Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

İnsan Zekası

0 501

zekaTürk Dil Kurumu Türkçe sözlüğünde zekânın tarifi şu şekilde yapılıyor; İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset.

Bilim Adamlarından;
Stern’e göre zeka: Problemleri çözebilme kuvvetidir.
Davis’e göre: Zeka, edinilen bilgilerden faydalanarak meseleleri halletme kabiliyetidir.
Bergson’a göre: Zekâ evvelce elde edilmiş tecrübe ve bilgilerden istifade ederek bugünkü hayat meselelerini çözmek ve hayat şartlarına uymak kabiliyetidir.
Piagret’e göre: Zekâ bilgileri kazanma ve bilgi edinme yöntemini geliştirme gücüdür.

Hinsie’de zekâyı üçe ayırarak tarif ediyor:

1- Teörik Zekâ: abstre (mücerret, soyut) fikir ve sembolleri anlama ve kullanma kabiliyetidir.

2- Mekanik Zekâ: Muhtelif makine ve aletleri anlama, çalıştırma ve keşfetme kabiliyetidir.

3- Sosyal Zekâ: İnsani münasebet ve içtimai hadiselerle ilgili durumlarda akıllı ve mantıki bir şekilde hareket etme kabiliyetidir.

 • Zekâyı içgüdüden yukarı, akıldan aşağı bir şuur basamağı olarak kabul etmemiz mümkündür.
 • Zekâ, yeni dünyaya gelen bir bebekte potansiyel olarak mevcuttur.
 • Zekâdaki gelişme doğumdan itibaren beş seneye kadar süratli gelişir. 10?”16 yaşlarında gitgide yavaşlayarak 15?”20 yaşında sonra tamimiyle durmaktadır.
 • Zeka yaşının doğum yaşına bölünüp ve 100’le çarpılarak, Zeka Bölümü (IQ) elde edilir.
 • IQ (aykü) İngilizcede; Intelligence = Zekâ, Quotient = Bölüm, baş harflerini oluşturur.

IQ (aykü) testinin sonucunda çıkan anlam şöyledir.

0″25 > Ağır gerilik (İdio)

26″50 > Orta gerilik (Embesil)

51″75 > Hafif gerilik (Debil)

76″90 > Sınır zekâlılar

91″110 > Normal zekâ

111″125 > İleri zekâ

126″ 140 > Üstün zekâ

141″ 155 > Çok üstüne zekâ

156 ve yukarısı > Deha

 • Yirminci yüzyılın tanınmış psikologlarından Amerikalı Terman, test usulü zekâ ölçümünü ilk olarak Osmanlıların yaptığını belirtiyor.
 • Zeka geriliğine sebep olan önemli nedenler şunlardır: 1- İrsi (soyaçekim), 2- Gebelik sırasında annenin ve bebeğin karşılaştığı tehlikeler, 3- Doğum esnasında çocuğun beyninin zedelenmesi, 4-Çocuğun 4-5 yaşa kadar uğrayacağı kazalar ve ansefalit denilen iltihabi hastalıklara yakalanması, 5- Kafa içi sıvılarının basın artması sonucu başın büyümesi.

Sopenson’a göre Zekâ Bölümlerinin nüfus içindeki dağılımı şöyledir:

Çok üstüne zekâ > %2

Üstün zekâ > %7

İleri zekâ > %16

Normal ya da orta zekâ > %50

Tutuk zekâ > %16

Düşük zekâ > %7

Geri zekâ > %2 zeka, zeka nedir, zeka sözlük anlamı, zekanın tanımı

Zekâ geriliğinde tedavi mümkün olmayıp ancak mevcut zekâ kabiliyeti ile çocuğun durumunu en iyi şekilde muhafaza etmektir. Bu da şu şekilde mümkün olabilir:

 • Zekâ seviyesine uygun eğitimini sürdürmek.
 • Psikomotor Eğitim denilen; yürüme, denge, koşma hareketleri, ince el becerileri mümkün olduğu seviyede yaptırmak.
 • Konuşma Eğitimini mümkün olduğu seviyede yaptırmak.
 • Günlük hayatta gerekli olan alışkanlıkları kazandırmak.
 • Çocuğu topluma kazandırmak için mümkün olduğu kadar özel çaba gösterilmelidir.

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.