gurcistan

Komşuları
- Karadeniz kıyısındadır.
- Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya Federasyonu ile komşudur.

Yeryüzü Şekilleri
- Ülke yeryüzü şekilleri bakımından üç bölüm halinde incelenir.
- Kuzeyde yüksek Büyük Kafkas dağları, en güneyde Küçük Kafkas dağları ve arada kalan çöküntü ovasından oluşur.
- Yine ülkenin doğusunda birleşen dağların gerisinde Kura nehrinin suladığı ovalar bulunur.
- Deniz kıyısında alçak ovalar yer alır.

İklim ve Bitki Örtüsü
- Yüksek Kafkas dağları kuzeyden gelen soğuk hava kütlelerini engeller.
- Karadeniz kıyılarında Karadeniz iklimi (okyanusal iklim), doğuda ve dağlık bölgede karasal iklim görülür.
- Bitki örtüsü ise Karadeniz kıyısında orman, doğuda ise bozkırdır.

Nüfus
- Nüfusun yarıdan fazlası kentlerde yaşar. Ülkede planlı yerleşim yerleri kurulmuştur.
- Nüfus daha çok Karadeniz kıyıları ve orta kesimdeki ovalarda yoğunlaşmıştır.

Tarım
Nüfusun % 25 i tarım sektöründe çalışır. Kıyılarda çay ve narenciye; iç kesimlerde üzüm, tütün, şeker pancarı, sulanabilen alanlarda ise mısır ve pamuk yetiştirilir.

Yeraltı Kaynakları
- En önemli madeni manganezdir, ihraç eder.
- Yeraltı kaynakları bakımından zengin değildir.

Endüstri
- Tarıma dayalı sanayi, demir-çelik, metalürji, kimya, orman ürünleri, çimento, tekstil sanayi gelişmiştir.

Ulaşım
- Karayolları ağı oldukça sıktır. Ulaşım gelişmiştir.
- Limanları önemlidir. Hava yolları önemli merkezlere bağlantı sağlar.

Ticaret
- Enerji açığı fazladır. Bu açığını komşu ülkelerden ithal yoluyla sağlar.
- Makine ve bazı tarım ürünleri satın alır. Manganez, demir-çelik ürünleri satar.

Turizm
- Termal kaynaklar açısından zengin oluşu, kıyı kesiminin doğal zenginliği turizm potansiyelini artırır.
- Ancak politik istikrarsızlıklar ülkenin kalkınmasını engellemektedir.

Türkiye ile ilişkileri
Sarp sınır kapısının açılması ticari, kültürel ilişkilerin ilk adımı olmuştur. Ancak ekonomik ilişkiler yeterli düzeyde değildir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here