Ebced hesabı, bir sayı sistemini ifade etmekle birlikte bu sayı sistemi özel alfabetik bir düzen şeklindedir. Ebced hesabında, her harfe birer değer atanır ve kelimelerin sayısal anlamda ifade edilmesi sağlanır. Bu hesap, bakıldığında kriptolojinin de uzmanlık alanına giren bir konudur. ...Devamı