İdari yargıda dava dilekçelerin incelenme sırası inceleyeceğiz.: Öncelikle şu cümleyi ezberleyelim, sonra da anlamalarını öğrenelim. Böylece dilekçelerin incelenme sırasını hiç unutmayacağız. Gönül İzah Etmek İster Sana Her şeyi 3,5 Kelime ile. Şimdi de bunları işlem sırasında anlamlarıyla görelim. Gönül : Görev Ve Yetki Görevsizlik kararı: Aynı yargı kolunda ise dava ret kararı ...Devamı