İran

iran

Komşuları
•    Türkiye, Irak, Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Ermenistan’la komşudur.
•    Türkiye’nin komşuları içerisinde yüzölçümü bakımından Türkiye’den büyük olan tek ülkedir.
•    Kuzeyinde Hazar Denizi, güneyinde Basra Körfezi ve Umman Denizi yer alır.

Yeryüzü Şekilleri
•    İran, Alp-Himalaya dağ kuşağı içinde yer alır.
•    İç kesimlerde platolar ve çöller geniş alan kaplar (Deşti-Kebir, Deşti-Lut).
•    Kıyılarda ise geniş ovalar vardır.
•    Ülkenin kuzeyinde Elburz Dağları, güneyinde ise Güneydoğu Toroslar’ın uzantısı olan Zağros Dağları uzanır.

İklim ve Bitki örtüsü
•    Ülkenin coğrafi konumundaki çeşitlilik iklim çeşitliliğine neden olur.
•    Dağlık alanlarda karasal, iç kesimlerde çöl iklimi, Basra Körfezi kıyılarında kışları ılık yazları çok sıcak bir iklim, Hazar kıyılarında ılıman ve nemli bir iklim etkilidir.
•    Hazar Denizi kıyısındaki yüksek dağlarda ormanlar yer alır.
•    Çöl bölgelerinde cılız bitki örtüsü, yükseltinin arttığı dağlık bölgelerde seyrek orman örtüsü bulunur.

Nüfusu
•    Nüfus artış hızı ülke politikasından dolayı yüksektir.
•    Çöl alanlarının geniş alan kaplamasından dolayı ülke nüfusu belirli yerlerde toplanmıştır.
•    Hazar Denizi kıyısı, Basra Körfezi ve çöllerdeki vahalar yoğun nüfuslu yerlerdir.
•    Nüfusun 1/4 ünü Azeriler oluşturur. Ülkenin kuzeybatısında yaşarlar.

Tarım ve Hayvancılık
•    Nüfusun % 33 ü tarımla uğraşır.
•    Ülke tarımının en büyük sorunu kuraklık ve sulama yetersizliğidir.
•    Hazar kıyılarında ve bazı ovalarda sulama yapılır. Çay, şeker pancarı, pirinç, pamuk ve tahıl yetiştirilen tarım ürünleridir.
•    Hayvancılık önemli yer tutar. Küçükbaş hayvancık yaygındır.
•    Hayvancılık göçebe gruplar tarafından yapılır. Sığır, manda, deve yetiştirilir. Bazı bölgelerde ipek böcekçiliği yapılır.

Ekonomi
•    Ekonomisi petrol, tarım ve hayvancılığa dayanır. Kıyılarda balıkçılık önemlidir. Halkın bir bölümü geçimini halıcılıkla sağlar.
•    Ekonominin temel taşı olan petrol Basra Körfezi yakınlarından çıkarılır.
•    Gelişmekte olan bir ülkedir. Gıda, makine, dokuma, petrokimya, demir-çelik sanayisi ülkede hızla gelişmektedir.

Ulaşım ve Ticaret
•    Ülkede çöl ve bataklıkların geniş yer tutmasına rağmen kara ve demir yolu ulaşımında hızlı gelişme görülmektedir.
•    Petrol, doğal gaz, deri ürünleri, hurma, sebze, meyve, fındık, halı ve maden satan ülke, demir-çelik, gıda ürünleri, kağıt ve makine satın alır.

Türkiye ile ilişkileri
Bu ülke ile ticaretimiz daha çok Gürbulak ve Esendere sınır kapısı yoluyla yapılır.