isvicre

Komşuları
İsviçre; Fransa, Almanya, italya ve Avusturya ile komşu dağlık bir ülkedir.

Yeryüzü Şekilleri
- Yerşekilleri oldukça dağlıktır.
- Ülkenin doğusunda ve güneyinde ülke yüzölçümünün %60’ını kaplayan isviçre Alpleri vardır.
- Juralar diğer önemli dağlardır.
- Yükseltisi 4000 m’yi geçen dağlık alanlar akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmıştır.
- Ülkenin en önemli akarusları; Ren, Aare, Rhone’dur.
- Çok sayıda buzul gölü vardır.

İklim ve Bitki örtüsü
- Kışları sert karasal iklim görülür.
- Aare nehri havzası biraz daha yumuşak bir iklime sahiptir.
- Ülkede alpin çayırlar ve ormanlar geniş alan kaplıdır.

Nüfus ve Yerleşme
- Ülkenin % 30’unu kaplayan düz alanlarda nüfusun % 70’i toplanmıştır.
- Nüfus artış hızı çok düşük ancak nüfus yoğunluğu fazladır.
- Doğum oranı oldukça azdır.
- İnsanların çoğu kentlerde yaşar.
- Ülkede çok güçlü bir sosyal barış hakimdir.
- Bu yüzden çok farklı din, dil ve gruptan insanlar barış içinde yaşarlar.

Tarım ve Hayvancılık
- Ülke engebeli olduğu için tarım alanları azdır.
- Önemli tarım ürünleri patates, şeker pancarı ve tahıllardır.
- Meraların çok geniş alan kapladığı ülkede büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır.
- Et, süt ve süt ürünleri oldukça önemlidir.
- Çikolata üretiminde dünyada önemli bir yeri vardır.

Endüstri
- Sanayide hidroelektrik santrallerinden elde edilen enerji kullanılır.
- Elektrikli alet, motor sanayisi, saat yapımı, ilaç sanayisi gelişmiştir.
- Yeraltı kaynakları bakımından zengin değildir.

Ulaşım
- Ülkede kara ve demir yolu ağı gelişmiştir.
- Avrupa ulaşımında önemli bir yeri vardır.
- Denizlerde kıyısı olmadığı halde büyük bir deniz ticaret filosu vardır.

Turizm
- Ülkede kış turizmi gelişmiştir.
- Turizm gelirleri ülke ekonomisinde oldukça önemlidir.

Ticaret
- İsviçre tarafsız devlet statüsünde olduğu için dünya ülkeleriyle ticari ilişkileri oldukça iyidir. Avrupa’nın en etkin ve hareketli ülkesidir.
- Bankacılık ve sigortacılıkta en gelişmiş ülkedir.
- Dünya para piyasasını elinde tutar.
- Ticaretin büyük kısmı AB ülkeleri ve ABD ile yapar.
- Türkiye ile ticareti gelişmiştir.
- Türkiye’ye makine, saat, elektrikli alet satar. Türkiye’den sebze, meyve, demir-çelik, halı, tütün, deri, tekstil ürünleri alır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here