“Küfrile belki amma zulm ile paydar kalmaz memleket”* İşte bu söz Büyük Selçuklu Devletinin sadrazamı Nizamülmülke ait. Yaklaşık 30 yıl Selçuklu Devletinde sadrazamlık yapmış, aldığı kararlarla sultanları etkilemiş, İranlı devlet adamı. Bu yazımızda bu büyük sadrazamdan ve onun büyük eseri Siyasetname’den bahsedeğiz. Nizamülmülk, 1018 yılında Horasanın eski kültür merkezlerinden Tus şehrine bağlı ...Devamı