Proje Nedir?

Tanım ve Anahtar Özellikler

Projenin tanımı ve temel özelliklerinin doğru anlaşılması çok önemlidir. Herhangi bir proje, bir şeyi yapmanın veya yapmanın bir yolu değildir, ancak sistematik bir yönetim yaklaşımı uygulayarak (örneğin, bir ürün üretmek veya bilgi paylaşmak gibi) istenen bazı sonuçları elde etmek için bir fırsattır. Projelere dahil olan bir birey veya kuruluşun, sorunların karmaşıklığını proje yönetimi yoluyla nasıl çözebileceğini anlaması gerekir.
Proje , kuruluşların ve bireylerin, iş ve iş dışı amaçlarını daha etkin bir şekilde uygulayarak başarmak için harika bir fırsattır. Projeler, istenen değişiklikleri organize bir şekilde ve başarısızlık olasılığını azaltarak yapmamıza yardımcı olur.
Projeler diğer iş türlerinden farklıdır (örneğin süreç, görev, prosedür). Bu arada, en geniş anlamıyla bir proje, önceden belirlenmiş gereklilikler altında gözlenebilir ve ölçülebilir bir sonuç üreten spesifik, sonlu bir faaliyet olarak tanımlanmaktadır .
İstenen değişikliği bir çevreye kontrollü bir şekilde uygulama girişimidir. Projeleri kullanarak faaliyetlerimizi planlayabilir ve yapabiliriz, örneğin: bir garaj inşa etmek, bir pazarlama kampanyası başlatmak, bir web sitesi geliştirmek, bir parti düzenlemek, tatile gitmek, üniversiteden mezun olmak veya başka ne yapmak istersek.
Proje, somut veya soyut sonuçlar üretmek için yapılmış geçici, benzersiz, ilerici girişimi veya çabadır. Genellikle belirli bir süre içinde; maliyet, kalite, performans vb. gibi belirli şartlar ve kısıtlamalar dahilinde yürütülmesi planlanan bir dizi ilişkili görev içerir.

Temel Özellikler

Geçici: Bu anahtar özellik, her projenin sınırlı bir başlangıcı ve sınırlı bir sonu olduğu anlamına gelir. Başlangıç, projenin başlatıldığı ve konseptinin geliştirildiği zamandır. Projenin tüm hedeflerine ulaşıldığında sona gelinir.
Eşsiz teslimatlar: Herhangi bir proje, bir ürün, hizmet veya başka bir sonuç olabilecek bazı çıktılar üretmeyi amaçlar. Teslim edilebilirler, projeye başlamadan önce bir soruna ya da ihtiyaç analizine yönelik olmalıdır.
Aşamalı ayrıntılı: Bir projenin ilerlemesiyle, sürekli araştırma ve iyileştirme mümkün hale gelir ve tüm bunlar daha doğru ve kapsamlı planlar üretmeye olanak sağlar. Bu anahtar karakteristik, planlama süreçlerinin art arda yinelemelerinin, projeleri geliştirmek ve geliştirmek için daha etkili çözümler geliştirmesiyle sonuçlandığı anlamına gelir.
Bu özelliklere ek olarak, geleneksel bir proje;
-Akılcı ve ölçülebilir bir satın alma işlemi olduğu için maksatlıdır.
-Belirli bir yaşam döngüsüne sahip olduğundan mantıklı
-Görevleri ve faaliyetleri arasında karşılıklı bağımlılık olduğu için yapılandırılmıştır.
-Bir çeşit çatışma yaratan sorunu çözmeye çalışırken çatışma
-Risk unsuru içerdiği için risk

Projeleri Yönetme

Proje yönetimi, bir projenin istenen sonucun başarıyla teslim edilmesini sağlayacak şekilde planlama, kontrol etme ve yürütme sanatıdır. Kuruluşlarda stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için bir araç kompleksi olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.
Proje yönetimini kullanmanın önemli avantajları şunlardır:
-Katılımcı yönetim fikirlerini uygulayarak şirket yönetiminin iyileştirilmesini ve güçlendirilmesini hızlandırmak. Projeler çalışanların karar vermelerine katılmasına yardımcı oluyor.
-Etkili risklerle başa çıkmada yardımcı olan sistem mühendisliği yaklaşımını benimsemek
-Şirketin stratejileri ile bağlantılı özel değişikliklerin gerçekleştirilmesi

Kaynakça:

What is a Project? – Definition and Key Characteristics

Yazar: Merve Karaca

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar