Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Yeşil Teknoloji Nedir? Nasıl Çalışır, Faydaları, Türleri ve Örnekleri

0 246

Teknoloji giderek önem kazanmaktadır. Çevresel teknolojisi, temiz teknoloji veya sürdürülebilir teknoloji olarak da bilinen yeşil teknoloji, çevre dostu teknolojiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Buna, kullanılan enerji miktarını azaltan teknoloji, malzemeleri geri dönüştüren teknoloji ve zararlı emisyonlar üretmeyen teknoloji dahildir. Yeşil teknolojiler, çevre üzerindeki insan etkisini azaltmaya ve uzun vadeli büyümeyi teşvik etmeye yardımcı olan çok çeşitli teknolojileri kapsar. Yeşil teknoloji ve yenilenebilir enerji kullanımı hükümetin gündeminin ayrılmaz bir parçasıdır. Yeşil teknolojinin temel parametreleri sosyal eşitlik, ekonomik fizibilite ve sürdürülebilirliktir. Küresel ısınma, doğal kaynakların tükenmesi ve çevre kirliliği hakkında artan farkındalık, yeşil teknolojide yenilikleri teşvik etmektedir.

Yeşil Teknolojinin Tarihi


Dünya yüzeyinin altındaki ısı enerjisinin (jeotermal enerjinin) kullanılması, ilk insanların kaplıcalarda yıkandığı ve lavlardan evler inşa ettiği Paleolitik dönemlere kadar uzanır. MÖ 5000 gibi erken bir tarihte, insanlar tekneleri Nil Nehri boyunca hareket ettirmek için rüzgar enerjisini kullanmışlardır. MÖ 2000 yılına gelindiğinde, rüzgâr enerjisi ile su pompanmış ve tahıllar öğütülmüştür. MÖ 7. yüzyılda insanlar güneş enerjisinden büyüteçle ateş yakmak için yararlanmışlardır. Yeşil teknoloji modern çağda giderek daha popüler hale gelirken, bu iş uygulamalarının unsurları Sanayi Devrim’inden bu yana kullanılmaktadır. Pille çalışan araçlar yeni bir trend gibi görünse de, 19. yüzyılın başında ABD,New York şehri taksilerinin %90’ının elektrikli araçlar olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla insanlar uzun süredir günlük ihtiyaçlar için sürdürülebilir çözümler üzerinde çalışmaktadır ancak bugün, çevre sorunlarına yönelik yenilikçi çözümler artık her zamankinden daha popüler ve daha gereklidir.

En İyi Yeşil Teknoloji Örnekleri


Küresel ısınma bir gerçektir. Bu, hükümetleri ve genel olarak toplumu rahatsız eden, sağlığı ve çevreyi tehlikeye atan, büyüyen bir sorundur. Küresel ısınmaya karşı mücadele etmenin yollarından biri de yeşil teknolojiler olarak adlandırılan yöntemlerdir. Dünyanın dört bir yanındaki mühendisler ve bilim insanları, küresel ısınmaya ve dolayısıyla iklim değişikliğine neden olan her şeyi azaltmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlayan teknolojik çözümler geliştirmektedir. Çevre dostu ve günümüzde yaygın olarak kullanılan birçok yeşil enerji örneği vardır. Yeşil teknolojinin en iyi örneklerine aşağıda yer verilmiştir.
Geri dönüşüm ve atık yönetimi
Evsel ve endüstriyel atıklardaki artış orantısızdır. Katı atıkları yönetmek, bireylerin olduğu kadar şirketlerin de taahhüdüdür. Doğal kaynaklar üzerindeki yükü azaltmak için çelik, alüminyum, kâğıt ve plastiğin geri dönüştürülmesine yönelik kaynakları daha verimli kullanan yollar geliştirilmektedir. Akıllı kaplar, otomatik gıda atığı izleme sistemleri ve otomatik optik tarama teknolojileri gibi olağanüstü teknolojiler, karışık plastikleri diğerlerinden ayırmaya yardımcı olabilir. Atıktan enerji elde edilebilir. Bunun için yakma veya piroliz gibi çeşitli teknolojiler vardır. Örneğin, plastik atığın biyoyakıt gibi katma değerli bir ürüne dönüştürülmesi ekonomik olarak mümkündür. Gerçekten karlılığı yüksek bir iştir. Bir piroliz tesisinde üretilen iki ürün, çok yönlü ürünler olan ve çok yüksek talep gören fuel oil ve kömürdür. Buhar, sıcak su veya elektrik şeklinde enerji üreten çeşitli atık işleme ya da arıtma çözümleri de vardır. Üretim tesisleri, bariz ekonomik ve çevresel avantajları olan bu ekstra enerjiyi iç süreçler için kullanabilir.
İleri dönüşüm (döngüsel atık yönetimi)
Atıklar yeni, kullanılabilir malzemelere veya ürünlere dönüştürülmektedir. Dünyanın dört bir yanındaki yenilikçi şirketler ve kuruluşlar, mevcut atıkları yakıt ve gübreden giysi ve bisiklete kadar her şeye dönüştürmenin yollarını bulmaktadır. İleri dönüşüm, “atığın” olmadığı bir model olan döngüsel ekonominin bir parçasıdır, basitçe yeni bir şeyin ham maddesi haline gelir.

