Aşındırıcı (Korozif) Malzemeler

Çalışma kariyeriniz boyunca, tehlikeli kimyasal özelliklerinin farkında olmadan korozif (Aşındırıcı) kullanmış olmanız olasıdır. Aşındırıcı maddeleri şöyle tanımlayabiliriz.
– Metal ve taş gibi belirli maddeleri karmaşık kimyasal süreçlerle bozan maddeler.
– Kimyasal eylemle, canlı dokuyla temas ettiğinde ciddi hasara neden olabilecek maddeler veya sızıntı durumunda, diğer eşyalara veya nakliye araçlarına maddi zarar verecek, hatta yok edecek maddeler.
Aşındırıcı maddeler, metal ve taş gibi belirli maddeleri zarar veren ve hatta insan dokusunu parçalamak ve yok etmek için çok güçlü bir yeteneği vardır. Aşındırıcı maddeler cildinize temas ettiğinde, aniden etinizi eritmeye başlarlar. Aşındırıcı maddeler gözlerinizle temas ederse, korneaya zarar verir ve hatta körlüğe neden olur.
2 ana tip aşındırıcı madde vardır: Asitler ve Bazlar.
Asitler, aşındırıcı maddelerdir;
– Alkaliyi nötralize eder.
– Mavi turnusol kağıdı kırmızıya çevirir.
– Bazı metalleri eritir.
– Tatları ekşidir.
– PH seviyesinin 7’den küçüktür.
Ortak asitlerin bazı örnekleri şunlardır:
– Sülfürik Asit (H2SO4)
– Hidroklorik Asit (HCI)
– Nitrik Asit (HNO3)
– Sitrik Asit (C6H8O7)
Bazlar aşındırıcı maddelerdir:
– Asitleri nötralize eder.
– Kırmızı turnusol kağıdı mavi çevirir.
– Tatları acıdır.
– Kaygan dokuya sahiptir.
– PH seviyesi 7’den büyüktür.
Ortak bazların bazı örnekleri şunlardır:
– Sodyum Hidroksit (NaOH)
– Kalsiyum Hidroksit (Ca (OH) 2)
– Sodyum Karbonat (Na2CO3)
– Alüminyum Hidroksit (Al [OH] 3)
Avustralya Standardı AS1216-2006 – Class etiketleri, farklı tehlikeli madde sınıfları için etiket ve piktogramların tasarımını ve seçimini belirler. Bu standart, ADG kodunda belirtilen gereksinimlere dayanmaktadır. Sınıf 8 Aşındırıcı Maddeleri simgelemek için kullanılan işaret aşağıda gösterilmiştir:
İş yerindeki korozif maddeleri depolarken asitleri ve bazları ayırmanız çok önemlidir. Eğer asitler ve bazlar karışırsa, birbirlerini nötrleştirecek ve zehirli tuzlar gibi tehlikeli yan ürünler üreteceklerdir. Asitler ve bazlar arasındaki bazı nötrleştirme reaksiyonlarında, diğer tehlikeli etkilere sahip olabilen şiddetli ısı gelişir. İşyerinde aşındırıcı maddeler bulunduğunda, onları, insanlar, mülkler ve çevre için risklerini en aza indirecek şekilde depolamanız ve işlemeniz çok önemlidir.
– Aşındırıcı maddelerin Avustralya Standart – AS3780-2008 gereksinimlerini karşılayan uygun dış mekan kimyasal depolama kaplarında veya kapalı kimyasal depolama dolaplarında saklanmasını sağlamak.
– Aşındırıcı maddelerin Güvenlik Bilgi Formlarının bir kopyasını el altında bulundurmak.
– Çevredeki alanlardaki kişilerin fark etmesi için aşındırıcı maddelerin depolandığı alanlarda ilgili güvenlik tabelaları gösterimini sağlayın.
– Aşındırıcı madde kullanıldığında korozyon direnci eldivenleri ve göz koruması gibi doğru KKD’lerin kullanılmasını sağlamak.
Aşındırıcı maddeler, eti eritmek ve cildinize ve gözünüze ciddi yanıklara neden olmada güçlü bir kabiliyete sahip olduğundan, işyerinizde bulunan aşındırıcı maddelerin farkında olmanız çok önemlidir. İnsanlara, mülklere ve çevreye en az risk oluşturduğundan emin olmak için belirli önlemler almalısınız.

Kaynakça:
https://blog.storemasta.com.au/what-are-corrosive-substances

Yazar: Meltem Yıldırım

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar