Basra Körfezi ve Umman Denizi yer alır. Yeryüzü Yazının Devamı

Sınırlar Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'la komşudur. Yeryüzü Şekilleri - Denize kıyısı olmayan bu ülkenin yerşekilleri dağlık ve engebelidir. - Aras nehri Türkiye-Ermenistan sınırını çizer ve ovalarını sular. - Alp-Himalaya deprem kuşağında yeralan ülkede sık Yazının Devamı

Komşuları - Karadeniz kıyısındadır. - Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya Federasyonu ile komşudur. Yeryüzü Şekilleri - Ülke yeryüzü şekilleri bakımından üç bölüm halinde incelenir. - Kuzeyde yüksek Büyük Kafkas dağları, en güneyde Küçük Kafkas dağları ve Yazının Devamı

Komşuları - Jeopolitik önemi fazla olan ülke, Kafkasya'nın güneyinde yer alır. - Kuzeyinde Rusya Federasyonu, doğusunda Hazar Denizi, batısında Ermenistan ve Gürcistan, güneyinde İran bulunmaktadır. Yeryüzü Şekilleri - Ülkenin kuzeyinde doğu - batı doğrultulu Büyük Yazının Devamı

Komşuları - Yüzölçümü Türkiye'den biraz daha küçük olan ülke bir Ortadoğu ülkesidir. - Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, İran, Pakistan, Çin ile komşudur. Yeryüzü Şekilleri - Çok dağlık bir ülkedir. Hindikuş dağları doğu batı doğrultuludur ve ülkeyi Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :