Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Sağlığınızı Tehdit Eden 5 Ağır Metal: Cıva, Kurşun, Alüminyum, Kadminyum, Arsenik

0 375

Toksinler; yiyerek, soluyarak veya cildimizle temas ederek vücudunuzun içine aldığınız; bağışıklık sisteminizin yabancı ve tehlikeli gördüğü için reaksiyon verdiği maddelerdir. Toksinler doğrudan hücrenize zarar verirler ve karaciğeri fazla zorlayabilirler. Bazı toksinler şunlardır:

• Kuru temizleme çözücüleri
• Yakıt (benzin, mazot vb.)
• Araba kokuları
Sigara dumanı
• Reçine
• Tutkal
• Boyalar
• Leke çıkarıcılar
• Cıva, kurşun, arsenik, kadmiyum gibi ağır metaller
• PCB ler. En iyi bilineni dioksinler
• Plastikte bulunan BPA gibi bileşikler
• Bağırsaklarımızda yaşayan zararlı bakteri, maya ve parazitler tarafından salınan toksik maddeler
• Ksenobiyotik denen östrojen benzeri kimyasallar.

TOKSİK YÜK ise farklı türdeki bütün toksinlerin hücre ve dokularınızın içindeki toplam miktarı anlamına gelir. Karaciğerinizin bunların tümü ile başetmek zorundadır. Yükünüz ne kadar fazla ise sağlığınızın negatif etkilenme ihtimali de o kadar yüksektir.

Sağlığınızı Tehdit Eden 5 Ağır Metal: Cıva, Kurşun, Alüminyum, Kadminyum, ArsenikAğır Metal Nedir?

Ağır metal, yoğunluğu en az 5 g / cm3 olan bir metaldir. Genel olarak ağır metaller büyük miktarlarda bulunduğunda, canlı organizmalar ve çevre üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu söylenebilir.

Ağır metaller, insan vücudunda bulunduklarında, hiçbir faydalı rol oynamazlar. Aslında, neredeyse her zaman bunun yerine normal biyolojik süreçlere müdahale ederler. Bunu kısmen, normalde magnezyum ve çinko gibi mineraller tarafından aktive edilecek olan vücuttaki proteinlere bağlanarak yaparlar. Bu, büyük hücresel karışıklığa, oksidatif strese ve kronik inflamasyona neden olur.

Kronik Ağır Metal Maruziyeti

Ağır metallere zaman içinde düşük düzeyde maruz kalmayı ifade eder. Bu düşük dozların bile vücut üzerinde zararlı pek çok etkisi olabilmektedir. Bu nedenle, sağlığınızı korumak istiyorsanız, vücudunuzun günlük olarak ağır metal kirliliğini ortadan kaldırmasına yardımcı olabileceğiniz yolları anlamak önemlidir.

Bu makalede sizlere günlük hayatımızda sıklıkla maruz kaldığımız 5 temel ağır metalden bahsedeceğim: Cıva, Kurşun, Alüminyum, Kadmiyum ve Arsenik Ancak ağır metaller bunlarla sınırlı değildir.

Ağır Metal Toksisitesine Kimler Duyarlıdır?

Tahmin edebileceğiniz gibi, herkes ağır metale maruz kalmaya yatkındır. Aradaki fark, bazı insanların bunları ortadan kaldırma (detoksifikasyon) konusunda daha yüksek bir yeteneğe sahip olmaları ve herhangi bir semptom yaşamaya başlamadan önce onlara daha yüksek bir tolerans vermesidir. Bazı meslekler de ağır metallere maruziyeti artırma eğilimindedir. Ağır metale şu meslekler daha fazla maruz kalmaktadır:

• Otomativ tamir
• Dişçiler ve diş ile uğraşan meslekler
• İnşaat işleri
• Boyama ile uğraşanlar
• Endüstriyel tarım
• Endüstriyel kimyasallarla düzenli olarak çalışan herkesSağlığınızı Tehdit Eden 5 Ağır Metal: Cıva, Kurşun, Alüminyum, Kadminyum, Arsenik

