Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Aidiyet Duygusu: Çocukların Okula Karşı Aidiyet Duygusu Nasıl Geliştirilir?

0 978

İnsanların doğal olarak bağlanma ve ait olma ihtiyacı vardır. Aidiyet duygusu kişiye kendini iyi hissettirir ve kabul edilmişliktir. Özellikle okullarda aidiyet duygusu gençler için önemlidir, ancak birçok öğrenci okullarına ait olduklarını düşünmemektedir. Bu his yalnızca geçici olabilir ve her an değişebilir. Ebeveynler, öğretmenler ve diğer öğrenciler, gençlerin aidiyet duygusunu geliştirmede hayati rollere sahiptir. Bir gencin okula aidiyet duygusunu etkileyen diğer faktörler de kişisel özellikler, akıl sağlığı ve akademik motivasyondur.

Aidiyet Nedir?

Aidiyet Duygusu: Çocukların Okula Karşı Aidiyet Duygusu Nasıl Geliştirilir?Aidiyet duygusu en önemli ihtiyaçlardan biri olarak tanımlanmaktadır. Bu duygu, kişinin kendisini kabul edilmiş, dahil edilmiş hissetmesi veya başka bir şeyin parçası hissetmesi anlamına gelir. İnsanlar bir okula, arkadaşlığa, spor grubuna veya hatta bir sınıfa ait olduklarını hissedebilirler. Ve bu duyguda iki gerçek vardır; ait olmak iyi hissettirir, ancak genellikle kişiler bunu kaçırana kadar bunu anlamama eğiliminde olurlar. Ama aidiyet tam olarak nasıl bir duygu diye düşünüldüğünde tanımlaması biraz zor olabilir. Ve bu duygunun eksikliği bazı insanlar için fiziksel bir acı çekiyormuş gibi hisler uyandırabilir. (Başparmağı bir arabanın kapısına sıkıştırmak veya sıcak bir ocakta parmağı yakmak gibi) Ait olmama duygusu; değersizlik, kendinden şüphe duyma, yalnızlık ve üzüntü duygularıyla bağlantılı olabilir. Başkalarıyla olan ilişkileri ve hatta notlarını bile etkileyebilir. Aidiyet önemlidir ve farklı kişiler tarafından farklı şekilde deneyimlenebilir. Dünyadaki birçok genç okula gittiğinden, okullar çoğu gencin aidiyet duygusu hissetmesi için birincil yer olarak kabul edilebilir.

Neden Birçok Öğrenci Okullarına Ait Olduğunu Hissetmez?

Kendini okuluna ait olmadığını düşünenlerin sayısı az değildir. Ortalama bir sınıfa bakıldığında, her üç öğrenciden en az biri okuluna karşı aidiyet duygusu hissetmez Bazı araştırmacılar öğrencilere yakın zamanda kendilerini okullarına ait gibi hissedip hissetmediklerini sorduklarında,% 29’u böyle hissetmediklerini söylemiş ve bu oran 2003’ten beri giderek artmaktadır. Ait olmama ve yalnızlık duyguları, insan duyguları yelpazesinin bir parçasıdır ve bu duyguyu hissetmekte yanlış bir durum yoktur. Herkes bir dönem özellikle okulda farklı aidiyet dalgalarından geçmektedir.
Öğrenciler bazı günler diğerler günlere göre kendini okuluna daha bağlı hissederken, bazı günler de hiç hissetmezler. Ait olma duyguları bazen yüksek bazen düşük olabilir ve bazen ikisinin arasında bir yere düşebilir. Aidiyet eşsiz bir deneyimdir ve bu duyguyu etkileyen pek çok faktör vardır. Fakat ana nokta, ait olmama duygularının geçici olabileceğidir, bunu yanında bilinmelidir ki değiştirilebilirler.

Aidiyet Duygusunun Önemi

Öğrenciler ait olduklarını hissettiklerinde, iyi notlar alma ve okulda iyi performans gösterme olasılıkları daha yüksektir. Aidiyet duygusu öğrencilerin psikososyal işleyişini de olumlu etkilemektedir. Günlük aktiviteleri gerçekleştirme ve çevrelerindeki insanlarla etkileşim kurma yetenekleri anlamına gelir. Araştırmalar, aidiyet duygusunun öğrencilerin motivasyonunda ve okulda nasıl başa çıkıp öğrendiklerinde önemli bir faktör olduğunu bulmuştur. Ait olma hissi, öğrenmeye karşı olumlu tutumları teşvik eder, refahı artırmaktadır.
Aidiyet duygusu olduğunda kişi kendini sağlıklı, mutlu ve rahat olma deneyimini ifade eder. Ve okulda başarılı olma becerisine olan güvenini geliştirir. Ek olarak, yüksek bir aidiyet duygusu, okulda daha az suistimal ve daha olumlu sosyal ilişkilerle ilgilidir.

Aidiyet Duygusu Geliştirmeye Nasıl Yardımcı Olunur?

Aidiyet Duygusu: Çocukların Okula Karşı Aidiyet Duygusu Nasıl Geliştirilir?Kişilerin kendini arkadaş grubuna, okuluna veya dâhil olabileceği başka başka topluluklara ait gibi hissetmemesinin birçok nedeni vardır. Aidiyet neredeyse yeme ihtiyacı kadar zorlayıcı olabilir Bu, neredeyse herkesin dâhil olmak isteyeceği ve bir aidiyet duygusu hissedeceği anlamına gelmektedir.( Öğretmenler, ebeveynler ve liderler bile herkes bu duyguyu geliştirmekistemektedir.)
Araştırmalar, okuldaki gençlerin aidiyet duygusunu etkileyebilecek birçok faktörün olduğunu ve bu şeylerin okul içinde ve okul dışında bulunabileceğini tespit ermişlerdir. En önemli faktörlerden bazıları, gençlerin ebeveynler, öğretmenler ve diğer öğrencilerle olan ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Kişinin hayatındaki çekirdek insanlarla güçlü ve sağlıklı ilişkiler kurmak, bir aidiyet duygusu yaratmaya yardımcı olmaktaır. Hem okul çalışması hem de kişisel konularda kendilerini yakın hisseden ve arkadaşları tarafından desteklenen gençlerin kendilerini okula ait hissetme olasılıkları daha yüksektir. Okula aidiyetin en güçlü belirleyicilerinden biri öğretmenlerdir.
Gençler öğretmenler tarafından sevildiklerini ve ilgilendiklerini hissettiklerinde ve öğretmenlerinin sevimli ve adil olduğunu düşündüklerinde, okula aidiyet duygularını bildirme olasılıkları daha yüksektir. Okulda kendilerini destekleyen ebeveynleri olan, çocuklarıyla okul hakkında olumlu sohbetler yapan ve çocuklarının eğitimine ilgi duyan gençlerin de yüksek düzeyde okula aidiyet hissettikleri görülmüştür. Ebeveynlerin ayrıca, çocuklarının düzenli okula devam etmelerine ve okul tarafından onaylanmış etkinliklere katılmalarına yardımcı olmada oynayacakları bir rol vardır, bu da çocukların okul hakkında iyi hisleri olmasına yardımcı olmaktadır.
İlginçtir ki, aidiyet duygusunun gelişmesine yardım edenler sadece başkaları değildir. Kişi kendi aidiyet duygusunu geliştirmeye yardımcı olabilir. Dirençli (problemlerden sıyrılabilen), zorluklar ve stresle iyi başa çıkabilen, esnek ve uyarlanabilir gençler, aidiyet duygusu hissetmek için iyi bir konumdadırlar. Mutlu ve akıl sağlığı iyi olan gençlerin ait olduklarını hissetme olasılıkları daha yüksektir. Ayrıca akulda motive olmuş, öğrenmede bir amaç ve değer gören ve iyi çalışma alışkanlıklarına sahip olan öğrenciler de kendilerini okula ait hissederler.
[aidiyat3]Özetlemek gerekirse, akranlar, öğretmenler, ebeveynler, ruh sağlığı, kişisel özellikler ve akademik motivasyon, bilimsel literatürde bulunabilecek güçlü okul aidiyetinin yapı taşlarından bazılarıdır. Kabul edeceğinizden emin olduğum gibi, bu bulgulardan, gençlerin aidiyet duygusunu geliştirmeye yardımcı olmak için yapılabilecek pek çok şey olduğu görülmektedir.

Çocukların Okula Olan Aidiyet Duygusu Nasıl Geliştirilir?

Yapılan araştırmalara göre çoğu okul öğrencilerinin bir aidiyet duygusu hissetmesini istemektedirler. Hatta bazı okullar, gençlerde gelişmiş bir aidiyet duygusu yaratmak için büyük adımlar atmaktadırlar. Ancak, hangi programların ve müdahalelerin okullar için mevcut olduğunu ve işe yarayıp yaramadığını inceleyen çok az araştırma kanıtı vardır. Öğrencilerini tanımaya ilgi duyan, öğrencileriyle benzerlikler bulan ve öğrencileri kişisel ve akademik olarak desteklemeye hazır olan öğretmenlerin sınıflarında aidiyet duygusunu desteklemek için bir takım çalışmalar yaptıklarını bilinmektedir. İlginç bir şekilde, bir öğretmenin okula aidiyet duygusunun da öğrencinin okula aidiyet duygusu geliştirme de etkili olmaktadır. Personelin aidiyet duygularıyla ilgilenen okul liderleri de öğrencilerin ait olmalarına yardımcı olmaktadır. Bir aidiyet kültürü yaratmak, bu nedenle herkesin içinde rol aldığı bir durumdur.

Kaynakça:
https://www.monash.edu/education/teachspace/articles/5-ways-to-boost-students-sense-of-school-belonging
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1156289.pdf

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku