Said Nursi 1876 yılında Bitliste dünyaya gelir. Dokuz yaşında evinden çıkan Nursi’nin tahsil hayatı da dokuz yaşında başlar. Nursi’nin tahsil hayatından, Vandaki ikameti, İstanbula gelişi, siyasi hayatı, seyahatleri, harb-i umumiyeye iştiraki, Rusyadaki esareti, İstanbulda Darülhikmetil-İslamiyye azalığında bulunuşu, Kuva-yı Milliyedeki hizmetleri, Ankarada ki ilk Mecliste faaliyetlerine kadar olan kısım hayatının birinci evresidir. ...Devamı