Yeşil Teknoloji Nedir? Nasıl Çalışır, Faydaları, Türleri ve Örnekleri

Atık su arıtımı
Bu alanda az sayıda teknolojik gelişme vardır ama var olanlar önemlidir. Önemli gelişmeler arasında membran filtrasyonu, mikrobiyal yakıt hücreleri, nanoteknoloji, biyolojik arıtmaların geliştirilmesi ve benzerleri yer alır. Tüm bu işlemler, suyu içilebilir hale getirmek veya denize ve nehirlere boşaltılanlardan kaynaklanan kirleticilerin varlığını önemli ölçüde azaltmak için kullanılır. Adsorpsiyon, dezenfeksiyon, flokülasyon, oksidasyon, katı madde giderimi ve besin giderimi gibi gelişmekte olan ve yerleşmiş teknolojiler, atık suyu nehirlere ve okyanuslara boşaltılmadan önce arıtmak için kullanılır.

Güneş panelleri
Elektrik üretmek için kömür ve ham petrol gibi çevreyi kirleten fosil yakıtlar yerine doğal kaynakları kullanmanın en iyi yollarından biri güneş enerjisidir. Güneş enerjisi güneşten elde edilen enerjidir. Güneş enerjisi sistemleri, üzerinde en çok çalışılan ve araştırılan yenilenebilir enerji sistemleridir. Güneş enerjisi dönüştürme teknolojilerine örnek olarak sıcak su için yüksek vakumlu tüp, polipropilen toplayıcı, elektrik üretmek için fotovoltaik toplayıcı ve güneş sokak lambaları verilebilir. Tek bir güneş enerjili su ısıtıcısı bile çok fazla enerji tasarrufu sağlar. Güneş enerjisi son derece verimli olduğundan, herhangi bir kayıp çok hızlı bir şekilde telafi edilebilir. Güneş panelleri ucuzdur, ölçeklenebilir, farklı yüzeylere ve ihtiyaçlara göre ayarlanabilir. Monokristal, polikristal, ince film ve perovskite hücreler (hala araştırma aşamasındadır) ve ayrıca güneş kiremitleri ve karoları gibi seçenekler bulunmaktadır.

Yeşil Teknoloji Nedir? Nasıl Çalışır, Faydaları, Türleri ve Örnekleri

Rüzgar türbinleri
Rüzgar enerjisi hasadı, eylem halindeki yeşil teknolojinin mükemmel bir örneğidir. Rüzgar enerjisi sıklıkla bir rüzgar çiftliği ile bağlantılıdır. Düşük rüzgar hızlı rüzgar türbinleri, dikey eksenli rüzgar türbinleri, kentsel rüzgar türbinleri ve entegre baca tipi rüzgar türbinlerinin tümü, önümüzdeki yıllarda yenilenebilir elektrik üretim pazarının önemli bir bölümünü devralmaya hazırlanmaktadır. Küçük ölçekli yel değirmenleri yeşil teknolojiyi bir eve dahil etmenin harika bir yoludur.

