Network Marketing, kelime anlamı itibariyle “Ağ Pazarlama” manasına gelmektedir. Klasik süregelen ticaret sisteminde, ürün üretici tarafından üretilir. Üretilen ürünün tüketiciye ulaştırılması iki yolla gerçekleşir: Bunlar Doğrudan Satış ve Perakende Satıştır. ...Devamı