1950’lerin ortalarında İngiltere’de ortaya çıkan “Pop Art”, popüler kültürün ürettiği imajları kullanarak geleneksele ya da güzel sanatlara bir “meydan okuma” olarak ortaya çıktı. Sanatçılar, İngiliz Pop Sanatı’nın tüketimciliğe, materyalizme ve Amerikan kültürünün ve reklamcılığının işgaline ironik bir karşı duruş olduğunu ileri sürdüler. İngiliz Pop Sanatı, kendisinden esinlenerek daha sonra ortaya çıkan Amerikan ...Devamı