Yada taşı, Türkler arasında yağmur yağdırmak için kullanılan ve taşla ilgili inanışlardüşünüldüğünde ilk akla gelen, hakkında en çok bilgi bulunan en ünlü taştır. Bu hususta ilk önce Divan-ı Lügatit Türk’deki yâd maddesine bakalım: “Yâd: Bir tür kâhinliktir. Belli başlı taşlarla yapılır, (yada taşı) rüzgâr estirilir. ...Devamı