Elektronik imza “Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri”dir. Bu tanım Direktifin çevirisi şeklindedir ve yabancı mevzuatlarda genel olarak hep aynı tanım karşımıza çıkmaktadır.Ancak Direktifte, Kanunumuzda “kimlik doğrulama” olarak belirtilen kısım “tasdikleme-authentication” olarak belirtilmiştir. Tasdikleme imza sahibinin kimlik bilgilerini değil veriyi ...Devamı