Toplumsal bir gerçeklik olan din, insanların ruhunda ki birçok hareketliliğin kaynağıdır. Dini inanç güdüsüyle insanlar iyi ve kötünün yani sevap ve günahın ölçülerini belirleyebilmektedir. Dinin varlığı sayesinde bireyler yaşanan hayatın ötesinde bir hayatı özümser. Bir dine bağlı olan bireyler içinde bulunduğu dinin isteklerine göre yaşamayı hayat felsefesi haline getirebilir. ...Devamı