Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Dünyanın En Fazla Elektrik Üreten 10 Ülkesi

0 2.876

Her yıl Amerika’nın elektriğinin % 40’ını üretmek için ABD’deki tüm elektrik santralleri birlikte 900 milyon kısa tondan fazla kömür kullanmaktadır. ABD, Çin ve Japonya, dünyanın en büyük elektrik üreten ülkelerinden bazılarıdır. Bu yazıda bu elektrik üretim devleri hakkında bilgiler yer almaktadır.
Elektrikle ilgili ilk deney, bir Yunan filozof Thales of Miletus tarafından, kehribarın (veya fosilleşmiş reçinenin) sabit nesneleri çekecek olan kürke sürülmesiyle gerçekleştirilmiştir. Bu fenomen statik elektrik olarak açıklanmıştır ve dolayısıyla elektrik kelimesi, kehribar anlamına gelen Yunanca elektron kelimesinden gelmektedir. Elektrik birkaç şekilde üretilebilmektedir ve en yaygın kullanılan yöntem elektromanyetik indüksiyon yöntemidir. Bu yöntemde, ısı motorları, hidroelektrik, gelgit gücü veya rüzgâr enerjisi tarafından geliştirilen mekanik enerji, elektrik üreten bir elektrik jeneratörünü döndürmekte veya dönmeye zorlamaktadır. Dünyadaki elektrik üretiminin çoğu bu üretim yöntemine bağlanmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri

ABD Hükümeti tarafından net elektrik üretimi şaşırtıcı bir şekilde 4.120 milyar kilovat saat olarak ölçüldü ve bu onu dünyanın en büyük elektrik üreticisi haline getirmiştir. ABD’de elektrik üretmek için kullanılan ana enerji kaynakları arasında termal kaynaklar, hidroelektrik, rüzgâr enerjisi, nükleer enerji, jeotermal enerji ve diğer yenilenebilir kaynaklar bulunmaktadır. Başkan Barack Obama’ya göre, elektrik üretmek için yenilenebilir enerjinin son zamanlarda geliştirilmesi ve uygulanması yeni bir keşif çağına işaret etmektedir.

Çin

Dünyanın En Fazla Elektrik Üreten 10 Ülkesiİkinci sırada Çin, 3,965 milyar kilovat-saat net elektrik üretimine sahiptir. Bol kömür rezervine ve hidroelektrik kaynaklarına sahip ilk üç ülke arasında yer almaktadır. Elektrik sektörü, Elektrik Enerjisi Kanunun yürürlüğe girdiği 1996 yılının Nisan ayında büyük bir atılım yaşanmıştır. Bu yasa, elektrik üretimini, dağıtımını ve tüketimini uygun şekilde düzenleyerek elektrik enerjisi endüstrisinin optimum gelişimini sağlamıştır. Yasa ayrıca yatırımcıların, yöneticilerin ve tüketicilerin elektrik enerjisi sektörüyle ilgili yasal haklarının korunmasını da amaçlamıştır.

Japonya

Üçüncüsü, 1013 milyar kilovat-saat net elektrik üretimi üreten Japonya, elektrik güç kaynağı söz konusu olduğunda sadece kendi kendine yeterli değil; aynı zamanda enerji sektöründe ihtiyaç duyulan ekipmanın önemli bir ihracatçısıdır. Japonya’daki elektrik sektörü büyük ölçüde nükleer kaynaklara bağımlıdır ve nükleer enerji tüm elektrik üretim sorunlarının cevabı olmuştur. Bununla birlikte, güvenilmez sismik faaliyetler tehlikeli olmuş ve çoğu nükleer santral kapanmak zorunda kalmıştır. Japonya, elektriğinin çoğunu hidroelektrik ve biyokütle, rüzgâr, güneş enerjisi gibi diğer yenilenebilir kaynaklarla üretmektedir.

Rusya

Rusya, kömür rezervlerinin bol olduğu ikinci en büyük bölge olmanın gururunu yaşamaktadır. ABD, Çin ve Japonya’dan sonra gelen Rusya’dır. Elektrik ağırlıklı olarak doğal gaz ve kömürden üretilmektedir. Elektriğinin % 60’ından fazlası termik santraller tarafından üretilmektedir. Rusya’nın elektrik üretiminin diğer kaynakları arasında nükleer reaktörler, hidroelektrik, rüzgâr ve diğer yenilenebilir kaynaklar bulunmaktadır. Dünyadaki beşinci en büyük hidroelektrik jeneratördür. Rusya’nın Polonya, Letonya, Finlandiya, Türkiye ve Lituanya gibi ülkelere elektrik ihraç ettiği bilinmektedir.

Hindistan

Hindistan, dünyanın ilk on elektrik üreten ülkesi listesinde beşinci sırada yer almaktadır. Hindistan’ın elektrik enerjisinin büyük çoğunluğu, neredeyse % 50’den fazlası, kömürle çalışan santrallerden gelmektedir. Hidroelektrik ve yenilenebilir enerji kaynakları, elektrik üretimine daha az katkı sağlamaktadır. Hindistan’ın enerji üretim kapasitesi, son yirmi yılda 1991’de 66 GW’den 2012’de 199 GW’a yükselmiştir. Bu büyüme, Hindistan’ın elektrik üretimi, dağıtımı ve tüketimi için en hızlı büyüyen pazarlardan biri olmasına yol açmıştır. Ekonomideki hızlı büyüme, hane halkı gelirleri ve kentsel gelişme gibi birçok neden Hindistan’daki elektrik enerjisi sektörünü canlandırmıştır.

Kanada

Dünyanın En Fazla Elektrik Üreten 10 ÜlkesiKanada, bu listede altıncı sırada yer almaktadır. Yenilenebilir kaynaklar ve nükleer santrallerin yanı sıra, hidroelektrik Kanada’da elektrik üretiminde önemli bir rol oynamıştır. Diğer elektrik enerjisi üretim kaynakları arasında rüzgâr enerjisi, kömür ve doğal gaz, odun, yakıt, petrol ve kok bulunmaktadır. Entegre kamu hizmetlerine sahip olan Kanada hükümeti, elektrik üretimi, dağıtımı, iletimi ve tüketimi üzerinde bir kaleyi sürdürme adımlarını atmıştır.

Almanya

Almanya sadece hidro olmayan araçlar ve yenilenebilir kaynaklar kullanarak elektrik üreten dünyanın en büyük ülkesi değil, aynı zamanda rüzgâr enerjisiyle çalışan elektrik üretiminin en büyük ikinci operatörü olmuştur. Çok geride olmayan, dünyanın ilk on elektrik üreten ülkesi arasında yedinci sırada yer alan Almanya’dır. Fosil yakıtlar, biyokütle yakıtlar, rüzgâr ve güneş enerjisi bunlardan bazılarıdır ve Almanya’da elektrik üretmek için kullanılan kaynaklardır.

Fransa

Fransa 538.963 milyar kilovat-saat net elektrik üretimi üretmektedir ve bu listedeki en yüksek sekizinci sırada yer almaktadır. Fransa’daki birincil enerji kaynağı nükleer güçtür. Ülkenin toplam elektrik üretiminin % 75’inden fazlası nükleer enerji kaynaklıdır. Fransa için elektrik üretmek için nükleer enerjinin tam olarak % 78,8’i kullanılmıştır. Bu nedenle, nükleer enerji ve nükleer enerjili endüstri, verimli, karbondioksitsiz, ucuz ve kirlilik içermeyen elektrik sağlayan bir başarı öyküsü olarak etiketlenmiştir. 2012 yılında Fransa en büyük elektrik ihracatçısı olmuştur.

Brezilya

Brezilya, dünyanın en büyük elektrik üreten ülkesi olmasa da, Güney Amerika’daki en büyük elektrik pazarına sahiptir. Bununla birlikte en büyük su depolama hacmine sahiptir. Brezilya’nın elektrik enerjisi sektörü, elektrik üretimi, tüketimi, iletimi ve dağıtımındaki payını korumak için büyük ölçüde hidroelektrik enerjisine bağımlıdır. Elektrik ihtiyaç ve talebinin % 80’den fazlası sadece hidroelektrik ile karşılanmaktadır. Hidroelektrik enerjisine olan bu aşırı bağımlılık, Brezilya’yı kuraklık zamanlarında elektrik kesintilerine karşı savunmasız hale getirmiştir. Diğer enerji üretim kaynakları arasında nükleer enerji, biyokütle yakıtı, doğal gaz, kömür, petrol ve rüzgâr enerjisi bulunmaktadır.

Güney Kore

Dünyanın En Fazla Elektrik Üreten 10 ÜlkesiElektrik üreten devlerin bu listesinde onuncu sırada yer alan Güney Kore’dir. Tüm elektrik üretiminin üçte ikisinden fazlası üretmektedirler. Güney Kore’nin elektrik enerjisi üretimi için hidroelektrik veya diğer yenilenebilir kaynakları kullanmadaki eksiklikleri, nükleer enerji endüstrisine odaklanarak ve geliştirerek giderilmiştir.

Farklı Elektrik Üretim Yöntemleri

Diğer enerji türlerinden elektrik enerjisi üretmek için kullanılan temel yöntemler bulunmaktadır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
Elektromanyetik indüksiyon: Faraday yasasına göre bu, kinetik enerjinin elektriğe dönüştürüldüğü en çok kullanılan elektrik üretim şeklidir.
Statik elektrik: Bu yöntemde elektrik, fiziksel olarak ayrıştırılarak ve yükün taşınmasıyla üretilmektedir ve buna bir örnek yıldırımdır.
Elektrokimya: Adından da anlaşılacağı gibi bu yöntemde elektrik, kimyasal enerjinin direkt olarak elektriğe dönüştürülmesiyle üretilmektedir ve buna bir örnek pildir.
Fotoelektrik etki: Bu yöntemde elektrik, ışığın elektrik enerjisine dönüştürülmesi ile üretilmektedir ve buna bir örnek güneş hücreleridir.
Termoelektrik etki: Termoelektrik etkide sıcaklık farkları doğrudan elektriğe dönüştürülmektedir ve buna bir örnek termokupl’dur.
Piezoelektrik etkisi: Bu yöntemde, elektriksel olarak anizotropik moleküllerdeki mekanik gerilimden elektrik üretilmektedir.
Nükleer dönüşüm: Bir alfa parçacık emisyonu gibi yüklü parçacıkların oluşumu ve hızlanması bu yöntemde elektrik üretmektedir.
Günümüzde elektriksiz yaşamı hayal etmek sadece zor değil, aynı zamanda imkânsızdır. Bununla birlikte, hava kirliliğinin % 80’den fazlasının sadece ABD’deki elektrik üretiminden kaynaklandığı da doğrudur. Elektriksiz çalışması düşünülemez olsa da anahtar, denize girmemek ve hala yapılabilirken kontrolü ele almaktır.

Kaynakça:
https://www.nsenergybusiness.com/features/top-electricity-generating-countries/
https://www.citypopulation.de/en/world/bymap/ElectricityProduction.html

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.