Cadılık, temeline inilerek bakıldığında, Şamanizm dininin etkilerini taşıyan bir inanıştan doğmuştur. Neredeyse tüm dinlerde ve kültürlerde, varlığı kabul görmüş, doğaüstü güçlere sahip olan kişiler olarak tanımlanırlar. Kadın ya da erkek olabilen cadılar, mistik ilimlerle uğraşan ve bazı kültürlerde, kötülük yapan kişiler olarak kabul edilmektedir. Cadılık Nedir ? Cadılığın temeline bakıldığında ise şifa ...Devamı