Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Agmatin Nedir, Etki Mekanizması ve Etkileşimleri Nelerdir?

0 760

Agmatin, amino asit L-arginin’den doğal olarak oluşan bir bileşiktir. Ağırlıklı olarak nöronlarda bulunan bir nörotransmitterdir. Araştırmacılar çoklu reseptörleri hedefleyebildiğinden, araştırmacılar bunu karmaşık hastalıkların spektrumu bağlamında araştırmaktadır. Ayrıca, bazı araştırmalar agmatinin bilişsel işlev, stres esnekliği, ruh hali ve atletik performansta rol oynayabileceğini öne sürmektedir. En yüksek agmatin seviyeleri, orada yaşayan mikroplar tarafından üretildiği bağırsakta bulunur. Ayrıca diyet formunda, özellikle fermente gıdalarda ve agmatin sülfat gibi tamamlayıcı formlarda bulunur. Agmatin ayrıca karaciğerdeki mitokondri tarafından az miktarda üretilmektedir.

Etki Mekanizmaları

Agmatin Nedir, Etki Mekanizması ve Etkileşimleri Nelerdir?Agmatin birçok hücrenin iç işleyişinin doğal bir bileşenidir ve bu nedenle hücresel işlevle karmaşık etkileşimlere sahiptir. Araştırmacılar, insan ve hayvan hücrelerini ve bakterileri inceleyerek agmatin mekanizmalarını ve etkilerini çözmek için çalışmaktadırlar. Agmatin, NOS (nitrik oksit sentaz) üretimini bloke ediyor görünmektedir: Nitrik oksit (NO) üreten 3 ana enzim vardır; iNOS, nNOS ve eNOS:
• iNOS (indüklenebilir) , zararlı bakterileri öldürmek için bağışıklık sisteminin bir fonksiyonu olarak büyük miktarlarda NO üretilmektedir.. İşaretlenmezse, iNOS iltihaplanmaya neden olabilir.
• nNOS (nöronal) beyindeki nöronlar arasındaki iletişimi kolaylaştıran bir sinyal molekülüdür. İşaretlenmezse, nNOS nöronların büyümesini ve onarımını engelleyebilir.
• eNOS (endotel) artan kan akışı için kan damarlarının kaplamasındaki vazodilatasyona işaret eder. Artan kan akışı kan basıncını düşürür ve oksijen ve besinlerin ithalatını ve hücresel atık ürünlerinin ihracatını arttırır.
Dolayısıyla, bazı araştırmacılar agmatinin iNOS ve nNOS’u inhibe ederek ve eNOS’u artırarak nitrik oksit seviyelerini düzenleyebileceğine inanmaktadır. Diğer hücre çalışmalarında agmatinin şu şekilde olduğu bulunmuştur:
• Blok NMDA reseptörü: Agmatin, 2 NMDA (N-metil-D-aspartat) reseptörüne bağlanır ve glutamatın bunlara bağlanmasını önlemektedir. Bu, nörotransmitter glutamat nedeniyle nöron ölümünün aşırı uyarılmasını önleyebilir.
• Alfa-2 adrenerjik (a2A) reseptörlerini aktive etmek: Agmatin, alfa-2 adrenerjik reseptörlerine kuvvetle çekilir. Düşük doz agmatin 2A reseptör aktivasyonunu arttırırken, daha yüksek konsantrasyonlar onu bloke etmektedir. Agmatinin bazı etkileri yohimbin ve rauwolscine gibi a2A reseptör blokerleri ile ortadan kaldırılabilir.
• Blok nikotinik asetilkolin reseptörleri: Agmatin nikotinik asetilkolin reseptörlerine bağlanır ve asetilkolinin kendisine bağlanmasını önlemektedir.
• İmidazolin reseptörlerini aktive etmek: Agmatin güçlü bir imidazolin reseptör aktivatörüdür. İmidazolin reseptörlerinin aktivasyonu, adrenal bezlerden beta- endorfinlerde (ağrıyı azaltan ve ağrı, stres veya korkuya yanıt olarak davranışı düzenleyen opioid reseptör aktivatörleri) bir artışa neden olabilir.
• Rapamisin (mTOR) yolunun mekanik hedefini aktive etmek: mTOR, hücre büyümesini ve hayatta kalmayı ve protein sentezini düzenleyen bir proteindir. Agmatin, antidepresan etkiler oluşturabilen bu yolu aktive etmektedir.
• Nükleer faktör E2 ile ilişkili faktör 2’yi (Nrf2) aktive etmek: Agmatin, yaralanma ve iltihaplanma ile tetiklenen oksidatif hasara karşı koruma sağlayan antioksidan proteinlerin üretimini artıran Nrf2 yolunu aktive etmektedir.
Bu hücre çalışmaları bize agmatinin hücresel işlevle nasıl çalıştığı ve etkileşime girdiğine dair bir fikir verebilir, ancak agmatinin sağlık sonuçlarını etkileyip etkilemeyeceğini konusunda bilgi vermez. Bunun için, bu bileşik için oldukça eksik olan klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. Agmatin birçok hücresel yolun iyi anlaşılmayan bir bileşenidir. Nitrik oksit sentaz (NOS) üretimini bloke ettiği görülmektedir.
Agmatin seviyelerinin herhangi bir tıbbi amaç için insan vücudunda ölçülmediğini ve agmatini yükseltmenin veya düşürmenin sağlık için iyi olup olmadığını bilinmemektedir. Agmatine odaklanmak yerine, iltihaplanma, kolesterol ve doktorun izleyebileceği diğer belirteçler gibi daha güvenilir sağlık göstergelerine dikkat edilmesini önerilir. Her zaman olduğu gibi, diyet, egzersiz ve takviye rejiminizde önemli değişiklikler yapmadan önce uzman bir doktorla görüşmek gerekir.

Agmatin Düzeylerini Artırıcı Faktörler

Ketojenik Diyet
Normal diyetle [sıçanlara kıyasla ve agmatin seviyelerinde) beslenen sıçanlara nispeten ketojenik diyet ile beslenen sıçanlarda GABA’da önemli bir artış yaşanmıştır.
Soğuk Termojenez (Soğuğa Maruz Kalma)
Agmatin seviyeleri, sıçan beyninin (serebellum hariç) tüm bölgelerinde 4 ° C’de 4 saat süreyle 4 saat boyunca soğuk strese maruz kaldıktan sonra artmıştır, ancak oda sıcaklığına maruz kaldıktan sonra değildir.
Agmatin Sülfat Takviyesi
Agmatin Nedir, Etki Mekanizması ve Etkileşimleri Nelerdir?Agmatin, vücuttaki agmatin seviyelerini arttırmakta etkili olan agmatin sülfat olarak bilinen toz formunda oral bir takviye olarak mevcuttur. Agmatin sülfat ile doğrudan takviye, insanlarda incelenen agmatini arttırmanın tek yoludur. Şu anda agmatin takviyesinin insan vücudu üzerindeki uzun vadeli etkilerinin ne olabileceği belirsizdir; sağlık için daha iyi çalışılan stratejiler hakkında uzman bir doktorla görüşülmesi önerilir.

İlaç ve Takviye Etkileşimleri

Arginin
Arginin nNOS ve eNOS’u arttırır. Diyabetik sıçanlarda nitrik oksidi arttırdı. Bununla birlikte, kısa süreli arginin takviyesi sağlıklı insanlarda nitrik oksidi arttırmayabilir. Agmatin ve arginin her ikisi de eNOS’u arttırmak için çalışır (kan damarlarını gevşetmek ve kan akışını arttırmak); ancak, birleşik etkiler henüz net değildir. Birçok kullanıcı birlikte alındığında anekdotsal olarak artmış vazodilasyon etkilerini rapor etmektedir. Bununla birlikte, agmatin ve arginin, agmatin nNOS’u düşürdüğü ve arginin nNOS’u arttırdığı için de karşıt olarak çalışır. Agmatinin nNOS azaltımını inhibe ederek arginin, sinir rejenerasyonu ve opioid toleransının önlenmesi gibi yararlı nörolojik etkilerini inhibe etmiştir.
Sitrulin
Sitrulin ve agmatinin kombine etkileri hakkında çok az şey bilinmektedir. Bununla birlikte, sitrülinin büyük bir kısmı vücutta arginin haline dönüştürülerek arginin seviyelerinin artmasına neden olur. Bu nedenle, sitrulin, arginin ile benzer şekilde agmatin ile etkileşime girebilir
Yohimbin
Agmatin, a2A reseptörünü aktive eder ve yohimbin onu bloke eder. Bu, azalmış ağrı ve artan iştah dahil a2A reseptör aktivasyonu ile ilişkili agmatinin yararlı etkilerini ortadan kaldırabilir.
Alkol
Agmatin, ülser gelişme riskinin artması nedeniyle alkolle birlikte alınmamalıdır.

Diğer Etkileşimler

Lityum
Agmatin Nedir, Etki Mekanizması ve Etkileşimleri Nelerdir?Lityum ve Agmatin antidepresan etkiler geliştirmek için NMDA reseptörleriyle sinerjistik olarak etkilenmektedirler. Agmatin, farelerde lityumun antidepresan etkisini arttırdı; bu etki insanlarda araştırılmamıştır.
Opiatlar (örn. Morfin)
Agmatin, morfinin ağrı kesici etkisini arttırdı ve sıçanlarda ve yassı kurtlarda morfin bağımlılığını ve yoksunluğunu azaltmıştır. Agmatin, ağrı yönetiminin tedavisinde daha düşük dozda bağımlılık yapıcı maddelere izin verebilir. Ancak bu, insan çalışmalarında doğrulanmamıştır.
Kannabinoid Reseptör Aktivatörleri
Agmatin, sıçanlarda ısıdan kaynaklanan ağrıya duyarlılığı azaltmada kannabinoid reseptör aktivatörlerinin ağrı kesici etkilerini arttırmıştır. Mekanizma açık olmasa da, agmatin dolaylı olarak kannabinoid reseptörü tip 1’i (CB1) etkilemektedir; ek çalışmalar gerekecektir.

Dozaj

Şu anda agmatin sülfat için standart bir doz yoktur, çünkü birini belirlemek için yeterli insan çalışması yoktur. Bununla birlikte, nöropatik ağrı üzerine yapılan çalışmalar günde 1 g ila 2.5 g agmatin sağlamıştır.

Agmatinin Yan Etkileri

Küçük yan etkiler, katılımcıların küçük bir yüzdesinde bulantı, ishal ve kusmayı içermekteydi; bu, birkaç gün kullanımdan sonra kesilmiştir.

Sınırlamalar ve Uyarılar

Agmatin takviyesinin etkileri üzerine çok az insan çalışması yapılmıştır. Çoğu araştırma kemirgenlerde yapılmıştır ve bu çalışmalar büyük bir tuz tanesi ile yapılmalıdır. Gelecekteki klinik çalışmalar, insanlarda bu iddia edilen faydaları çok iyi çürütebilir.
Agmatin, argininden türetilen az çalışılmış bir nörotransmitterdir. Sinir sisteminde, özellikle bağırsağa giden ve bağırsaktan geçen sinirlerde önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Araştırmacılar şu anda agmatin takviyesinin sağlık yararları olup olmadığını araştırıyorlar. Birkaç erken klinik çalışma, ağrı yönetimi ve zihinsel sağlık için umut verici sonuçlar bulmuştur, ancak insan çalışmaları çok sınırlıdır ve şimdiye kadar agmatinin önerilen her kullanımı için daha iyi çalışılmış alternatifler vardır.

Kaynakça:
https://gasparinutrition.com/blogs/fitness-facts/agmatine-what-you-need-to-know-about-it

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.