Europol ya da uzun adıyla ”European Union Agency for Law Enforcement Cooperation”, Avrupa Birliği’nin kendi bünyesi altında hayata geçirdiği bir uluslararası polis teşkilatıdır. Bu teşkilat aslında küresel bazda faaliyet gösteren Interpol’ün bir değişik versiyonudur. Europol, Avrupa Birliği’nin tam üyeleri arasında yer alan 28 ülkenin de Birlik üyeliği sebebiyle taraf olduğu bir polis ...Devamı