Dalga ve gelgit enerjisi
Okyanus dalgalarından ve gelgitlerinden gelen enerjidir. İlk dalga enerjisi yönetim tesisi, Portekiz’in Aguçadoura kentinde kıyıdan 8 kilometre uzaklıkta inşa edilmiştir. Santral 2,25 MW kapasiteye sahiptir ve 1500 haneye kadar elektrik tedarik edebilmektedir. Tesis, “Pelamis” adı verilen, okyanus yüzeyinde yüzen, 3,5 m çapında ve 150 metre uzunluğunda çelik borulardan oluşur. Bu bileşenler yarı yarıya denizin altındadır ve dalgaların hareketini elektrik enerjisine dönüştürmekten sorumludur.

Yeşil Teknoloji Nedir? Nasıl Çalışır, Faydaları, Türleri ve Örnekleri

LED Aydınlatma
Akkor aydınlatmadan kaçınılarak verimde önemli bir artış sağlanabilir. Geleneksel akkor ampuller, ultra enerji verimli LED ampullerden daha fazla enerji kullanır. LED ışıklar, dikey tarımda ve hatta sıtmaya karşı mücadelede bile kullanılır.
Yeşil enerji depolama teknolojisi
Yenilenebilir enerjiye geçişte enerji depolaması çok önemlidir. Bu geçişte kilit sorunlardan biri, güneş günlerce bulutların arasında gizlendiğinde veya rüzgâr haftalarca türbinleri döndürmediğinde bile temiz enerjinin nasıl sürekli olarak kullanılabilir hale getirileceğini bulmaktır. Bunun yapılabilmesi için, büyük miktarda enerjinin uzun süreler boyunca düşük maliyetle depolanabilmesi gerekecektir. Dünyanın dört bir yanındaki yenilikçi şirketler, yenilenebilir enerji kaynaklarının ürettiği güç için benzersiz uzun vadeli depolama çözümleri geliştirmektedir. Gelecekteki enerji depolama kesiti büyük olasılıkla li-ion pillerinden, çinko-bromür jel pillerden, katı hal pillerinden, tersinir hidro barajlardan ve akıllı şebeke enerji kullanımı optimizasyon çözümlerinden oluşacaktır:
Hidrojen
Pille çalışan elektrikli araçların dışında, başka tür elektrikli araçlar da vardır ve bunlar yakıt hücreli elektrikli araçlar olarak bilinir. Bu arabalar pille çalışmaz, hidrojenle çalışırlar. Bu, onları yanmalı araçlardan çok daha verimli kılar ve ayrıca herhangi bir zararlı emisyon üretmezler. Yakıt olarak hidrojen tüketildiğinde yalnızca su üretilir, bu nedenle petrol, dizel ve doğal gazın yerini alacak uygun bir temiz enerji kaynağı olarak geliştirilmektedir. Bazı insanlar 2050 yılına kadar hidrojenin 400 milyondan fazla araca, 20 milyona kadar otobüse ve yolcu gemilerinin %20’sinden fazlasına güç sağlayacağını tahmin etmektedir. Hidrojen yakıtı hala pahalıdır ancak hidrojenle çalışan araçlar dünyanın birçok yerinde şimdiden satın alınmaktadır ve fosil yakıtlardan kaynaklanan ulaşım emisyonlarını azaltmak için çok önemli hale gelebilirler.

