Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

A’dan Z’ye Ot Obur Hayvanların Listesi

0 753

Ot ile beslenen hayvanlara “otobur” ya da “geviş getiren hayvanlar” denir. Otçul hayvanlar; bitki, meyve, yaprak ve diğer doğal gıda kaynaklarından beslenirler. Bazıları evcil bazıları ise yabanidir. Manda, deve koyun, keçi ve inek gibi hayvanları otobur hayvanlara örnek gösterilebilir. Bu hem evcil hem de otçul hayvanların tırnak, deri, bağırsak, tırnak, kıl, boynuz, tiftik yün gibi ürünlerinden faydalanılır. Bu tür hayvanlar, eti sindiremezler çünkü geniş, yassı dişleri vardır. Yabani otçul hayvanlar ise oriks, geyik, gergedan, bizon, fil, zürafa, vs. hayvanlardır. Ördek, kaz, kakadu papağını, mavi Amerika papağanı, Scarlet Amerika papağanı, tukan ve daha pek çok otçul kuş türü vardır. Ayrıca, kuşlara ek olarak, iguanalar ve kaplumbağalar gibi ormanlarda yaşayan bazı sürüngen sürüngenleri de yaşamaktadır. Ve otçul hayvanlara böcekler, kelebekler, ağaç çekirgeleri vb. hayvanlar örnek verilebilir. Ancak araştırmalara göre, otçul hayvanlar çoğunlukla memelidir. Yağmur ormanlarında yaşayan bazı hayvanlar, çevreleri nedeniyle genellikle diyetlerini değiştirmek zorunda kalmışlardır.

Antiloplar

Çoğunlukla Afrika, Avrupa ve Asya bölgelerinde bulunan antiloplar Bovidae ailesine aittir. Uzun otlak alanlarda yaşarlar, dolayısıyla ana diyetleri uzun otlardır. Antiloplar ormanlık alanlarda, ormanlarda, bataklıklarda ve Savannah’da bulunurlar, bu yüzden belirli bir çevrede bulabilecekleri her şeyi yerler. Bu hayvanlar kendilerini diğer avcılardan korumak için sürülerde yaşarlar. Bazı türler, bir saldırıdan kaçmak için oldukça hızlı koşabilirler ve inanılmaz bir mesafeden sıçrayabilirler.

Bizon

Bizonlar, antiloplar gibi Bovidae ailesine aittirler ve Kuzey Amerika ve Avrupa’da bulunurlar, ayrıca dünya da bulunan en büyük inek türlerindendir. Uzun tüylüleri sayesinde serin bölgelerde rahatlıkla yaşayabilirler, ancak sıcak bölgelerde de yaşayan birkaç bizon türü bulunur ve kısa, daha az tüylü kürkleri vardır. Bizonlar çim ve ağaç kabuğu tüketirler. Davranışlarının büyük kısmı için pasif olmalarına rağmen, kendiliğinden saldırdıkları bilinmektedir.

Bongo

Bongolar Afrika’da bulunur, küçük bir antilop çeşididir ve ayrıca Bovidae ailesine aittir. Çimler, asmalar, çürüyen ağaçlar, kökler, meyveler gibi birçok besin ile beslenirler. Sürekli bir su kaynağının olduğu yerde yaşama eğilimindedirler. Okapiye benzer şekilde, bongoda yanan ağaçlardan yanan kömürden beslendiği bilinmektedir.

Bushbuck (Bosbokke)

Bushbucks, Sahra altı Afrika’da bulunurlar ve Bovidae ailesine aittirler. Çalılar, şifalı bitkiler ve baklagiller ile beslenirler. Bushbucks insanlar tarafından avlanır ve bu memelilerin insanlar için tehlikeli olduğu düşünülmektedir, çünkü çalılara avcılara saldırdıkları bilinmektedir.

Kapibara

Kapibara Güney Amerika’da bulunur ve kobaygiller ailesine aittir. Otları, su bitkilerini, meyveleri ve ağaç kabuklarıyla beslenirler. Bu hayvanlar göllerin, bataklıkların, göletlerin ve nehirlerin yakınında yarı suda yaşayan memelilerdir. Kapibaralar yüzebilir ve bir seferde yaklaşık 5 dakika su altında kalabilirler. Bu, avcılardan saklanmalarına veya çiftleşme mevsiminde dişilerin erkekten uzak durmalarına yardımcı olur.

