İşletme personellerinin işlerindeki başarılarının, iş gerekleri doğrultusunda tespitine performans değerleme veya personel değerleme denir. Amaç, başarılı ve başarısız personelleri ayırt etmektir. Ayırt etmenin amacı ise yüksek performanslı personelleri ödüllendirerek diğerlerine örnek göstermektir. Büyük işletmelerde performans değerlemeyi insan kaynakları departmanı yapar. Genellikle yılda bir kez performans değerleme yapılır. Performans değerleme sonuçlarının kullanım alanları: ...Devamı