19. ve 20. yüzyılın mutasavvıf şairlerinden biriside Mihrâbî’dir. Mihrabi’nin ataları, 3. Selim Döneminde İstanbul’a gelmiş olan Kırım Hanlarına mensup bir ailedir. Mihrâbî gençliğinde, bahriyeye girmiş olup kolağalığına kadar yükselmiştir. Mihrâbî’nin Hayatı 20. yüzyıl mutasavvıflarından olan Mihrâbî’nin hocası, Tikveşli Yusuf Efendi’dir. Çelebi Cemaleddin Efendi’den icazet almış bir tasavvuf Türk edebiyatı temsilcisidir. Uzun süre, ...Devamı