Deve

A'dan Z'ye Ot Obur Hayvanların ListesiDeveler, devegiller ailesindendirler ve çoğunlukla Afrika, Asya ve Avustralya‘da bulunurlar. Çimen, buğday, yulaf ve tahıllarla beslenirler. Develer suyu hörgüçlerinde tutabilirler ve en zorlu iklimlerde Orta Doğu, Avusturalya ve Doğu Asya çöllerinde hayatta kalabilirler. Develer çöl bölgelerindeki çeşitli iklimlere uyum sağlayabildiklerinden, gündüzleri sıcak ve geceleri donma sıcaklığına yakın olduklarından insanlar için mükemmel bir şekilde kullanılırlar.

İnek

Bu evcil memeliler dünyada yaygındırlar ve hemen hemen her yerde bulunabilirler. Bovidae ailesine aittirler ve ot ya da samanla beslenirler. İnekler, insanlar tarafından evcil hayvan olarak beslenirler, çiftçilik, süt, et ve deri gibi çeşitli amaçlar için kullanılırlar. Ayrıca Hindistan’da inekler kutsal olarak kabul edilir.

Geyik

Avustralya ve Antarktika dışında hemen hemen her kıtada kolayca geyikler bulunabilirler. Bu hayvanlar geyikgiller ailesine aittirler, otlarla beslenirler. Geyik türlerinden bazıları, av ve avcılar nedeniyle tehlikeye altındadırlar.

Fil

Dünyanın en büyük ve en iri hayvanı olarak kabul edilir ve dünyanın her yerinde bulunurlar. Onlar filgiller ailesine aittirler, yaprakları, ağaçların meyvelerini ve çalılıklarla beslenirler. Filler yüzyıllar boyunca genellikle avcılar tarafında dişleri için avlanmışlardır.

Meyve Yarasaları

Dünyanın her yerinde megabat veya meyve yarasaları bulunur. Pteropodidae ailesine aittirler, nektar, çiçekler ve yerli meyveleri tüketirler. Meyveleri uçarken yanlarına aldıkları için, tohumları ve çekirdekleri tükürdükleri bilinmektedir. Büyük gözleri ve keskin bir koku alma duyusuyla, meyve yarasaları alacakaranlık sırasında uçabilirler ve mağaraların içini düzgün şekilde görebilirler.

Dev Panda Ayı

Dev Panda ayı, çoğunlukla Orta-Batı ve Güney-Batı Çin’de bulunurlar. Ayıgiller ailesine aittirler ve bambu ile beslenirler. Dev pandaların ne yazık ki, doğum oranı oldukça düşüktür ve habitat kaybı sabit olduğundan nesli tükenmekte olan bir tür olarak sınıflandırılmaktadır. Dev pandanın tehlikeye atılmasının başlıca nedenlerinden biri avlanmalarıdır.

Zürafa

Zürafalar, Afrika çölünden gelirler. Bu hayvanlar zürafagiller ailesine aittir ve baobab ağaçları ile beslenirler ayrıca çalıları, meyveleri ve otları da yerler. Dünyadaki en uzun yaşayan kara hayvanlarıdır ve etrafta yürüyebilir veya dörtnala gidebilirler. Uzun dilleri nedeniyle, uzun ağaçlarda bulunan yapraklar üzerinden beslenebilir.

Keçi

Keçiler tüm dünyada bulunurlar ve Bovidae ailesine aittirler. Keçiler, kâğıttan karton kutulara kadar bulabilecekleri her şeyi yerler. Öncelikle odunsu çalıların ve geniş yapraklı bitkilerin uçlarıyla beslenirler. Süt, kıl, deri, et gibi insanlar tarafından evcilleştirilmekte ve evcil hayvan olarak tutulmaktadır. Yavrularına oğlak, erkek keçilere teke, 1 yaşında erkek ve dişi keçilere çebiç olarak adlandırılır.

Goril

Goriller çoğunlukla Afrika’da bulunurlar ve Huminidae ailesine aittirler. Bu primatlar meyveleri, yaprakları ve sürgünleri yerler. Boğumlarının yardımıyla yürürler ve kısa mesafeler için ayaklarının üstünde de yürüdükleri bilinmektedir. Goriller, kullanım için iki tür yuva oluşturur, gündüz yuvaları ve gece yuvaları; bunun nedeni avcıları önlemek içindir.

Suaygırı

Su aygırları su içinde ve kuru topraklarda yaşayabilirler. Sahra altı Afrika’da bulunurlar ve karadaki üçüncü en büyük ve en iri memeli hayvan olarak kabul edilirler. Hippopotamidae familyasına aittirler, kısa otları ve az su bitkileriyle beslenirler. Suaygırları yarı suda yaşayan memeliler olduğundan, dişiler gençleri su altında doğum yapma eğilimindedirler.

At

A'dan Z'ye Ot Obur Hayvanların ListesiAtlar, tüm dünyada bulunduğu gibi bir bölgeye özgü değildirler ve tek toynaklılar takımın ailesine aittirler. Ot ve diğer bitkilerle beslenirler. Erkek atlara aygır ve dişi atlara ise kısrak denir. Farklı boyut ve türdeki atlar insanlar tarafından evcil hayvanlar, binicilik, vagon taşıyıcıları ve sporda çeşitli amaçlar için de kullanılırlar.

Uluyan Maymun

Güney ve Orta Amerika ormanlarında bulunan yaklaşık 15 farklı uluyan maymun türü vardır. Atelidae ailesine aittirler ve gölgelik yaprakları, meyveler, çiçekler, tomurcuklar ve fındıklarla beslenirler. Bu maymunlara uluyan maymunlar denilmesinin nedeni iletişim yeteneklerinden kaynaklanmaktadır. Çeşitli nedenlerden dolayı yüksek sesler veya uluma gibi sesler çıkartırlar.

İguana

Bu otçul kertenkeleler, Orta ve Güney Amerika ve Karayipler yerlisidir. Bu hayvanlar iguanagiller ailesine aittirler ve yapraklı bir marul diyeti, hardal yeşillikleri vb. besinlerle beslenirler. İguanalar, avcılardan gelen saldırıları önlemek için yüzebilirler ve ayrıca kusursuz bir görünüşe sahip olabilirler. Gölgeleri, çeşitli renkleri, şekilleri görebilirler, tanımlayabilirler ve çok uzaktaki bir hareketi bile fark edebilirler.

Kanguru

Avustralya’da dört farklı kanguru türü bulunmaktadır, Kırmızı Kanguru, Antilopin Kanguru, Batı Gri Kanguru ve Doğu Gri Kanguru. Bu hayvanlar kangurugiller ailesine aittirler. Bazen mantarlarla beslenen otları ve çalıları yerler. Kangurular, ne kadar mesafenin kapsanması gerektiğine bağlı olarak, 12 ile 45 mil hıza ulaşabilirler.

Koala

Koalalar Avustralya’da bulunurlar ve Phascolarctidae ailesine aittirler. Çoğunlukla okaliptüs yaprakları yerler, çiğnerler ve düzgün bir şekilde yutmak için bir macuna dönüştürürler. Koalalar sessiz memeliler olmalarına rağmen, yüksek sesle bağırdıkları, özellikler üreme mevsiminde ve stres altındayken ağlayan sesler çıkartırlar. Koalalar henüz nesli tükenmekte olan bir tür değildirler, ancak şehirleşmedeki yüksek artış nedeniyle, koala habitatının kaybı imkânsız da değildir.

Denizayısı

Denizinekleri olarak da bilinen Manatlar, Afrika ve Amerika kıtaları arasında bulunurlar. Bu hayvanlar Trichechidae ailesine aittirler ve mangrov yaprakları, kaplumbağa otları ve bazen algleri yerler. 500 kg ağırlığa kadar, oldukça büyük ve 70 yaşına kadar uzun ömürlü olabilirler. Manatlar otlu suda yaşayan memeliler olmasına rağmen, küçük balıklarla da beslendikleri bilinen birkaç türü vardır.

Okapi

Okapiler, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yoğun dağ yağmur ormanları bölgelerinde A'dan Z'ye Ot Obur Hayvanların Listesibulunurlar ve zürafagiller ailesine aittirler. Ağaç yaprakları, ot, eğrelti otları, meyveler ve mantarları yerler. Ayrıca, yanması nedeniyle yanan ağaçlardan odun kömürünü de yedikleri bilinmektedir. Bu memelinin listede olmadığı halde nesli tükenmekte olan, ancak avlanmak için hedef olduklarına bir işarettir.

Tavşan

Bu memeliler dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunurlar. Tavşangiller ailesine aittirler, yeşil yapraklı ağaç ve otlarla beslenirler. Ormanlarda, çayırlarda, sulak alanlarda, çöllerde ve çayırlarda yaşadıkları bilinmektedir. Yırtıcı hayvanlardan yaşayacakları ve saklanacakları güvenli bir yer bulmak için toprağın altına yuva yaparlar.

Ren Geyiği

Ren geyiği veya Caribou, evcilleşmiş geyik ailesinden gelir. Kuzey Amerika, İsveç, Norveç, Rusya, Kuzey Finlandiya ve Sibirya’da bulunurlar. Yiyecek ararken, ren geyiğinin, göç döneminde büyük mesafeler kat ettiği ve 50-55 mil hızla yürüdükleri bilinmektedir. Çim, ren geyiği likenleri, mantarlar, yosun ve bazı bitkilerle beslenirler.

Gergedan

Afrika ve S. Asya’da bulunan beş farklı gergedan türü vardır ve bunlar Beyaz Gergedan, Kara Gergedan, Javan Gergedan, Hint Gergedan ve Sumatra Gergedanıdır. Gergedangiller ailesine aittirler, kısa taneler, meyveler, yapraklar, çimler ve sürgünlerle beslenirler, ayrıca ortalama ağırlıkları 1,5 tona ulaşabilirler. Beyaz, Siyah ve Sumatra gergedanlarının 2 boynuzu ve Hint ve Javan gergedanlarının yalnızca bir tane boynuzları vardır.

Koyun

Koyunlar tüm dünyada bulunurlar ve Bovidae ailesine aittirler. Süt, et ve yünleri için tarım gereksinimleri nedeniyle evcilleştirilmiştirler. İnsanlar medeniyetin başlangıcından beri koyunları çeşitli amaçlar için kullanmaktadırlar. Bir erkek koyun koç olarak adlandırılır ve bir dişi koyun olarak adlandırılır. Saplar, yapraklar, meyveler ve tohumlarla beslenirler.

Tapir

Güney Amerika, Orta Amerika ve Güneydoğu Asya bölgelerinde dört farklı tapir türü bulunmaktadır. Özellikle habitat kaybına neden olan ormansızlaşma nedeniyle tehlike altında oldukları düşünülmektedir. Bu türler Malayan Tapiri, Dağ Tapiri, Brezilya veya Güney AmerikaA'dan Z'ye Ot Obur Hayvanların Listesi Tapiri ve Baird’s Tapiri’dir. Bu hayvanlar Tapiridae ailesine aittirler ve yapraklar, sürgünler, tomurcuklar ve küçük dallarla beslenirler. Ayrıca meyve, ot ve bazı su bitkilerini de yerler.

Zebra

Diğer alt türleri olmasına rağmen, Afrika’da açık ovalarda ve çalılık arazilerde bulunan ve hepsinin üzerinde siyah ve beyaz çizgiler bulunan üç ana, ancak benzersiz zebra türü vardır. Atgiller ailesine aittirler ve üç türün dışında, Plains Zebralar, Zebra Dağlar ve Grévy’s Zebralar, ikincisi nesli tükenmekte olarak kabul edilir. Otlar, çalılar, yapraklar, çiçekler, ağaç kabukları ve ince dallarla beslenirler. Tüm dünyada yüzlerce farklı otçul hayvan türü vardır ve aynı anda herkesin onları altüst etmesi çok zor olacaktır.

Kaynakça:
animalplanetsthemostextreme.fandom.com
• pbs.org
•animalplace.org

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku