Tanımı ve Tarihçesi Petrol kavramı, latince bir kelime olan vetaş anlamınıgelen”petra” ile, yine latince bir kelime olan veyağanlamına gelen “oleum” kelimelerin birleşmesiyle oluşmuştur ve ingilizce karşılığı Petroleum’dur. Bileşiğinde yoğun olarak metan, etan ve propan gazları bulunur. Petrol, ham yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle Benzin, Dizel, Gaz yağı, Fuel Oil ve Motorin elde edilmektedir. ...Devamı