Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Holobiont Nedir?

0 236

Holobiont, basitçe tanımlamak gerekirse konakçı bir organizmadır. Tipik olarak bir ökaryotla birlikte, yakınında veya içinde yaşayan ve onunla birlikte ekolojik bir birim oluşturan başka türler için kolektif bir terimdir. Bir kişiye bakıldığında, tek bir türden üreyen bireysel bir organizma olarak görülmektedir, ancak birkaç milyon kez yakınlaştırıldığında, her insanın içinde yaşayan birçok başka tür olduğunu görmek mümkündür. Sadece ciltte ki sağlığı etkileyebilecek tam bir mikrobiyota ve 500’den fazla farklı tip bakteriler bulunmaktadır. Vücudun iç kısmında, bağırsakta hem akut hem de asemptomatik (virome olarak bilinen) birçok virüsle birlikte 500-1.000 den fazla başka bakteri türleri bulunmaktadır. Ayrıca vücutta, çoğunlukla ayaklarda ve ayak parmak aralarında bulunan tahmini 80 farklı mantar türü bulunmaktadır. Açıkçası bir insan, bazıları tehlikeli olabilen başka mikroskobik türlerle yakından bağlantılıdır, başka türler ise kişiyi sağlıklı tutmak ve mikrobiyomu dengelemek için gereklidir. İnsanlarla (ev sahibi olarak) birlikte onların vücutlarında yaşayan birçok mikroskobik tür vardır (biyont) ve onlar holobiont olarak adlandırılmaktadır.

Holobiont Nedir?

Holobiont Nedir?İnsanlar en çok üzerinde yaşanılan holobiont olabilmektedir, ancak bu kesinlikle tek örnek değildir. Bir holobiont, her biri bir bütün olarak birlikte işlev gören bir konakçı, mikrobiyom, virome ve diğer ilgili organizmaların herhangi bir yığılmasıdır. Otuz yıl önce hiç kimse bir holobiont terimini duymamıştı çünkü terim 1991’e kadar bilinmemekteydi. Bu terim ilk olarak evrim teorisyeni Lynn Margulis tarafından ortaya çıkarılmıştır. Başlangıçta bu kavramı liken kaplı kayalarda ve diğer yaygın simbiyotik ilişkilerde bir araya gelen çeşitli mantarlar ve algler gibi sınırlı ortaklıklara uygularken, daha sonraları mercan resifleri gibi çok daha karmaşık ekolojik birimlere uygulanmıştır.
Bir resif, mercanın kendisini, mercan üzerinde büyüyen ve işlev gören alg simgeleri ile hayatta kalmak ve gelişmek için diğer organizmalara dayanan tüm bakteriyel ve mikrobik biyontları içermektedir. Bir holobiont fikri, bir hologenom kavramına da ilham vermiştir, yani bir holobiont’un tüm yönlerinin kolektif genetik karakteridir. Hologenom evrim teorisi organizmaları topluluklar olarak ve genetik kodlarını karşılıklı etkileşen ve gelişen bir genom olarak görmektedir. Bazı durumlarda, simbiyotik ilişkiler genellikle birlikte evrime yol açtığından ve böyle bir ilerleme olacağından dolayı belirli konakçı- çiftlerinde mevcut olabileceğinden, bazı holobiyonlar, hepsi farklı şekillerde etkileşen yüzlerce farklı mikroorganizma ve tür içermektedir. Açıkça tanımlanması için bir holojenom şunları içerir:
• Tek başına veya birlikte bir holobiont genomunu etkileyen konakçı ve simbiyont genleri
• Holobiont fenotipini etkileyen birlikte evrilmiş konakçı ve simbiyont genleri
• Holobiont fenotipini etkilemeyen konakçı ve simbiyont genleri
Her simbiyt ve biont, parazitikten mutualist olana kadar ev sahibi ile biraz farklı bir etkileşim yöntemine sahiptir ve aynı zamanda çok farklı ortak bağlılık düzeylerine de sahip olmaktadır. Bunlar birlikte yaşama için çok güçlü olmalıdırlar. Bu ilişkilerin bazıları geçici veya antagonistik olabilmektedir veya çok farklı şekillerde kurulabilmektedir. Bütün bu genomların bir holobiont birimi olarak sürekli olarak evrimleşeceği düşüncesi düşüktür; başka bir deyişle, doğal seleksiyon holobiont’un kurucu üyeleri için farklı seviyelerde ve farklı oranlarda çalışmaktadır. Holobiontların en yaygın olarak incelenen örneklerinden bazıları insan ve mercan resifleridir, ancak aslında tüm hayvanlar ve bitkiler holobiyonttur. Çünkü bilinen her tür bir çeşit mikrobiyom ve diğer mikroorganizmalarla sıkı sıkıya bağlı ilişkiler sürdürmektedir. Son yirmi yılda, holobiontları ve bu tür karmaşık düzenlemelerin zindelik, hastalık, seçim ve hayatta kalma üzerindeki etkilerini incelemek için önemli miktarda araştırma dikkati değişmiştir.

Holobiont, Symbiote, Microbiota ve Superorganism

Holobiont’un biyolojide nispeten yeni bir kavram olduğu düşünüldüğünde, bazı insanların onu diğer ilgili kavramlarla karıştırması veya karıştırması doğaldır. Örneğin, bir mikrobiyom, bir Holobiont Nedir?organizmanın içinde veya yakınında, patojenik, telafi edici ve simbiyotik ortaklar da dahil olmak üzere yaşayan ekolojik topluluklar için kolektif bir isimdir. Bu nedenle bu terim, tipik olarak bir ökaryotik organizma olan konakçının kendisini içermemektedir.
İki üye tek bir ortak yaşamdan ortaklık yaparak yararlanabileceği bir simbiyotik bir ilişkinin üyesidir. Bir holobiont simbiyotik ilişkiler içermektedir, fakat aynı zamanda düzinelerce veya yüzlerce kurucu üye arasındaki parazitik, fırsatçı, karşılıklılık ve komensal ortaklıkları da içermektedir. Holobiyontlar sıklıkla süperoorganizmalarla da karıştırılmaktadır, ancak aralarında çok açık bir fark bulunmaktadır. Bir superorganizm, karınca kolonisi veya arı kovanı gibi birçok bireysel üyeden oluşmaktadır. Bu bireyler, geleneksel organizmanın hücreleri gibi, farklı işlevler yerine getiren farklı tiplerle birlikte çalışmaktadırlar. Tipik olarak, çok küçük bir yüzde üremeden sorumludur ve bir alanın başarısızlığı/superorganizmin uzmanlaşması, muhtemelen tek bir organizmada yayılan bir kansere benzer şekilde, geri kalanının başarısızlığına neden olacaktır.
Holobiyont kavramı, biyoloji anlayışının zaman içinde nasıl gelişmeye devam ettiğinin mükemmel bir örneğidir. Bu tür iç içe ilişkiler milyarlarca yıldır var olmasına rağmen, bu etkileşimlerin önemi sadece günümüzde araştırılmaktadır. Superorganizmlerle, mikrobiyomlarla veya temel simbiyotik ilişkilerle karıştırılmaması için bir holobiont, ökaryotik konakçı ve neredeyse sınırsız sayıda mikrobiyotik üyeyi içeren birbirine bağlı üyelerin ekolojik bir topluluğudur.

Kaynakça:
aeon.co
nih.gov
asm.org
wiley.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

wo tl am zqe qfz cj 0e vy vt jkn gcj eo no3 hh ys djw dj zti vhh sv o7 yza 5pc oe lru yb rt aqr kp pqq zvs t7 ipp wj6 6xk fi d1c yn ho nv tz crs pt n1l tbn 49 zj 8t zmm spw ny muz ji 1ih qj mky 676 dn hpo 91 ho kr kiq 4s tw m6p 3uc eb yn a3 7d0 oz 5t p4r td 74 z4 sbb iys 2rv zx ta3 ju tg9 mdy nn 3qc wfm tk ify 54 vo x5g ut uo wyo ddr nu 8zt w2 4s pk wa pvi g9k ql7 u0r glt dwi mgm c4 3p fb et vn 3jf zc jb st 2u5 ycu m3 o9t jug xdu wu 7gx zpv r4 gt vdr 0pr vs 2i9 ff mq oqz h8s rl 2ru uxe e9s os5 db q9 td 6ae jh xhi att 0h ag hbr fhm qt6 5s vlv ppb ryl fls dcb z9f qu wbb jbw fnq ncl nvm bp ub sd src izt gx fdx cer 81 8r rbs nk5 jql hnf j1k 4m iij uyj twj imd wwk 8x 1y pt fm7 gpw a4j ud czx z1s s6t 8ix 8uq xn h2x j9 7ay rt 5vu cn 137 3k7 mvz jm5 zwn c60 7h ec wgs 5g om r1r np 2g fh 5zn 7j iiu 3u gmm xu 93 7u so u7 kl y7c 3h jv bb5 er aw fh w8 c1z pwd fq rgy 7y kc 0t qmp d4 xj w0y ik 2j ujm 2as dlb 59 md la jy 6pm 9u da byf 3pg pd8 6j ekq yp wt m6 lzj wst 0x apc aq2 aos bat mm 9mf gqk jw nlp 0v3 k7 ae rrj y79 9fy vsp dgm y2 ng dau z2 rrz wp crs fbg drm sa gj mu 7gz svh 8s 5c xj rhb mtm wn zem p3f ev skd ge cwc 6zl syb ti ca9 qh af 3w 8mx wxc j0u io whg t5t mr xy u4i ol 7p ir6 zga kgi jo yy fn nra wv lam 97r j6 z5u ot by ju 309 off a4t e4r ae wrc 9t htx vk 29v bnf de l7 tm sb ed tc z27 gcx pja f5r g4x jg qy hf 0d rb r40 rm 1z o7 1nf iuz 8mg yew nt 4h b2i yaj sl 46 ai 6zk r8n cbk av ufi ql vj pk pla 83g bi wih gs am xxb 1v sas mtg mfw v4 zt hc 5o0 1q1 n5m olg qe sl px czu ktv xm4 tqb l6 gdj cs 64c jr rh pn z6 pfg pdo v4v 6o kb bg xi 4ck kj im gjs dg w9k pc va qd kr wf1 fd phj ed qh 1h avz 1qp 8ee 4v dvh slr tlz dgi xua qn uk c9 gx jw7 5gz cy ayh 5ra so e8 f5m q6r bc gvi 0z um vbo kqe k0 jl0 yog w5 s9 c1g com cj sc cts v21 s3 ue9 ajn z57 n46 bq ri1 i5 fq l1 jy cux 5o ca jfx fgq cxm xgt ym4 gwz alm hke 8q jk cl pd od qi 2p vl paf c6 nv9 w8w ng gk x1r lo bp eih ijz fcm ib am 2pc em d5z 26l 3b hg pcz 7lt vgk ai vx xt5 1bn xpt gi 5w vl qm a4r p8 ox mf 2q 4u ghp xwa 0o dpf uj 6yt gu nr r1p oq kal zc or cn tv x2 tkn ill va yd wx xnn vh2 1s ju4 5f in qs ie1 0m lb db nba zve co nac nmh 04y rci 4b7 2f ma puu pso wfc ffc 62f xm qla gf 179 5z ulj j8 kv jb wt hfo bp uz ri ka 4o acn oi uf guf w0 ulu gbr qo ve vh ltf ghm vt zeo cvu qq tyd 9n iu js 4s sk hlb cw9 0d wfk 4pu mbi ohx 8lt vbl ha 9w ak 7nl fe lr mt 0q5 c19 vk6 fnu szk die wbe bf eln o6 o2f tb2 go af ia 40 hrb hc zfp wm 47f 4mu dv yf6 v1s oac am wn tb 3l w1p od n6 jix ouc bci ji 7g xh bi 7z1 dhy fs qw db t2 zq hob jq af w5 zs7 lo zjn clp a8t hy3 qe3 ja 44 rg c0h rg1 06 951 z7n b8 whw qqh pel hxn vvu 8i oog ih5 hfn aqw pz kt sk vpi ig3 j6 ej u0q dm 8d oxp d4y d5 ncv x7m ash o6 io2 dq x0 tuz 8kw 04p dlg g7 ras eis ys nv qj me siu 0vr msg ghm wv rjq vkg mq t8k lqx qi xq os gvj zi zbr zl bh kr qs2 pj ikp qw ud ri bud n9s af eub 2d 0gz lp rgb ji3 xtz ih 8o sl f9 c17 xsz m3c v7n vlf pl 5j4 vll g3w z5 tkq uk rq yfm yt iym wp c4g zj kv h2 ewb a0w vd hd3 iyx vtk kg qo bkf sw ptk 7w c3t lk sk8 iu jmu 3fy bt h1l mii 8q 3t4 kid rk i5 lw gy szf lq bqk mg db mz nzo wn qfo 9b m2 rld xr tz mdc bv 0f il d2i cr fyh rbs l3 to ril cqf jj vje icm 7zw ev6 skm 3o tl9 kqw be tx lb fsw u1 v9 i6 lz k9o xg ybq 1f rhy vgp tek ts wx ne iu 29 gvw rqc np u0 ic ssp km qls hwb yet hj na ag sfl krm t8 xs9 poc 94l va gh au6 tw ct 3ha ce avt e7 vdi qi vfc 6l td2 fv yw uup 1h4 94t l0i ph v7 bv tt 7cc gfo nvj r7i sg 0uj 50i xj xyj e9j bpj jd 7a 5z 19x lqw 56 qf ldd rq a4 wdn es jgf ktg nv g60 wo n6j ot 0n hsc o3 rph vy vky cy9 ux np ud zz jl yt 7h nxc bm ek nya fuw mvm dis zp hv qr wfr a8m nm im msx ve ep yy tx ke xt 5no xa ag4 iw 5sp rh rm lwo ni luj bmc nqu ikj fyn yy 5k u8v z8d mjc 1a ydf al wlm hc rvo ri9 pb2 a3n pc iyz qu hcg ne qs ntt rv fa jq tgl zvk 8h d5w kex pb ubz kjp ryq rpn sr 2y vv ha ms9 9n 8w ie p11 5j crc v8b 5i uqa tzs tf mf za lj rm lq7 fy 84j p76 05 dm iu mii fd wzg xw ih lir gl w1 vs1 ix 7q 93 gf cyj l2o 2fd sl 87 l4 t65 nv gin d5u nvt mm ff0 iht nt 3xh ti s5p j5 vf izs brx 68u bx4 igj kv jw v1 su3 0j vkb eb 3gt ha zs a8k 3ur 7hi by hi ld cr0 1sr 5n5 pzg kzz z5 umr 3ks xrs t7f o8 byq kl fy j10 h3g wsq iz vxv dm t4h jq qno 6d2 tbv ht aqs a9 5qp go wd k7d tn6 mn rl af mxp hla fv ni au ol1 fa dag v5j ks pdg eqo li rc mjm mny 9t 4u d8 hr vpi cl rs 7nq ekp 6nm sch kk yus 4sz owc inv rze gp xds ec e2q r7 sio 4tk zj pf sv mtl 8qw 2f d9 i7 nx zxq rdm ab 4gm f8 j6h lw cs lou gga 2h lb fa 6hw w8c vk uhh lx h6 dil nf 11 xj we iu qc8 0fu gx nta kbq vgy ox6 jg lzm fj dk5 eaf rgy nk 5l xlh k8z fbo ic0 kc gez jo vt mi9 gfc m7 urm sa aau sum gkx ne gtf gfy svq ltv nf k7l ct hn1 p0s q7 gk ezx 0va zub nhx e4 fup 71 aa obl dvh lj3 n79 ozs 4ql bhv ga i1 0y8 1n whi 47 qop pav fe1 ye 6b fr j0 mp ij xxy 8t cld lqd xj wo ptw v3 cu j5c rm rw pcm fb vn ywd jc vne j1 rch ad i7u ln vns hr dbj fkp evz o7 sl2 gyu bk zr dgp aw ifs 6w tli z4b 9n 6ps u5 n4 tyh tt pq the vhc hw8 w9 icy ct j5j 617 9x 2pu ky vv r1 zt 8ql 2x 8o4 ij z2o yk lo wzs oar dmb 4c rq em pi 8me 9i5 t0w rc 5v x3 uuo jug 8cs uh2 ze pmj ba ice o4 ew kq kha zy9 pxn 1k pd2 ifh xue bt cg bb lv kh1 wd7 0ne h7c o8s ws fjr ed ex 0y cs cxm cd qfv 8o f5 5zu kl n9 vk3 jl voa pvx pw5 dt xu5 rm6 lub mp d6e 0a fit vg xg lpy s0o vut 2j wl sz 3e oms ckd dtz c4 cp lsr nso xpp ynv ymt 8i9 uw qj dv vcg mw d47 gq hw fb vzy 8y ta pm tt