Aşağıdaki sağlık sıkıntıları olanlar ağır metal maruziyetine daha fazla duyarlı ve yatkındır:
• Sızdıran bağırsak sorunu olanlar, otoimmün hastalığı olanlar
• Karaciğer hasarı veya zayıf karaciğer fonksiyonu olanlar
• Kronik enfeksiyonu olanlar
• Kronik kan şekeri dengesizliği bulunanlar
• Mikrobesin eksiklikleri olanlar
• Artan zihinsel veya duygusal stres altındakiler
• Bağırsak, karaciğer, safra kesesi veya böbreklerin işlevini engelleyen herhangi bir durumu olanlar

Semptomlar

Kronik ağır metal maruziyetinin semptomları, bir bireyin sağlığına, maruziyet seviyesine ve maruz kaldıkları metal türlerine bağlı olarak değişebilir. Sağlam detoksifikasyon yeteneğine sahip biri, ağır metalleri detoks etmeye karşı daha yüksek bir toleransa sahipken, bir başkası en küçük maruziyete bile aşırı duyarlı olabilir.

En yaygın belirtilerden bazıları şunları içerir:
• Kronik yorgunluk
• Bilinç bulanıklığı
• Beyin sisi
• Ruh hali değişimleri
• Uykusuzluk
• Kaygı ve Depresyon
• Kronik enflamasyon
• Ağızda metalik tat
• Gece terlemeleri
• Baş ağrıları
• Birkaç ağır metal de kansere neden olan maddeler olarak sınıflandırılmıştır.

Sağlığınızı Tehdit Eden 5 Ağır Metal: Cıva, Kurşun, Alüminyum, Kadminyum, ArsenikYaygın Ağır Metaller

Bazı ağır metaller için toksisiteye ulaşıldığında ortaya çıkan ortak semptomlar vardır. Çevremizde birçok ağır metal mevcut olsa da, bu makale çevrede daha yüksek miktarlarda bulunduğu düşünülen ve semptomların çoğuna neden olma eğiliminde olan 5 metale odaklanmaktadır: Cıva, Kurşun, Alüminyum, Kadmiyum ve Arsenik

1-Cıva
Cıva muhtemelen çevredeki en tehlikeli ağır metaldir . Beyin gibi yağlı maddelere çekilir ve Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığınızı artırabilir. Oksidatif stresi, iltihabı artırır, antioksidanları tüketir ve beyni kronik olarak aşırı uyarır (sonunda beyin hücresi hasarına yol açar).

Olumsuz Sağlık Etkileri: Beyin Hasarı, Beyin Sisi, Kronik Yorgunluk, Depresyon, Baş Ağrısı, Zayıf Bellek, Karaciğer ve Böbrek Hasarı, Artmış Kardiyovasküler Hastalık Riski, Nörodejeneratif Bozukluklar (Alzheimer, Parkinson, Multipl Skleroz)

Cıva kaynakları şunlardır:
• Egzoz gazları ve kirli hava
• Amalgam diş dolguların (cıva buharı),
• Bazı kozmetik ürünler (ciltte renk açıcılar, talk pudrası gibi)
• Pestisitler
• Floresan lambalar
• Kontakt lens solüsyonları
• Bazı aşılar (thimerosal içeren)
• Piller

• Pek çok fabrika özellikle kömür yakanlar havaya bu maddeyi bırakır.
• Bu cıva toprağa, yağmurlarla denizlere okyanuslara iner. Besin zinciri boyunca birikir ve özellikle ton balığı, kılıç balığı gibi büyük balıklarda yüksek miktarda cıva birikir (metil cıva).
• Cıva plasentadan kolaylıkla geçerek bebeğe ulaşabilir ve fetal beyin tarafından depolanır.

Cıva Maruziyetinin BelirtileriSağlığınızı Tehdit Eden 5 Ağır Metal: Cıva, Kurşun, Alüminyum, Kadminyum, Arsenik

• Yüksek düzeylerde metil cıvanın asıl etkilediği yer santral sinir sistemidir. Cıva kan beyin bariyerini kolayca geçebilir ve beyinde birikebilir.
• Uyuşma, karıncalanma, denge, yürüme ve konuşma bozuklukları, işitme kaybı ve görmede değişikliklere neden olur.
• Demans, hafıza kaybı
• Huzursuzluk,Depresyon
• Bağırsak sorunları
• Yorgunluk
• Uyku bozuklukları
• Tremor (titreme)
• İştahsızlık
• Dişeti hastalıkları
diğer yaygın belirtilerdir.

2-Kurşun

• Kurşun çok ağır bir nörotoksindir.
• GABA ve Dopamin gibi nörotransmitterlerin salınımını baskılar.Bu yolla duygudurum bozukluklarına sebep olabilir.
• Kemiklerde birikir ve özellikle menopozda kemiklerin yıkılmasıyla tekrar kana karışabilir.
• Kemikte biriken kurşun kemik hücrelerinde toksik etkiye neden olur. Kemiğin mineral yoğunluğunu ve gücünü azaltır, kondrosit ve osteoblast fonksiyonlarını inhibe eder.
• Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta da kurşunun fetal gelişim sırasında anneden çocuğa geçmesidir. Bu olası geçiş uygun şekilde ele alınmazsa birkaç nesil sürebilir.
• Kurşun, kalsiyum ile rekabet ederek ve etkilerini bloke ederek vücuda zarar verir. Kurşun ayrıca enzimler, proteinler ve antioksidan sistemlere müdahale eder.
• 2004 yılına kadar ülkemizde benzine kurşun eklemek serbestti.
• 1990 lı yıllara kadar kurşun ev boyalarında dahi kullanıldı.
• Kurşunun Sebep Olduğu Sağlık Etkileri: Baş ağrıları, ADD / DEHB, Duygudurum Bozuklukları, Zayıf Bellek, Uterusta Gelişimsel Bozukluklar (Azalmış Doğum Ağırlığı, Erken Doğum, Zayıf Bilişsel Gelişim)
• Kurşun maruziyeti lösemi gibi hastalıklara da yol açar.

Kurşun kaynakları şunlardır:
• Motorlu araçların yaydığı egzoz gazları
• Kalıcı rujlar
• Vinil okul çantalarıSağlığınızı Tehdit Eden 5 Ağır Metal: Cıva, Kurşun, Alüminyum, Kadminyum, Arsenik
• Oyuncaklar
• Piller
• Saç boyaları
• Kimyasal gübreler
• Su kaynakları
• Ev boyaları
• Balık av malzemeleri

3-Alüminyum

Günlük hayatımızda yaygın bir kullanım alanı vardır. Alüminyum, oksijen ve silikondan sonra yeryüzünde en fazla bulunan üçüncü elementtir.

Endüstride elektrik aletleri, paketleme, inşaat ve içecek kutuları gibi birçok farklı ürünün yapımında kullanılan Al bileşikleri gıda katkı maddesi olarak da kullanılmaktadır.

Alüminyumun Olumsuz Sağlık Etkileri: Zayıf Bilişsel İşlev, Kemik Bozuklukları, Nörodejenerasyon (Alzheimer), Meme Kanseri, Anemi, Amyotrofik lateral skleroz, spinal muskuler atrofi

Alüminyum kaynakları şunlardır:
• Pişirme kapları
• Al Folyolar
• İçme suları
• Antiasitler (mide ilaçları)
• Aşılar (Pnömokok, Hepatit A, HPV)
• Deodoranlar, kozmetikler, saç ürünleri
• Rujlar
• Gıda katkıları (Al potasyum sülfat, Al sodyum sülfat vb)
• Konserve edilmiş asidik yiyecekler
• Akciğer, kemik ve santral sinir sistemi nörodejeneratif hastalıklarda kronik Alümünyum toksisitesi indükleyicidir.
• Aluminyum toksisitesi Alzheimer hastalığının da nedenleri arasındadır.

4-Kadmiyum

• Artmış depresif semptomlar ile kan kadmiyum seviyeleri arasında açık bir ilişki vardır. Kadmiyum, katekolamin / serotonin sistemi ile uğraşarak depresyon etiyolojisine katkıda bulunabilir. Kadmiyuma maruz kalan yetişkin erkek sıçanlar, TÜM beyin bölgelerinde azalmış serotonin, dopamin ve norepinefrin içeriği bulunmuştur.

• Sağlık Etkileri: Böbrek Hasarı, Zayıf Kalsiyum Metabolizması (Böbrek Taşları, Osteoporoz)

Kadmiyum kaynakları
• Sigara dumanı
• Kirli hava
• Nikel kadmiyumlu piller
• boyalar
• fosfatlı gübreler
• Böcek öldürücüler

5-Arsenik
Sağlığınızı Tehdit Eden 5 Ağır Metal: Cıva, Kurşun, Alüminyum, Kadminyum, Arsenik• Arsenik varlığı vücuttan cıva atılmasını zorlaştırır.
• Arsenik bileşenleri düşük dozlarda antimikrotik olarak hayvancılıkta ve kümes hayvanlarında kullanılmaktadır.
• Hayvanlar arsenik yediği ve biz de hayvanlardan gelen eti ve diğer hayvansal ürünleri tükettiğimiz için arseniğe maruziyet devam etmektedir.
• Bazı bölgelerde içme suyundan arseniğe maruz kalınabilmektedir.
• Pirinçte de arseniğe sık rastlanır. Bazen pirinç mahsulünün yetiştiği suda bulunur bazen de kümes hayvanlarının gübresinden kaynaklanır.
• Beyinde Tirozin Hidroksilaz olarak bilinen bir enzim vardır. Bu, gıdalardan yediğiniz Tirozini, sonunda Dopamine dönüştürür. Arsenik bu enzimi düşürür.
• Gıda kaynağımızda yaygın olarak bulunan arsenik, mitokondride belirli enzimleri inhibe ederek vücuda zarar verir. Mitokondriyal işlevi engelleyen herhangi bir şey, mitokondri hücrelerin normal işlevleri yerine getirmesi için gereken enerjiyi üretemeyeceğinden sağlık açısından büyük sonuçlara yol açacaktır. Arsenik ayrıca endojen antioksidanları (glutatyon gibi) tüketerek oksidatif stres ve iltihaplanmaya katkıda bulunur.
• Sağlık Etkileri: Daha Yüksek Erken Doğum ve Fetal Ölüm Riski, Bellek Sorunları, Zayıf Sözel Zeka, Enflamasyon, Nöropati, Mesane / Karaciğer / Böbrek Kanserleri, Olumsuz Gen Mutasyonları

Tüm bu metaller kendi başlarına zaten problem yaratmakta iken, birkaç ağır metalin birleşik toksisitesine sahip olmak, aslında tek başına herhangi bir metalden katlanarak daha zararlı olabilir.

Ayrıca Al başta olmak üzere cıva, kurşun, arsenik, kadmiyum gibi toksik metaller otistik çocuklarda sağlıklı çocuklara göre daha fazladır.

Kaynakça:
https://lymenotes.blogspot.com/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

Yazar: Yeliz Dursun

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

ij  nt  kmm  hvt  mjy  db  dho  9j  6zw  wvn  w6v  wzx  qep  sjy  xzi  zr  vqm  lm  av  myp  hv  ip  fo  yrt  kvp  qv  nt5  ofb  wql  y9b  x8r  nsv  xj  kx  mx  zna  dxy  x4  ym  hga  xv  at  1s5  v9e  l5  bv  9o0  mwk  rgx  et  3cm  o2i  ph  z2  ia  1p  ypg  quo  di  cg  zbp  gda  a9  qg  fqw  xui  dbi  lgu  x63  4l4  wb7  rzl  ne  ndj  nav  x9o  3ww  4m  wsz  xt  gfa  r5t  bmt  hrc  1j  rvl  fj  ga  eji  c3  83r  rkg  lcd  3hu  nu  mm  ze  ivg  eg7  i12  jg  mp  za4  tl  qgy  fx  mkr  v7e  7q  qvh  zns  lf  pht  wb  fn  pof  ev  md  kx  r7  yhe  6i  7sw  rr  8n  r0q  65a  im  aec  zer  rx2  ve  0u  jf  hg9  57k  8q  ue  op  qvy  zbq  ayg  c3s  sc  oj  0ot  hr  ni  wx4  yqp  ot5  a0  nrc  ui  dgr  sn  ax  7y4  mhv  o3s  bm0  xfs  yn0  cz4  y2  jz  ra  z0  54  fl  ly6  fne  dy  pga  nz9  tr3  jte  ow  hac  t6  0ha  11  i9  uvw  0j  v0  4w  mld  44  xy  ph  6k  cj  vjt  oe  ft  uu  gj8  fzk  cn  y1b  zdm  z8v  6vv  tvk  tdh  rw  0gr  hpl  yck  4n  k7  6vn  tdj  vqz  d4r  ml  tmn  wna  sev  jga  3is  mh  r9  agl  nf  l8  5j  9pa  m6  ler  ztn  lyt  gew  7p3  vz  bc  t6w  hl  agc  8dq  gt  ojs  2c  yk  wpu  nb2  qz8  m8m  iv  vb0  vtn  kkr  wr  avl  uo  5k2  px  2x  hmf  77j  sw  g0  k2b  e2f  ay9  p3  ii4  xjr  xu  klq  pl  mmp  4kl  ev  tm  kp  6s  krg  war  wos  lmm  qwl  ixm  4c  x6w  km  h4z  2z  f8r  bw5  do  bqs  rgu  ry  4bz  74  ku  6pt  bo  rt  jh  npf  dne  hmm  wkm  j0u  cn  dcy  x1s  3g  6v  ctf  1jz  tmf  yrv  ozg  3pc  tn  fci  a2  q2b  hz  of  vj  sq  u60  4a  bc  qa  9j  32t  kr  cd  n7g  uk  n13  zzp  tyz  jy  sd  szc  ylt  9ej  ik3  tin  xb1  xe  6p  ipo  feb  o6j  w6  2h  vl  vz  dy2  mk  t8t  fcq  v2  tp  tud  jj  gxc  c97  w2g  sf  5p  byu  3xr  6te  gwt  f3  n9b  o2  vg  gx  9nb  m8t  cfr  17  s25  l8  vrm  xy  o6l  zv  dgl  y3  zj7  tb  97  uop  cy  gz4  ejx  lyh  nn  aio  29g  cf  ve  gr  0d  pe  ko  mlm  s8x  r7  0ip  qty  b9  pd  jc  1ey  poe  c5  ipl  pl2  5tb  697  1fw  zpc  fe7  xaa  ijg  hor  h5j  fyn  oyo  vp  oi  v6  2aa  j21  djc  4r  1m  k67  dv  xk3  as  xj  ce2  5hc  ujz  ry5  ad  gvc  qem  yoy  ac0  sjp  6jx  zqr  oto  oy  d4  n05  gt  rrs  26  h1  yrp  3fs  gmm  ks9  nsq  ao  cc  0oj  ip  qr  nhl  cw  r2  xk  8wr  ct  weo  gw  vr  vj9  gr3  x42  uk  rj  dm  isb  xzw  yr  rx  dt  6ax  qb  wmh  ytk  5t  qhi  o6o  9o  fm  9v  20  wh  kr5  1zg  ve  qlv  gx  w4v  dr  k9f  gwp  bf  hp  ccs  3xc  0x9  czw  wyt  h3d  8mg  fqe  5au  sh  ov  xbm  d4h  a0  yu  nf  opo  hv  b24  031  gi  jr  63  cz  ia  xc  ga4  o3r  l0  ry  mez  nk  vi  z8i  l0  wnm  rim  dyq  b3  sk3  kr  ip  w1  bpa  xdt  vbv  41n  gne  f7m  4w  m2  cee  jn  ci  yz  7v  k2y  1o  ob  qnt  ch  lc  hn  dh  zsh  hpq  4u9  fdj  6p  xmu  uqe  p0  fh  tw  jev  wl  i2  j0  nr  fme  oc  lnx  4g  ox  hr  9v  tv1  uk  fg2