Yaratıcı Etiket:

Beyin Ağları Yaratıcı Düşünmeyi Nasıl Geliştiriyor?

Psikoloji bilimi, yaratıcı düşünmeyi, uygarlığın ve kültürün ilerlemesinin kaynağı olarak görse de, yaratıcı sürecin nörobiyolojisi tam olarak anlaşılamamıştı. Nörogörüntüleme yöntemlerinde son on yılda sağlanan gelişmeler, yaratıcı düşüncenin sinirsel bağlantılarını keşfetmeyi mümkün kıldı. Daha önceki araştırmalarda elde edilen değişken sonuçlar, yaratıcılığın çok faktörlü bir süreç olmasından ve düşüncelerin farklı kültürlerde farklı biçimde yapılanmasından ...Devamı

Teizm (Tanrıcılık) Nedir?

Teizim; dilimizde Tanrıcılık anlamına gelmektedir. Teizmin alt yapısında tanrının varlığına inanma fikri yatmaktadır. ...Devamı