Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Tungsten (Volfram) Metali Nedir?

0 455

Tungsten (Volfram) Metali Nedir?Tungsten simgesi W olarak gösterilen adı itibariyle ”ağır taş” olarak anlamlandırılan sert molibdene (gümüşümsü meyaz renkli metal ) benzeyen bir metaldir. Ayrıca atom numarası: 74, Atom kütlesi : 183,35, yoğunluğu: 19.25 / cm3 , özgül kütlesi: 19,3 g/cm3, ergime sıcaklığı: 3410 o C , kaynama sıcaklığı: 5660 o C, yükseltgenme dereceleri: +4, +6 , elektron biçimlenmesi: (2,8,18,32,8) 5d4 6s2 , izotopları :176-188 , sıvı haldeki yoğunluğu: 17,6 g/cm3 , kaynama noktası : 5828 o C , buharlaşma ısısı: 806,7 kJ/mol olan bir element türüdür.

Tungsten metalinin hem kendisi hem de bileşenleri CaWO4 (scheelit) ile (Fe, Mn) WO4) yani Volframitten elde edilir. Ele geçirilen bu metalin tamamına yakını demir alaşımlarında ve çeliklerin hazırlanmasında kullanılır. Bir başka üretim yöntemi de elektrik arklı bir fırın yardımıyla kok kömürüne veya antrasitle tepkimeye girmesini sağlamakla yapılır. Ürün düzgün elde edilebilmek için ilk önce elekromanyetik yöntemle zenginleştirilir ardından içindeki arsenik ,kükürt, fosfor, silis gibi bileşenlerden arındırılır. Sodyum karbonatla işlenmek suretiyle de hidroklorik asitle bozundurularak Tungsten tozo elde edilir.

Tungsten (Volfram) Metali Nedir?Tungste’nin kullanım alanları oldukça geniştir. Bu iş alanlarına bir göz atıldığında Tungste’nin Akkor lamba filamalarının yapımında, elektrikli fırınların rezistanslarında, x ışını yayan antikatot tüplerin ve elektrik kontak parçalarının yapımında, radyasyon önleyici ekranların geliştirilmesinde, hızlı kesme çeliklerinin hazırlanmasında ve güçlendirilmesinde ayrıca kesme derecelerinin inceltilmesinde, motorlardaki egzos supaplarının kaplanmasında, tel çekme kalıplarının kumlama makine memelerinin, pnömatik matkap uçlarının yapında, uçak , gemi , iş makinelerinin ve demir yollarının yapımında kullanıldığı görülür.

Tungsten (Volfram) Metali Nedir?Bu metali Carl Wilhelm Scheele bulmuştur ancak element üzerinde daha fazla çalışarak onu geliştiren ve yapay olarak elde eden Torbeen Bergman’dır. Metal üzerinde yapılan araştırmalar onun kalay beyazlığına sahip ateşe dayanıklı bir materyal olduğunu ayrıca asitlere karşı uzun süre direnç gösterdiğini ortaya koymuştur.

Dünyadaki Tungsten (rezerve eden) üreten ülkelere bakıldığında yarısından fazlasının Çin ve Rusya ile beraber eski Sovyet toprakları üzerinde olduğu görülür. Bu ülkeleri Kanada , Kuzey Kore ve Birleşik devletler takip eder. Sayılan ülkeler dünya rezervinin neredeyse %80 ‘ini oluşturmaktadırlar. Türkiye’de ki yataklar ise Bursa Uludağ’da ve Keban kuşağında yer almaktadır. Uludağ’da elde edilen veriler cevherin yıllık 550.000 ton civarında üretilebileceği yönündedir.

Yazar: Kaan GÜNDÜZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.