Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Agmatinin Sağlık Açısından Faydaları

0 29

Agmatin, vücutta doğal olarak üretilen ve çeşitli vücut süreçlerinde anahtar rol oynayan bir bileşiktir. Bununla birlikte, agmatin bir dizi takviye ve ilaçla etkileşime girer. Agmatinin bir çok faydası olduğu iddia edilmektedir. Bu yazıda agmatinin sağlık açısından faydaları hakkında bilgiler bulunmaktadır.
Agmatin takviyeleri, tıbbi kullanım için FDA tarafından onaylanmamıştır ve katı klinik araştırmalardan yoksundur. Agmatinin potansiyel faydalarının çoğu sadece hücre veya hayvan çalışmalarında araştırılmıştır ve agmatini herhangi bir sağlık yararı için önermek için yeterli kanıt yoktur. Her durumda, daha iyi çalışılmış bir alternatif mevcuttur. Yönetmelikler, takviyeler için üretim standartları belirler, ancak bunların güvenli veya etkili olduklarını garanti etmez. Bu yüzden agmatin takviyesi almadan önce doktorla görüşülmesi tavsiye edilir.

Ağrı

Araştırmacılar şu anda agmatinin ağrı yönetimindeki potansiyel rolünü araştırmaktadırlar ancak insan araştırması eksiktir. Fıtıklaşmış lomber disk bulunan 61 katılımcının 2 çalışmasında, 10 gün boyunca agmatin takviyesi ağrıyı azalttı ve yaşam kalitesini iyileştirmiştir. Agmatin, ağrıya aşırı duyarlılığı azaltmış ve sıçanlarda omurilik yaralanmasının boyutunu azaltmıştır. Ayrıca agmatin, nitrik oksit sentaz aktivasyonunu önleyerek ve sıçanlarda NMDA reseptörlerini bloke ederek nöropatik ağrıyı azaltmıştır.

Akıl Sağlığı

Araştırmacılar şu anda agmatin takviyesinin ruh sağlığı üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Sadece hayvan çalışmalarına dayanarak, agmatin anksiyete, depresyon veya stresi yönetmede bazı potansiyele sahip olabilir, ancak insan çalışmaları gerekli olacaktır ve daha iyi çalışılmış birçok strateji vardır.

Endişe ve Depresyon

NRF2’yi arttırarak agmatin, beyin hücrelerini yüksek seviyelerde stres hormonu kortizolünden koruyarak sıçanlarda depresif davranışı önlemiştir. Agmatin, sıçanların prefrontal korteksinde adenilat siklazını arttırmıştır. Adenilat siklaz düzeylerinde azalma depresyon ile ilişkilidir. Olarak 3 depresif hastaların küçük bir pilot bir çalışmada, agmatin takviyesi muhtemelen aracılığıyla, NMDA reseptör-bloke ederek ve serotonin yollarının tüm hastalarda depresif semptomlar tamamen yok olmasına neden olmuştur. Agmatin ayrıca yüzme testleri ve seyrüsefer labirentlerinde sıçanlarda kaygıyı azaltmıştır.

Stres

Agmatin, yüksek vücut sıcaklığını, lipopolisakkaritler (LPS) adı verilen bakteriyel toksinlerin neden olduğu farelerde uzun süreli ısı stresi ve ateşten önemli ölçüde azaltmıştır. Agmatin ayrıca LPS’ye maruz kalan farelerin hayatta kalma oranını arttırmıştır. Agmatin depresyon ve bilişte rol oynamaktadır, ancak şimdiye kadar yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu hayvanlarda olmuştur.

Kas Büyümesi

Agmatin, sıçanlarda luteinize edici hormon (LH) üretimini uyarmıştır. Artan LH seviyeleri testosteron seviyelerini arttırmaktadır. Testosteron seviyelerini artırarak agmatin, kas büyümesi ve artmış atletik performans için optimal hormonal ortama katkıda bulunmuştur. Agmatin, insülin duyarlılığını ve farelerin kaslarına glikoz alımını arttırmıştır. Artmış insülin duyarlılığı, büyüme ve onarım için glukoz ve amino asitlerin kaslara daha etkili şekilde kapatılmasına neden olmaktadır. Agmatin sıçanlarda iştahı da arttırdı. İştah artışı, kas kütlesini arttırmak için gerekli olan kalori tüketiminin artmasına neden olabilir. Bu potansiyel fayda sadece hayvanlarda incelenmiştir. Agmatinin bu amaç için yararlı olup olmadığını belirlemek için insan denemeleri gerekecektir. Hayvan çalışmalarında, agmatin uyarılmış hormonlar ve kas büyümesi için gerekli diğer faktörlerdir.

Beyin Sağlığı ve Nörolojik Hastalıklar

İnme
İNOS ve nNOS’u inhibe ederek ve eNOS’u artırarak agmatin, sıçanlarda inmeden kaynaklanan beyin hasarına karşı korunmuştur. ENOS’un arttırılması, kan akışını arttırmak için kan damarlarını genişleterek beyni korumaktadır. Bu, beyne kan akışındaki bir azalmadan (iskemik inme) oksijen eksikliği zamanlarında hasarı önler. Ek olarak, agmatin inmeden beyin hasarına katkıda bulunan 2 enzim olan iNOS ve nNOS’u azaltmıştır.
Alzheimer hastalığı
İnsülin direnci, Alzheimer hastalığının ayırt edici özelliği olan beyindeki plak ve nörofibriler yumakların birikmesine yol açabilir. Agmatin, insülin sinyalini kurtararak ve sıçanların beyinlerinde plak ve nörofibriler yumakların birikmesini önleyerek bilişsel gerilemeyi önlemiştir.
Sinir onarımı
Agmatin, fasiyal sinir yaralanması olan sıçanlarda sinir yenilenmesini arttırdı. Bu, agmatinin nöronların büyümesini ve onarımını engelleyebilen nNOS inhibisyonundan kaynaklanabilir.
Nöbetler
Glutamat ve NMDA reseptörü, nöbet aktivitesinin başlatılması ve yayılmasında rol oynamıştır. Agmatin, NMDA reseptörlerini bloke ederek farelerde ve sıçanlarda nöbetleri önlemektedir. Bu faydalar şimdiye kadar sadece hayvanlarda incelenmiştir. Bu amaç için agmatinin güvenliğini ve etkinliğini belirlemek için insan denemeleri gerekecektir. Agmatin beyinde ve sinirlerde rol oynar, ancak sinir sistemi bozuklukları için potansiyel faydaları sadece hayvanlarda araştırılmıştır.
Mekansal Bellek
Araştırmacılar, agmatinin hafıza oluşumundaki potansiyel rolünü araştırıyorlar (özellikle BDNF ve adenilat siklaz yoluyla), ancak yine, insan denemeleri eksiktir. Agmatin, mekansal öğrenme görevleri sırasında artar ve hipokampusta (beynin hafıza ile ilişkili bir bölgesi) yüksek seviyelerde depolanır. Bir nörotransmitter olarak rolü hafıza oluşumu ile ilişkilidir.
Agmatin, uzamsal bellek konsolidasyonunu veya belleğin ilk kaydedilmesini ve saklanmasını geliştirmiş, ancak sıçanlarda anıların alınmasını etkilememiştir. Agmatin anıların oluşumunda rol oynar gibi görünmektedir, ancak bilişe olan potansiyel faydaları insanlarda araştırılmamıştır.
Kilo Yönetimi
Agmatin sıçanlarda kilo alımını azaltmıştır. Agmatin sıçanlarda yağ yakımını, yağ kompozisyonunu ve kas kütlesini arttırmıştır. Bir kez daha, sadece hayvan çalışmaları mevcuttur. Kilo kaybı ve kilo yönetimi için daha iyi seçenekler vardır ve en iyi stratejiler her zaman sağlıklı bir diyet ve egzersizdir.
İnsülin Duyarlılığı ve Kan Şekeri
Agmatin, sıçanlarda mTOR ve glikoz taşıyıcı 2 (GLUT2) üretimini azaltarak insüline dirençli sıçanlarda insülin duyarlılığını geliştirmiştir. Agmatin, adrenal bezlerin endorfin üretimini artırarak sıçanlarda kan şekeri düzeylerini düşürmüştür. end-endorfinler kandan iskelet kası dokusuna glikoz alımına neden olmaktadır. Bu sonuçları insanlarda tekrarlamak için klinik çalışmalara ihtiyaç duyulacaktır.
Arterlerin Sertleşmesi
Agmatin, arterlerin% 40 oranında sertleşmesine ve farelerde iyi (HDL) kolesterol seviyelerinin artmasına neden olan plakları (aterosklerotik lezyonlar) azaltmıştır, ancak bu etki insanlarda araştırılmamıştır.
Enflamasyon
Agmatin, sıçanlarda enflamatuar stimülasyondan sonra iNOS ekspresyonunu baskılayarak inflamasyonu azaltmıştır. Sıçanlarda agmatin, anti-enflamatuar etkileri nedeniyle septik şokla ilişkili kan basıncını ve böbrek fonksiyonunu azaltmayı önlemiştir. Bu potansiyel yararı araştırmak için henüz insan denemeleri yapılmamıştır. Enflamasyonu azaltmak için diğer stratejiler hakkında uzman bir doktorla görüşülmesi tavsiye edilir.
Alkol ve Morfin Geri Çekilmesi
Agmatin, anksiyete ve sıçanlarda titreme gibi alkol yoksunluğu semptomlarını önlemiştir. Bu etkiler yoksunluk geçiren insanlarda incelenmemiştir.
Kanser Araştırması
Agmatin şu anda olası bir antikanser bileşiği olarak araştırılmaktadır, ancak araştırma henüz ilk aşamalarındadır. Bu sonuçlar sadece ileri çalışmaların yapılması gerektiğini göstermektedir; gelecekteki denemeler, agmatinin canlı bir hayvandaki kansere karşı hiç etkili olmadığını bulabilir. Agmatin, farelerde bağ dokusu tümörlerinin büyümesini engellemiştir. Agmatin ayrıca bir laboratuvar çalışmasında poliamin üretimini azaltarak bağırsak tümör hücrelerinin büyümesini önlemiştir. Yine, bu çok erken çalışmalar kanserde agmatini önermek için bir neden değildir; sadece agmatin üzerine daha fazla araştırma yapılmasını önermektedirler. Kanseri yenme olasılığını artırmak için tamamlayıcı tedaviler aranıyorsa, mevcut tedavi planına tamamlayıcı tedaviler ilave edilebilir. Agmatin, devam eden yeni kanser terapileri arayışında beklenmedik bir şüpheli gibi görünmektedir, ancak araştırmalar devam etmektedir.

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.