Elektrikli araçlar
Elektrikli araçlar (EA), yeşil teknoloji geleceğinin önemli bir parçasıdır. Elektrikle çalışırlar, bu nedenle doğrudan karbon emisyonu yoktur ancak, EA denkleminin diğer tarafında enerji üreticileri vardır. Elektrik kömürden veya doğal gazdan geliyorsa EA’lar hala dolaylı emisyonlar yaratır. Ek olarak, şebekedeki artan yük ile ilgili sorunlar, şebeke modernizasyonuna önemli yatırımlar gerektiren farklı bir takım endişeler doğurur. Bununla mücadele etmenin bir yolu, elektrikli araçları konut güneş panelleri ile birleştirmektir. Hükümetler vergi avantajları ve diğer taviz biçimleri sağlayarak vatandaşları EA satın almaya teşvik ettiğinden, dünya EA’ların benimsenmesine ilişkin olumlu işaretler görmüştür. Bununla birlikte, bir EA şarj altyapısının olmaması, elektriğin güvenilmez mevcudiyeti, az gelişmiş EA teknolojisi ve fosil yakıtla üretilen enerji kaynakları, dünya çapında benimsenmesinin önünde engeller olarak görülmektedir.
Doğal gaz
Doğal gaz yanan kömürden neredeyse % 50 daha az karbon yayar. Bu da onu elektrik üretimi, ısıtma-soğutma ve yemek pişirme için tercih edilen enerji kaynaklarından biri yapar. Ancak, emisyonlar hala mevcut olduğundan, yalnızca emisyonların geçici olarak azaltılması için bir geçiş çözümü olarak kullanılmalıdır.
Yenilenebilir biyokütle enerjisi
Yenilenebilir biyokütle enerjisi, yenilenebilir enerji üretiminin yoğun şekilde eleştirilen bir alanıdır. Odun peletleri yapmak ve ekilebilir araziyi biyokütle kaynağına dönüştürmek için ormansızlaştırma, sürecin uzun vadeli fizibilitesine ilişkin endişeleri artırmaktadır. Bununla birlikte, yıllık veya hızlı büyüyen bitkilerden biyokütle tedarik etmek, muhtemel enerji üretimi alanı için farklı bir karbon profili sağlar.

Yeşil Teknoloji Nedir? Nasıl Çalışır, Faydaları, Türleri ve Örnekleri

Karbon yakalama ve depolama
Karbon dengelemeleri, küresel ısınmayı tersine çevirmek için gerekli bir adımdır, ancak kendi başlarına küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derecenin altında tutamazlar. Bunun için, mevcut karbonun atmosferden fiziksel olarak uzaklaştırılması gerekir. Karbon yakalama ve depolama teknolojisi, karbonu atmosferden çeker ve sentetik yakıt yapmak için kullanır. Şu anda, pahalı ve nispeten küçük ölçekli bir araştırma, bu teknolojinin maliyetlerinin 6’nın katları kadar azaltılabileceğini ve bunun da onu çok daha ölçeklenebilir hale getirebileceğini öngörmektedir. Karbon yakalama, kullanma ve depolama, çok umut vaat eden ancak özellikle devlet sübvansiyonları olmadan büyük ölçekte kanıtlanması gereken bir teknolojidir. Teknoloji doğrudan atmosferden karbonu uzaklaştırdığı için küresel ısınma sorununu kökünden kesmektedir. Bununla birlikte, su ve enerji açısından yoğun bir çözüm olması, onu gelişmekte olan dünyada maliyetli ve kullanışsız kılmaktadır.

Akıllı binalar
Yeşil malzemelerle ve daha küçük ayak izleriyle yapılan enerji verimli binalar geliştirilmektedir. Akıllı, sürdürülebilir binalar her yerde ortaya çıkmaktadır ve bunun iyi bir nedeni vardır. Geleneksel binalar ve inşaatlar, dünyadaki sera gazı emisyonlarının %38’inden sorumludur. Düşük karbonlu binalar, ömürleri boyunca çok az veya hiç karbon yaymayacak şekilde tasarlanmıştır. Minimum ısıtma ve soğutma gerektirirler, çok az atık ve kirlilik oluştururlar, kenevir, bambu gibi çevre dostu malzemelerden üretilirler. Akıllı veya kendi kendine yeten binalar dışarıdan herhangi bir katkıya ihtiyaç duymaz, genellikle çatıdaki güneş panelleri (fotovoltaik paneller) aracılığıyla kendi enerjilerini üretirler. Fotovoltaik panellerin aynı yüzeyi ile daha fazla üretim elde etmenin bir yolu, akıllı güneş izleme sistemlerini dahil etmek ve böylece optimum radyasyon kullanımı elde etmektir. İnşaat talebinin her zamankinden daha yüksek olmasıyla, düşük karbonlu binalar yeşil bir gelecek için çok önemlidir. Yeni nesil binalarda yeşil enerji çözümleri kapsamında biyokütle yakıtlı kazanlar ve jeotermalden doğrudan ısı ile yenilenebilir kaynaklarla çalışan soğutma sistemleri de yer alır.

Yeşil Teknoloji Nedir? Nasıl Çalışır, Faydaları, Türleri ve Örnekleri

Yeşil mimari
Binaların mevcut doğal ışıktan yararlanacak ve aynı zamanda enerji kullanımını azaltmak için yeterli yalıtım sağlayacak şekilde inşa edilmesini sağlar. Bu tür yapım yöntemleri aydınlatmada enerji tasarrufu sağlayacak ve dışarıya kaybedilen ısı miktarını sınırlayarak ısıtma ihtiyacını ortadan kaldıracaktır.

Dikey tarım
Organik tarım ve dikey tarım gibi sürdürülebilir tarım teknikleri, toprak kirliliğini önlemek, alandan tasarruf etmek ve verimli su kullanımı sağlamak için dünya çapında kullanılmaktadır. Dikey tarım, sebzelerin yatay yerine dikey olarak istiflenmiş katmanlar halinde yetiştirilmesi işlemidir. Artan sürdürülebilirlik, dikey tarımın avantajlarından biridir. Bazı dikey tarım kurulumları toprağa bile ihtiyaç duymaz, çok fazla su tasarrufu sağlar ve şehirlerde kolayca kurulabilir. Binalarda dikey bahçe kurulumu gereksiz su kullanımını içeren sulama rutinlerine ihtiyaç duymaz, enerji tasarrufuna da yardımcı olur ve çevreye birçok fayda sağlar. İklim değişikliğinin neden olduğu yüksek sıcaklıkların izole edilmesine yardımcı olarak ısıtma ve iklimlendirmede önemli tasarruf sağlar. Bu teknoloji çiftliklere uyarlanırsa, çok fazla su tasarrufu sağlayabilir ve verimli topraklarla ilgilenilebilir. Yeşil tarım yöntemlerinin hem insanlar için daha sağlıklı hem de toprak için verimli olduğu kanıtlanmıştır. Belirli bir süre sonra üretimde düşüşle sonuçlanan inorganik tarım yaklaşımlarının aksine, yeşil tarım, daha uzun süreler boyunca verimliliğin artmasına neden olur.
Programlanabilir termostatlar
Düşük maliyetli yeşil teknoloji çözümü olan programlanabilir termostatlar ile kişiler evde olmadıkları zamanlarda sıcaklıkları geliş ve gidiş saatlerine göre otomatik olarak enerji tasarrufu sağlayacak şekilde programlayabilir. Sıcaklığı uzaktan izleme ve değiştirme yeteneği, akıllı termostatın ek bir avantajıdır.

Yeşil Teknoloji Nedir? Nasıl Çalışır, Faydaları, Türleri ve Örnekleri

Yeşil Teknoloji Çevreye Nasıl Yardımcı Olur?

Yeşil enerjide güç güneş ışığı, rüzgar ve su gibi doğal kaynaklardan geldiğinden çevre için gerçek faydalar sağlanır. Sıfır karbon ayak izi ile enerji yaratılması, daha çevre dostu bir gelecek için büyük bir adımdır. Enerji, sanayi ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilirse, çevre üzerindeki etki büyük ölçüde azaltabilir. Tüm teknolojilerin hem avantajları hem de dezavantajları olduğu için, hükümetlerin iddialı hedeflerine ulaşmak için hangisine güveneceği belirsizliğini korumaktadır. Yeşil teknolojiler gelişmeye devam ettikçe verimliliğin artması ve maliyetlerin düşmesi beklenmektedir. Bu arada, enerji talebini azaltmak için yeşil teknoloji çözümlerini ve stratejilerini birleştirmek, uzun vadeli karbon azaltımı için en yüksek olasılığı sunuyor gibi görünmektedir.

Yeşil Enerji, Temiz Enerji ve Yenilenebilir Enerji Arasındaki Farklar

Yeşil, temiz ve yenilenebilir enerji arasında farklar vardır. Bu, genellikle bu terimleri birbirinin yerine kullanan insanlar tarafından biraz karıştırılır fakat bir kaynak aynı anda bunların hepsi olabilirken, bazı kaynaklar örneğin yenilenebilir olabilir ancak bazı biyokütle enerjisi formlarında olduğu gibi yeşil veya temiz olmayabilir. Yeşil enerji, güneş gibi doğal kaynaklardan gelen enerjidir. Temiz enerji, havaya kirletici salmayan türlerdir ve yenilenebilir enerji, hidroelektrik, rüzgâr enerjisi veya güneş enerjisi gibi sürekli yenilenen kaynaklardan gelir. Yenilenebilir enerji konusunda hala bazı tartışmalar vardır. Örneğin, su yollarının yönünü değiştirebilecek ve yerel çevreyi etkileyebilecek bir hidroelektrik barajın gerçekten “yeşil” olarak adlandırıp adlandırılamayacağı tartışılır. Bununla birlikte, rüzgar enerjisi gibi bir kaynak, çevre dostu, kendi kendini yenileyen ve kirletmeyen bir kaynaktan geldiği için yenilenebilir, yeşil ve temizdir.

Nükleer Enerji Yeşil Mi?

Nükleer enerji son derece tartışmalı bir konudur ve birçok bilim insanı faydalarına karşı çıkmıştır. Fisyondan elde edilen nükleer enerji, sera gazı olmadan güvenilir, ucuz elektrik sağlayabilse de, aynı zamanda binlerce yıl depolanması gereken yüksek oranda radyoaktif atık üretir. Bazı aktivistler, geçmişte bir dizi yüksek profilli kazanın (özellikle Çernobil ve Fukuşima’da olanlar) yaşanmış olması nedeniyle nükleer enerjinin asla güvenli bir şekilde üretilemeyeceğini iddia etmişlerdir. Bununla birlikte, nükleer kazalardan kaynaklanan birleşik ölüm oranının, fosil yakıt kirliliğinden kaynaklanan yıllık ölümlerden çok daha düşük olduğu da belirtilmelidir.

Yeşil Teknoloji Fosil Yakıtların Yerini Alabilir mi?

Yeşil enerji, gelecekte fosil yakıtların yerini alma kapasitesine sahiptir, ancak bunu başarmak için farklı araçlardan çeşitli üretimler gerektirebilir. Örneğin, jeotermal, bu kaynağın kolayca kullanılabileceği yerlerde özellikle etkilidir, rüzgâr enerjisi veya güneş enerjisi ise diğer coğrafi konumlar için daha uygun olabilir. Bununla birlikte, ihtiyaçları karşılamak için birden fazla yeşil enerji kaynağını bir araya getirerek ve bu kaynakların üretimi ve geliştirilmesiyle ilgili yapılan ilerlemelerle fosil yakıtların aşamalı olarak ortadan kaldırılabileceğine inanmak için her türlü neden vardır. Bunun olmasına hala birkaç yıl vardır fakat iklim değişikliğini azaltmak, çevreyi iyileştirmek ve daha sürdürülebilir bir geleceğe geçmek için bunun gerekli olduğu gerçeği devam etmektedir.

Çevre Dostu Bir İşletme Olmanın Yolları

Yeşil teknoloji şirketleri, özünde olumlu çevresel etkiye sahip olan şirketlerdir. Karbondioksit emisyonlarını veya kirliliği azaltmak, atıkları en aza indirmek veya dünyanın ekosistemlerini korumak olsun, bir amaç için kurulurlar. Yeşil teknoloji şirketleri, küresel topluluğun karşı karşıya olduğu en büyük zorlukları çözmek için bilime dayalı teknoloji, fikir ve metodolojileri kullanır. İş modelleri finansal, sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir. Yeşil bir teknoloji şirketinin çevre dostu bir işletme olabilmesi için aşağıda belirtilenler gibi pek çok yol vardır.
Karbon ayak izini takip etmek

Şu anda gezegenin karşı karşıya olduğu en büyük sorun, atmosferdeki sera gazlarının (esas olarak karbondioksit) varlığından kaynaklanan küresel ısınmadır. Özel sektör, en büyük karbondioksit üreticilerinden biridir, yani şirketin çevre dostu olmasının en iyi ve en hızlı yolu, karbon ayak izini takip etmektir.
Yaşam döngüsü değerlendirmesi gerçekleştirmek
Şirket ne tür ürün veya hizmet sağlıyor olursa olsun, ürün veya hizmetlerinin her biri için bir yaşam döngüsü değerlendirmesi yapabilir.
Karbon ayak izini azaltmak
İş seyahatlerini azaltmak, temiz enerji sağlayıcılara geçmek, enerji verimliliğini artırmak için LED ampuller takmak ve çevre dostu tedarikçilerle çalışmakla karbon ayak izi azaltılmaya başlanabilir.
Emisyonları dengelemek
Önce karbon çıktısı olabildiğince azaltılarak ve ardından temel emisyonların etkisini telafi etmek için dengelemeler veya giderim (azaltma) kredileri satın alınarak karbon nötr veya net sıfıra geçilebilir.
Sıfır atık
Şirketin israfı değerlendirilmeli ve sıfır atık iş ilkelerine bağlı kalınmalıdır. Mümkün olduğu kadar çok geri dönüştürme yapılmalı, yeni ürünler ve prosedürler dikkate alınmalıdır.
Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim raporları
Dünyanın dört bir yanındaki birçok şirketin henüz yasal olarak çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim raporları yayınlaması (verilerini açıklaması) gerekmese de, bunu yapmak çevresel etkileri ölçmeye ve azaltmaya, hedefler belirlemeye, hesap verebilir kalınmasına ve çevresel taahhüdün hem dahili hem de harici olarak iletilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, daha iyi puanlara sahip şirketlerin krizlerde daha yüksek yatırım getirisi, daha düşük riski ve daha iyi dayanıklılığı vardır.
Çevre projelerine fon sağlamak
Yerel veya uluslararası çevre girişimlerine bağış yapılabilir. Pek çok projenin başlaması için yardıma ihtiyacı vardır veya bağışlardan sürekli destek alınması gerekir. Değerli projelere bağış yapmak, olumlu bir çevresel etki yaratarak olumsuz etkiyi en aza indirmenin ötesine geçmenin harika bir yoludur. Bunun için para yoksa çevre ile ilgili bir amaca yönelik gönüllü olmaları için çalışanlara ücretli izin verilmesi düşünülebilir.

Yeşil enerji, günümüzün enerji kaynaklarının çoğuna daha temiz bir alternatif sunarak dünyanın geleceğinin bir parçası olacak gibi görünmektedir. Kolayca yenilenen bu enerji kaynakları yalnızca çevre için iyi olmakla kalmaz, aynı zamanda istihdam yaratılmasına da yol açar ve gelişmeler devam ettikçe ekonomik olarak uygulanabilir hale gelecek gibi görünmektedir. Gerçek şu ki, enerji ihtiyacına sürdürülebilir bir çözüm sağlamadıkları için fosil yakıtların geçmişte kalması gerekir. Çeşitli yeşil enerji çözümleri geliştirilerek, üzerinde yaşanan dünyaya zarar vermeden enerji tedariki için tamamen sürdürülebilir bir gelecek yaratılabilir.

Kaynakça:

https://greenly.earth/en-us/blog/ecology-news/everything-you-need-to-know-about-green-technology-in-2022
https://capital.com/green-tech-definition
https://unacademy.com/content/kerala-psc/study-material/science-technology/green-technology/
http://www.cevrebilinci.com/yesil-teknoloji-populer-cevreci-teknolojiler/
https://gesteknik.com/yesil-teknoloji-nedir-yesil-teknoloji-turleri-nelerdir/

Yazar: Müşerref ÖZDAŞ

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.