ülkeleri

EFTA, II. Dünya Savaşı sonrasında vücut bulan Avrupa Birliği'ne karşı kurulmuş bir ortaklık anlaşmasıdır. Türkçeye çevirdiğimiz vakit, ''Avrupa Serbest Ticaret Birliği'' anlamına gelen EFTA, Birleşik Krallık önderliğinde kuruldu ve daha sonra Birleşik Krallık Avrupa Birliği Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :