Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Yolsuzluğun Tanımı ve Türleri

0 252

Sistemik (Endemik) Yolsuzluk

Sistemik yolsuzluk özel bir yozlaşmış uygulama kategorisi değil, devletin belli başlı kurumlarının ve süreçlerinin yozlaşmış bireyler ve gruplar tarafından rutin olarak egemen olduğu ve kullanıldığı ve çoğu insanın yozlaşmış görevlilerle uğraşmakta alternatifleri olmadığı bir durumdur.

Sporadik (Bireysel) Yolsuzluk

Sporadik yolsuzluk, sistematik yolsuzluğun tam tersidir. Düzensiz yolsuzluk düzensiz olarak meydana gelir ve bu nedenle kontrol mekanizmalarını ve Yolsuzluğun Tanımı ve Türleriekonomiyi tehdit etmez. Sakat değil, ama morali ciddi şekilde baltalayabilir ve kaynakların ekonomisini mahvedebilir.

Siyasi (Büyük) Yolsuzluk

Siyasi yolsuzluk, kolektif malların yasa dışı yollarla özel sektöre ilişkin getirilere dönüştürüldüğü özel sektör ve kamu sektörü aktörleri arasındaki herhangi bir işlemdir. Siyasi yolsuzluk genellikle bürokratik ya da küçük yolsuzluklardan ayırt edilen ‘’büyük’’ veya üst düzey yolsuzlukla eş anlamlı olarak kullanılır. Çünkü politik karar vericileri içerir. Siyasi ya da büyük yolsuzluk, siyasal sistemin yüksek seviyelerinde, halkın adına yasaları yapma ve uygulama hakkına sahip politikacıların ve devlet görevlilerinin, bu yetkisini güçlerini, statülerini ve servetlerini sürdürmek için kullandıklarında meydana gelir. Siyasi yolsuzluk yalnızca kaynakların yanlış konumlandırılmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kararların alınma şeklini de saptırır. Siyasi yolsuzluk, yasalar ve düzenlemelerin cetveller tarafından kötüye kullanılması, yan basma, göz ardı edilmesi veya çıkarlarına uyacak şekilde uyarlanmasıdır. Yolsuz uygulamaların genelde değerlendirildiği ve yargılandığı yasal dayanakların zayıf olduğu ve ayrıca yöneticilerin düpedüz ihlal edilmesine maruz kaldığı zamandır.

Büyük Yolsuzluk

Politika oluşturma politikasının sonunda üst düzey veya “büyük” yolsuzluklar yaşanmaktadır. Bu, gerçekleştiği seviyeyle ilgili para miktarına çok fazla değinmiyor: büyük yolsuzluk, ilk başta politika ve kuralların Yolsuzluğun Tanımı ve Türleriformüle edildiği kamusal alanın en üst seviyelerindedir. Genellikle (ama her zaman değil) siyasi yolsuzlukla eş anlamlıdır.

Küçük Yolsuzluk

Küçük ölçekli, bürokratik veya küçük yolsuzluk, kamu görevlilerinin halkla buluştuğu siyasetin uygulama sonunda meydana gelen günlük yolsuzluktur. Küçük yolsuzluk, mevcut yasaların, kuralların ve düzenlemelerin uygulanması ile bağlantılı olarak rüşvettir ve bu nedenle “büyük” veya siyasi yolsuzluklardan farklıdır. Küçük yolsuzluk, genellikle Yolsuzluğun Tanımı ve Türleriilgili olan mütevazı para toplamlarını ifade eder. Ayrıca halkın kamu yönetimi ve hizmetleriyle karşı karşıya kaldıklarında, günlük olarak az ya da çok yaşayabilecekleri yolsuzluk türünü belirtmek için “düşük seviye” ve “sokak seviyesi” olarak adlandırılır.

Kaynakça:
http://elaine.ie/2009/07/31/definitions-and-types-of-corruption/

Yazar: Merve Karaca

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.