Eğeleme işlemi bir parçaya şekil vermek için yapılan yontma işlemidir. Parçalara uygulanacak eğeleme işlemleri ile, kaba işlenmiş, ince işlenmiş, çok ince işlenmiş v.b. yüzeyler elde edilebilir. Bunu sağlamak için kaba, ince veya çok ince bir eğe seçmek gerekir. Eğe Çeşitleri : Sivri uçlu yassı eğe : Kesiti dikdörtgen biçiminde olup hafif bir ...Devamı