Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Sağlığınızı Tehdit Eden 5 Ağır Metal: Cıva, Kurşun, Alüminyum, Kadminyum, Arsenik

0 953

Toksinler; yiyerek, soluyarak veya cildimizle temas ederek vücudunuzun içine aldığınız; bağışıklık sisteminizin yabancı ve tehlikeli gördüğü için reaksiyon verdiği maddelerdir. Toksinler doğrudan hücrenize zarar verirler ve karaciğeri fazla zorlayabilirler. Bazı toksinler şunlardır:

• Kuru temizleme çözücüleri
• Yakıt (benzin, mazot vb.)
• Araba kokuları
• Sigara dumanı
• Reçine
• Tutkal
• Boyalar
• Leke çıkarıcılar
• Cıva, kurşun, arsenik, kadmiyum gibi ağır metaller
• PCB ler. En iyi bilineni dioksinler
• Plastikte bulunan BPA gibi bileşikler
• Bağırsaklarımızda yaşayan zararlı bakteri, maya ve parazitler tarafından salınan toksik maddeler
• Ksenobiyotik denen östrojen benzeri kimyasallar.

TOKSİK YÜK ise farklı türdeki bütün toksinlerin hücre ve dokularınızın içindeki toplam miktarı anlamına gelir. Karaciğerinizin bunların tümü ile başetmek zorundadır. Yükünüz ne kadar fazla ise sağlığınızın negatif etkilenme ihtimali de o kadar yüksektir.

Sağlığınızı Tehdit Eden 5 Ağır Metal: Cıva, Kurşun, Alüminyum, Kadminyum, ArsenikAğır Metal Nedir?

Ağır metal, yoğunluğu en az 5 g / cm3 olan bir metaldir. Genel olarak ağır metaller büyük miktarlarda bulunduğunda, canlı organizmalar ve çevre üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu söylenebilir.

Ağır metaller, insan vücudunda bulunduklarında, hiçbir faydalı rol oynamazlar. Aslında, neredeyse her zaman bunun yerine normal biyolojik süreçlere müdahale ederler. Bunu kısmen, normalde magnezyum ve çinko gibi mineraller tarafından aktive edilecek olan vücuttaki proteinlere bağlanarak yaparlar. Bu, büyük hücresel karışıklığa, oksidatif strese ve kronik inflamasyona neden olur.

Kronik Ağır Metal Maruziyeti

Ağır metallere zaman içinde düşük düzeyde maruz kalmayı ifade eder. Bu düşük dozların bile vücut üzerinde zararlı pek çok etkisi olabilmektedir. Bu nedenle, sağlığınızı korumak istiyorsanız, vücudunuzun günlük olarak ağır metal kirliliğini ortadan kaldırmasına yardımcı olabileceğiniz yolları anlamak önemlidir.

Bu makalede sizlere günlük hayatımızda sıklıkla maruz kaldığımız 5 temel ağır metalden bahsedeceğim: Cıva, Kurşun, Alüminyum, Kadmiyum ve Arsenik Ancak ağır metaller bunlarla sınırlı değildir.

Ağır Metal Toksisitesine Kimler Duyarlıdır?

Tahmin edebileceğiniz gibi, herkes ağır metale maruz kalmaya yatkındır. Aradaki fark, bazı insanların bunları ortadan kaldırma (detoksifikasyon) konusunda daha yüksek bir yeteneğe sahip olmaları ve herhangi bir semptom yaşamaya başlamadan önce onlara daha yüksek bir tolerans vermesidir. Bazı meslekler de ağır metallere maruziyeti artırma eğilimindedir. Ağır metale şu meslekler daha fazla maruz kalmaktadır:

• Otomativ tamir
• Dişçiler ve diş ile uğraşan meslekler
• İnşaat işleri
• Boyama ile uğraşanlar
• Endüstriyel tarım
• Endüstriyel kimyasallarla düzenli olarak çalışan herkesSağlığınızı Tehdit Eden 5 Ağır Metal: Cıva, Kurşun, Alüminyum, Kadminyum, Arsenik

Aşağıdaki sağlık sıkıntıları olanlar ağır metal maruziyetine daha fazla duyarlı ve yatkındır:
• Sızdıran bağırsak sorunu olanlar, otoimmün hastalığı olanlar
• Karaciğer hasarı veya zayıf karaciğer fonksiyonu olanlar
• Kronik enfeksiyonu olanlar
• Kronik kan şekeri dengesizliği bulunanlar
• Mikrobesin eksiklikleri olanlar
• Artan zihinsel veya duygusal stres altındakiler
• Bağırsak, karaciğer, safra kesesi veya böbreklerin işlevini engelleyen herhangi bir durumu olanlar

Semptomlar

Kronik ağır metal maruziyetinin semptomları, bir bireyin sağlığına, maruziyet seviyesine ve maruz kaldıkları metal türlerine bağlı olarak değişebilir. Sağlam detoksifikasyon yeteneğine sahip biri, ağır metalleri detoks etmeye karşı daha yüksek bir toleransa sahipken, bir başkası en küçük maruziyete bile aşırı duyarlı olabilir.

En yaygın belirtilerden bazıları şunları içerir:
• Kronik yorgunluk
• Bilinç bulanıklığı
• Beyin sisi
• Ruh hali değişimleri
• Uykusuzluk
• Kaygı ve Depresyon
• Kronik enflamasyon
• Ağızda metalik tat
• Gece terlemeleri
• Baş ağrıları
• Birkaç ağır metal de kansere neden olan maddeler olarak sınıflandırılmıştır.

Sağlığınızı Tehdit Eden 5 Ağır Metal: Cıva, Kurşun, Alüminyum, Kadminyum, ArsenikYaygın Ağır Metaller

Bazı ağır metaller için toksisiteye ulaşıldığında ortaya çıkan ortak semptomlar vardır. Çevremizde birçok ağır metal mevcut olsa da, bu makale çevrede daha yüksek miktarlarda bulunduğu düşünülen ve semptomların çoğuna neden olma eğiliminde olan 5 metale odaklanmaktadır: Cıva, Kurşun, Alüminyum, Kadmiyum ve Arsenik

1-Cıva
Cıva muhtemelen çevredeki en tehlikeli ağır metaldir . Beyin gibi yağlı maddelere çekilir ve Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığınızı artırabilir. Oksidatif stresi, iltihabı artırır, antioksidanları tüketir ve beyni kronik olarak aşırı uyarır (sonunda beyin hücresi hasarına yol açar).

Olumsuz Sağlık Etkileri: Beyin Hasarı, Beyin Sisi, Kronik Yorgunluk, Depresyon, Baş Ağrısı, Zayıf Bellek, Karaciğer ve Böbrek Hasarı, Artmış Kardiyovasküler Hastalık Riski, Nörodejeneratif Bozukluklar (Alzheimer, Parkinson, Multipl Skleroz)

Cıva kaynakları şunlardır:
• Egzoz gazları ve kirli hava
• Amalgam diş dolguların (cıva buharı),
• Bazı kozmetik ürünler (ciltte renk açıcılar, talk pudrası gibi)
• Pestisitler
• Floresan lambalar
• Kontakt lens solüsyonları
• Bazı aşılar (thimerosal içeren)
• Piller

• Pek çok fabrika özellikle kömür yakanlar havaya bu maddeyi bırakır.
• Bu cıva toprağa, yağmurlarla denizlere okyanuslara iner. Besin zinciri boyunca birikir ve özellikle ton balığı, kılıç balığı gibi büyük balıklarda yüksek miktarda cıva birikir (metil cıva).
• Cıva plasentadan kolaylıkla geçerek bebeğe ulaşabilir ve fetal beyin tarafından depolanır.

Cıva Maruziyetinin BelirtileriSağlığınızı Tehdit Eden 5 Ağır Metal: Cıva, Kurşun, Alüminyum, Kadminyum, Arsenik

• Yüksek düzeylerde metil cıvanın asıl etkilediği yer santral sinir sistemidir. Cıva kan beyin bariyerini kolayca geçebilir ve beyinde birikebilir.
• Uyuşma, karıncalanma, denge, yürüme ve konuşma bozuklukları, işitme kaybı ve görmede değişikliklere neden olur.
• Demans, hafıza kaybı
• Huzursuzluk,Depresyon
• Bağırsak sorunları
• Yorgunluk
• Uyku bozuklukları
• Tremor (titreme)
• İştahsızlık
• Dişeti hastalıkları
diğer yaygın belirtilerdir.

2-Kurşun

• Kurşun çok ağır bir nörotoksindir.
• GABA ve Dopamin gibi nörotransmitterlerin salınımını baskılar.Bu yolla duygudurum bozukluklarına sebep olabilir.
• Kemiklerde birikir ve özellikle menopozda kemiklerin yıkılmasıyla tekrar kana karışabilir.
• Kemikte biriken kurşun kemik hücrelerinde toksik etkiye neden olur. Kemiğin mineral yoğunluğunu ve gücünü azaltır, kondrosit ve osteoblast fonksiyonlarını inhibe eder.
• Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta da kurşunun fetal gelişim sırasında anneden çocuğa geçmesidir. Bu olası geçiş uygun şekilde ele alınmazsa birkaç nesil sürebilir.
• Kurşun, kalsiyum ile rekabet ederek ve etkilerini bloke ederek vücuda zarar verir. Kurşun ayrıca enzimler, proteinler ve antioksidan sistemlere müdahale eder.
• 2004 yılına kadar ülkemizde benzine kurşun eklemek serbestti.
• 1990 lı yıllara kadar kurşun ev boyalarında dahi kullanıldı.
• Kurşunun Sebep Olduğu Sağlık Etkileri: Baş ağrıları, ADD / DEHB, Duygudurum Bozuklukları, Zayıf Bellek, Uterusta Gelişimsel Bozukluklar (Azalmış Doğum Ağırlığı, Erken Doğum, Zayıf Bilişsel Gelişim)
• Kurşun maruziyeti lösemi gibi hastalıklara da yol açar.

Kurşun kaynakları şunlardır:
• Motorlu araçların yaydığı egzoz gazları
• Kalıcı rujlar
• Vinil okul çantalarıSağlığınızı Tehdit Eden 5 Ağır Metal: Cıva, Kurşun, Alüminyum, Kadminyum, Arsenik
• Oyuncaklar
• Piller
• Saç boyaları
• Kimyasal gübreler
• Su kaynakları
• Ev boyaları
• Balık av malzemeleri

3-Alüminyum

Günlük hayatımızda yaygın bir kullanım alanı vardır. Alüminyum, oksijen ve silikondan sonra yeryüzünde en fazla bulunan üçüncü elementtir.

Endüstride elektrik aletleri, paketleme, inşaat ve içecek kutuları gibi birçok farklı ürünün yapımında kullanılan Al bileşikleri gıda katkı maddesi olarak da kullanılmaktadır.

Alüminyumun Olumsuz Sağlık Etkileri: Zayıf Bilişsel İşlev, Kemik Bozuklukları, Nörodejenerasyon (Alzheimer), Meme Kanseri, Anemi, Amyotrofik lateral skleroz, spinal muskuler atrofi

Alüminyum kaynakları şunlardır:
• Pişirme kapları
• Al Folyolar
• İçme suları
• Antiasitler (mide ilaçları)
• Aşılar (Pnömokok, Hepatit A, HPV)
• Deodoranlar, kozmetikler, saç ürünleri
• Rujlar
• Gıda katkıları (Al potasyum sülfat, Al sodyum sülfat vb)
• Konserve edilmiş asidik yiyecekler
• Akciğer, kemik ve santral sinir sistemi nörodejeneratif hastalıklarda kronik Alümünyum toksisitesi indükleyicidir.
• Aluminyum toksisitesi Alzheimer hastalığının da nedenleri arasındadır.

4-Kadmiyum

• Artmış depresif semptomlar ile kan kadmiyum seviyeleri arasında açık bir ilişki vardır. Kadmiyum, katekolamin / serotonin sistemi ile uğraşarak depresyon etiyolojisine katkıda bulunabilir. Kadmiyuma maruz kalan yetişkin erkek sıçanlar, TÜM beyin bölgelerinde azalmış serotonin, dopamin ve norepinefrin içeriği bulunmuştur.

• Sağlık Etkileri: Böbrek Hasarı, Zayıf Kalsiyum Metabolizması (Böbrek Taşları, Osteoporoz)

Kadmiyum kaynakları
• Sigara dumanı
• Kirli hava
• Nikel kadmiyumlu piller
• boyalar
• fosfatlı gübreler
• Böcek öldürücüler

5-Arsenik
Sağlığınızı Tehdit Eden 5 Ağır Metal: Cıva, Kurşun, Alüminyum, Kadminyum, Arsenik• Arsenik varlığı vücuttan cıva atılmasını zorlaştırır.
• Arsenik bileşenleri düşük dozlarda antimikrotik olarak hayvancılıkta ve kümes hayvanlarında kullanılmaktadır.
• Hayvanlar arsenik yediği ve biz de hayvanlardan gelen eti ve diğer hayvansal ürünleri tükettiğimiz için arseniğe maruziyet devam etmektedir.
• Bazı bölgelerde içme suyundan arseniğe maruz kalınabilmektedir.
• Pirinçte de arseniğe sık rastlanır. Bazen pirinç mahsulünün yetiştiği suda bulunur bazen de kümes hayvanlarının gübresinden kaynaklanır.
• Beyinde Tirozin Hidroksilaz olarak bilinen bir enzim vardır. Bu, gıdalardan yediğiniz Tirozini, sonunda Dopamine dönüştürür. Arsenik bu enzimi düşürür.
• Gıda kaynağımızda yaygın olarak bulunan arsenik, mitokondride belirli enzimleri inhibe ederek vücuda zarar verir. Mitokondriyal işlevi engelleyen herhangi bir şey, mitokondri hücrelerin normal işlevleri yerine getirmesi için gereken enerjiyi üretemeyeceğinden sağlık açısından büyük sonuçlara yol açacaktır. Arsenik ayrıca endojen antioksidanları (glutatyon gibi) tüketerek oksidatif stres ve iltihaplanmaya katkıda bulunur.
• Sağlık Etkileri: Daha Yüksek Erken Doğum ve Fetal Ölüm Riski, Bellek Sorunları, Zayıf Sözel Zeka, Enflamasyon, Nöropati, Mesane / Karaciğer / Böbrek Kanserleri, Olumsuz Gen Mutasyonları

Tüm bu metaller kendi başlarına zaten problem yaratmakta iken, birkaç ağır metalin birleşik toksisitesine sahip olmak, aslında tek başına herhangi bir metalden katlanarak daha zararlı olabilir.

Ayrıca Al başta olmak üzere cıva, kurşun, arsenik, kadmiyum gibi toksik metaller otistik çocuklarda sağlıklı çocuklara göre daha fazladır.

Kaynakça:
https://lymenotes.blogspot.com/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

Yazar: Yeliz Dursun

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku