Zihinsel gelişmeye bilişsel gelişim de denir. "Biliş" terimi dünyamızı öğrenmeyi ve anlamayı içeren etkinlikler anlamında kullanılan bir sözcüktür. Yaklaşık biliş sözcüğü "düşünme" sözcüğü ile eşanlamlıdır. Zihinsel gelişim Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar