Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Dijital İnşaat Stratejileri ile Demiryolu Tünel Mühendisliği

0 240

Teknoloji, yirmi birinci yüzyılda endüstriyel verimlilik için güçlü bir itici güç olmuştur. Tüneller gibi altyapı projelerindeki hızlı büyüme, operasyonları otomatikleştirmek için hem yıkıcı hem de destekleyici teknolojilerle eş anlamlıdır. Tünelcilik sektörü, yeni tünelleri tedarik ederken daha fazla dijital tasarım çözümleri talep eden tünel varlık sahiplerinden gelen zorluğa hızla yükselmiştir.
Günümüzde Birleşik Krallık, Yunanistan ve İtalya’da ulaşım kapasitesini iyileştirmek ve yolcuların daha hızlı seyahat etmelerine yardımcı olmak için tünellere yatırım yapan projeler vardır. İnşaatın, şu anda geliştirilen varlığın birkaç nesil boyunca sürmesi beklendiği için geliştiğini iddia edilir, ancak bu tür bir argüman sezgiseldir. Gelişmiş bir seyahat deneyimi sağlamayan bir tünel için yüklü miktarlarda harcama yapılmaktadır ve birkaç yıl içinde işletmesi ve yeniden modellemek için büyük bir yatırım yapılması gerekmektedir. İnşaat, geçmişte takılıp kalmayı göze alamaz, teslimat verimliliğini ve sürdürülebilirliğini iyileştirmek için dönüşmelidir.
Dünya Ekonomik Forumu (2016), inşaat sektörü için 30 en iyi uygulama ölçütünü listeleyen bir dönüşüm çerçevesi geliştirmiştir. Geleneksel yaklaşımından üç önemli dönüşüm alanını vurgulamaktadır. İlk olarak, üretim maliyetlerini düşürmek için yeni teknolojiler, malzemeler ve araçlardan gelen fırsatlardan yararlanılabilmesi için yeniliğe açık olması gerekir. İkinci olarak, inşaat sürecini hızlandırmak ve işbirlikçi bir ortamda projelerin zamanında tamamlanmasını iyileştirmek için saha dışı inşaat tekniklerinin yanı sıra mekanize ve otomatikleştirilmiş üretim sistemlerini benimsemeyi düşünmelidir.
Dijital İnşaat Stratejileri ile Demiryolu Tünel MühendisliğiBununla birlikte, müşteriden, tasarımcılardan, yüklenicilerden, tedarik tarafından ve düzenleyicilerden bir dizi stratejik ve operasyonel karar içeren tünel açma gibi yüksek karmaşıklıktaki projeler için BIM, işbirliğine dayalı bir platform sağlayabilir. Dikey ve yatay işbirliği sayesinde süreçler ve kaynaklar, müşterinin gereksinimlerini karşılamak için optimize edilmelidir. Farkında olmadan bu önemli miktarda veri üretir ve bu verilerin paydaşlara entegre edilmesi ve iletilmesi gerekir. Böylece isteğe bağlı çözümler üzerinde anlaşılır ve değer yaratılır. Dijital inşaat, entegrasyonu geliştirmek için Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki (ICT) gelişmelerden yararlanmayı amaçlayan teknoloji odaklı girişimlerin benimsenmesidir.
Entegrasyon modeli, müşteriye daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde değer sunmak için inşaat projesinin insanları, süreçleri ve ürünlerini bir araya getirme ihtiyacını vurgular. Üçüncü alan, tasarım ve planlama aşamalarında proje yönetiminin rolü ve maliyetlerin kontrolü üzerine odaklanır. Projeleri satın alırken, sözleşmeler, üzerinde anlaşmaya varılan izleme mekanizmaları ile tedarik zinciri boyunca optimum risk paylaşımını sağlayacak şekilde tasarlanır. Son zamanlarda, inşaattaki ivme, proje tesliminin yukarıdan aşağıya yaklaşımına odaklanmaktan, müşterilerin gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan daha işbirlikçi bir yaklaşıma kaymıştır. İnşaat için dijital yaklaşımları benimsemenin sonuçları giderek daha olumlu sonuçlar vermektedir ve aksi takdirde yüksek maliyet aşımı riski oluşturacak daha fazla proje zamanında ve bütçeye uygun olarak teslim edilmektedir. E-ihale ve e-kaynak kullanımı gibi yaklaşımların kullanılmasıyla satın alma sürecinin dijitalleşmesidir. Doğru verilerin paylaşımı ve bilginin netliği yoluyla geliştirilen güven nedeniyle müşteri ve yükleniciler arasındaki işbirliğini artırmıştır. Bu, yanlış anlaşılmayı ve kültür engellerinin daha iyi yönetilmesini sağlar.Dijital İnşaat Stratejileri ile Demiryolu Tünel Mühendisliği
1970’li yıllarda, inşaat sektöründeki neredeyse tüm paydaşlar, hızla gelişen teknolojilerin zorlukları hissedildiğinden proje süreçlerinde iyileştirmeler yapılması gerektiğini düşünmeye başlamışlardır. 1980’li yılların başında Birleşik Krallık hükümeti, genel inşaat maliyetini düşürmek için artan rekabet fırsatlarından yararlanmak için zorunlu rekabetçi ihale açmıştır. Bu daha sonra yarattığı güvensizlik nedeniyle 1990’lı yılların başında gevşemiş ve projelerin tesliminde daha fazla parçalanmaya neden olmuştur. Latham’ın ekibi kurmaya ilişkin 1994 tarihli raporu, inşaat maliyetlerini düşürmek ve projeleri daha öngörülebilir şekilde sunmak için tedarik zinciriyle işbirliği yaparak işbirliği içinde çalışma ihtiyacını vurgulamıştır. Yeni milenyumun ardından inşaat projeleri ikiz zorluklarla karşılaşmaya devam etmiştir. Değişen iklim ve kullanıcı davranışlarının normalliğine karşı dirençli olmanın yanı sıra müşteri değeri sağlamalıdırlar. Ortaya çıkan yalın yönetim yaklaşımları 2000’li yılların başında her derde deva olmuş ve sanal inşaatta daha geniş uygulama için düşünülmüş ve bu daha sonra bina bilgi modellemesi (BIM) olarak bilinen şey haline gelmiştir. BIM, hiçbir teknik paydaşla kolayca iletilemeyen bir tesisin fiziksel ve işlevsel özelliklerinin dijital bir temsilini sağlar. Bilginin paylaşımı, projenin ve ihtiyaç duyulan kaynağın daha güvenilir bir şekilde netlik ve paylaşılan vizyonunu sağlar, böylece yaşam döngüsü hakkında uygun kararlar alınabilir.
BIM nispeten yeni bir paradigmadır, inşaat endüstrisinde üç sütunu entegre etmeye çalışır. Müşteri gereksinimlerini karşılayan varlıkları sağlamak için insanlar, süreç ve teknolojidir. BIM, yönetim bilgi sistemini (MIS) genişletir ve bazen inşaat projeleri için uzman bir işletme bilgi yönetim sistemi olarak anılır. BIM aracılığıyla, daha yüksek düzeyde işbirliği sağlamak için temel gereksinimler yakalanır, analiz edilir ve paylaşılır. Aslında, paydaşların herhangi bir zamanda uzaktan erişilebilen ortak bir veri ortamına (CDE) bağlı teknolojiden yararlanmalarını sağladığından, paydaş katılımı için etkili bir araçtır. Katma değer, işbirlikçi teknolojileri entegre etmesi ve proje yaşam döngüsü boyunca işbirliğine dayalı bir kültürün gelişimini teşvik etmesidir. Entegre bir işbirliği ortamı, proaktif bir şekilde yönetilmeleri için projelerin zorluklarına ışık tutar. 2016 yılından bu yana, BIM, % 33 maliyet azaltımı gerçekleştirmek ve genel proje süresini ve emisyonu % 50 azaltabilecek daha hızlı teslimat programları geliştirmek amacındadır. Bu amaçla İngiltere’de merkezi olarak finanse edilen projeler için zorunlu hale getirilmiştir.
Birleşik Krallık demiryolu endüstrisinde BIM işbirliği yaklaşımının kullanımı, şimdiye kadar Cross Rail ve High Speed link 2 (HS2) gibi yeni hatların inşasıyla sınırlıdır. Yol yenileme, tünellerin ve diğer yapıların izlenmesi gibi karmaşık bir operasyonel ortamda kullanılması adaptasyona ihtiyaç duyar. Çeşitli iş akışlarından ve çeşitli biçimlerde elde edilen büyük miktardaki mevcut verilerin, tren hizmetlerinin verimli çalışması için gerekli olan varlık kullanılabilirliğini optimize etmek için doğru, öncelikli bakım planları geliştirmek için yönetim zekasına entegre edilmesi gerekir.Dijital İnşaat Stratejileri ile Demiryolu Tünel Mühendisliği
Birleşik Krallık’ta, ortaklıklar ve işbirliğine dayalı çalışma, verimliliği en üst düzeye çıkarmak için demiryolu bakım projelerini tedarik etmek için uzun süredir tercih edilen yöntem olmuştur. İngiltere hükümetinin inşaat stratejisi ve altyapı projeleri sunmak için uzun vadeli ortaklıklara olan bağlılığı, çalışma ve veri yönetimi tekniklerinde devrim yaratır. Teknolojideki hızlı ilerlemeler, büyük hacimli verileri daha düşük maliyetlerle işleme kapasitesindeki artışlar ve daha hızlı veri analizi araçlarının geliştirilmesi, kuruluşlar için stratejik planlamanın merkezinde veri yönetimini giderek daha fazla yapar.
Varlık veri yönetiminin iyileştirilmesi, daha doğru temel veriler sağlayacak ve gereksiz yeniden çalışmaları azaltmak için mevcut verilerin çoklu kullanımını kolaylaştırır. Bununla birlikte, demiryolu bakım işlerini tedarik etmek için ortaklıkların gelecekteki kullanımı, yeni çalışma yöntemlerine adapte olmayı gerektirir.
Demiryolu varlık bakım disiplinleri, yaklaşımlarını standartlaştırabilir ve bu modern yaklaşımları benzersiz gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlayabilir. Ayrıca, Nisan 2016 yılında Birleşik Krallık hükümeti, tamamen işbirliğine dayalı 3B, BIM ortamında yapılmıştır. İngiltere’deki demiryolu işletmecileri, demiryolu taşıtlarını iyileştirmek için milyonlarca sterlin yatırım yapmaktadır. Ancak son teknoloji trenler genellikle çoğu 150 yıl önce inşa edilmiş tünel bölümlerinden oluşan çok daha eski ağ altyapısı üzerinde çalışır. Demiryolu tünelleri uzun süre dayanacak şekilde inşa edilmiştir. Ancak nihayetinde, titreşim, yüksek hızlı hava akışı, korozyon, su girişi ve bitki örtüsü büyümesi gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanan bozulmadan sonra elemanların iyileştirilmesi veya değiştirilmesi gereken bir zaman gereklidir.
Geçmişteki kötü inşaat teknikleri ve değişen zemin koşulları da zaman zaman bakım çalışmaları ihtiyacını tetikleyen zayıf noktalara neden olur. Demiryolu tünellerinin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak, potansiyel riskleri azaltmak ve düzeltici eylemin ne zaman yapılacağını belirlemek için bir tünel yönetimi stratejisi ile sürekli olarak izlenmeleri gerekir. Mevcut varlıkların korunması, Birleşik Krallık demiryolu işletmecileri için yeni hatların ve hizmetlerin inşası yoluyla kapasite iyileştirmeleri sağlamak kadar önemlidir. Bununla birlikte, tünel onarım işleri genellikle hizmet kesintilerine neden olurken alan ve lojistik kısıtlamalar nedeniyle güvenli bir şekilde teslim edilmesi güçtür. Demiryolu kullanımındaki artan talebi karşılamak için daha fazla tünel inşa edildikçe, tünel bakımı ihtiyacı da artar.

Kaynakça:
https://ideas.repec.org/h/ito/pchaps/194757.html
https://www.semanticscholar.org/paper/Digital-Construction-Strategies-and-BIM-in-Railway-Kapogiannis-Mlilo/007b8df103bba1758d4099eda95eda12d35d2a86
https://www.aurecongroup.com/projects/by-expertise/tunnels

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.