iran

Komşuları
- Türkiye, Irak, Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Ermenistan’la komşudur.
- Türkiye’nin komşuları içerisinde yüzölçümü bakımından Türkiye’den büyük olan tek ülkedir.
- Kuzeyinde Hazar Denizi, güneyinde Basra Körfezi ve Umman Denizi yer alır.

Yeryüzü Şekilleri
- İran, Alp-Himalaya dağ kuşağı içinde yer alır.
- İç kesimlerde platolar ve çöller geniş alan kaplar (Deşti-Kebir, Deşti-Lut).
- Kıyılarda ise geniş ovalar vardır.
- Ülkenin kuzeyinde Elburz Dağları, güneyinde ise Güneydoğu Toroslar’ın uzantısı olan Zağros Dağları uzanır.

İklim ve Bitki örtüsü
- Ülkenin coğrafi konumundaki çeşitlilik iklim çeşitliliğine neden olur.
- Dağlık alanlarda karasal, iç kesimlerde çöl iklimi, Basra Körfezi kıyılarında kışları ılık yazları çok sıcak bir iklim, Hazar kıyılarında ılıman ve nemli bir iklim etkilidir.
- Hazar Denizi kıyısındaki yüksek dağlarda ormanlar yer alır.
- Çöl bölgelerinde cılız bitki örtüsü, yükseltinin arttığı dağlık bölgelerde seyrek orman örtüsü bulunur.

Nüfusu
- Nüfus artış hızı ülke politikasından dolayı yüksektir.
- Çöl alanlarının geniş alan kaplamasından dolayı ülke nüfusu belirli yerlerde toplanmıştır.
- Hazar Denizi kıyısı, Basra Körfezi ve çöllerdeki vahalar yoğun nüfuslu yerlerdir.
- Nüfusun 1/4 ünü Azeriler oluşturur. Ülkenin kuzeybatısında yaşarlar.

Tarım ve Hayvancılık
- Nüfusun % 33 ü tarımla uğraşır.
- Ülke tarımının en büyük sorunu kuraklık ve sulama yetersizliğidir.
- Hazar kıyılarında ve bazı ovalarda sulama yapılır. Çay, şeker pancarı, pirinç, pamuk ve tahıl yetiştirilen tarım ürünleridir.
- Hayvancılık önemli yer tutar. Küçükbaş hayvancık yaygındır.
- Hayvancılık göçebe gruplar tarafından yapılır. Sığır, manda, deve yetiştirilir. Bazı bölgelerde ipek böcekçiliği yapılır.

Ekonomi
- Ekonomisi petrol, tarım ve hayvancılığa dayanır. Kıyılarda balıkçılık önemlidir. Halkın bir bölümü geçimini halıcılıkla sağlar.
- Ekonominin temel taşı olan petrol Basra Körfezi yakınlarından çıkarılır.
- Gelişmekte olan bir ülkedir. Gıda, makine, dokuma, petrokimya, demir-çelik sanayisi ülkede hızla gelişmektedir.

Ulaşım ve Ticaret
- Ülkede çöl ve bataklıkların geniş yer tutmasına rağmen kara ve demir yolu ulaşımında hızlı gelişme görülmektedir.
- Petrol, doğal gaz, deri ürünleri, hurma, sebze, meyve, fındık, halı ve maden satan ülke, demir-çelik, gıda ürünleri, kağıt ve makine satın alır.

Türkiye ile ilişkileri
Bu ülke ile ticaretimiz daha çok Gürbulak ve Esendere sınır kapısı yoluyla yapılır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here