Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Jackfruit (Jak) Meyvesi Nedir, Sağlık Açısından Faydaları Nelerdir?

0 341

Jakfruit veya diğer adıyla Jak meyvesi ( Artocarpus heterophyllus) dünyada bilinen en büyük yenilebilir meyveyi üreten bir ağacın meyvesidir. Bitkinin tüm kısımları (tohum, yaprak, posa, kök kabuğu ve sapları) antioksidan, anti-diyabetik ve bağışıklık arttırıcı özellikleri için kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Fakat klinik araştırmalar daha çok azdır. Bu yazıda jak meyvesinin nasıl bir meyve olduğu ve sağlık açısından faydalarının neler olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır.

Jackfruit Nedir?

Jackfruit (Jak) Meyvesi Nedir, Sağlık Açısından Faydaları Nelerdir?Jackfruit, aynı zamanda jack ağacı, fenne veya bazen sadece jack olarak da bilinir, ekmek meyvesine benzemektedir ve Hindistan’dan gelmektedir. Güneydoğu Asya, Afrika ve Brezilya dahil dünya çapında tropikal ve subtropikal bölgelerde bulunan dut veya incir ailesinin bir parçasıdır. Bu meyvenin, her ikisi de gıda olarak kullanılan etli soğanları ve nişastalı tohumları bulunmaktadır. Bu ağaç, diğer meyve ağacı türlerinden en yüksek verimi ve bilinen en büyük yenilebilir meyveyi (ortalama ağırlık 10 kg) üretmektedir, çünkü meyvenin ortalama ağırlığı 10 kg civarındadır.
Jackfruit, fenoller ve flavonoidler gibi bitkisel besinler açısından zengindir ve potansiyel antioksidan, antienflamatuar, antibakteriyel, antikanser ve antidiyabetik özellikleri nedeniyle araştırılmıştır.

Bileşenleri

Jackfruit birçok değerli mikro besin içermektedir ve bu mikro besinler şu şekildedir:
• Potasyum
• Magnezyum
• C vitamini
• A Vitamini
• B3 Vitamini
• Çinko
Ham meyvenin etli kısmı iyi bir karbonhidrat kaynağıdır. 100 g’lık bir kısım 94 kalori, 23 g karbonhidrat ve 1.5 g lif içermektedir. Bu lif içeriğinin, şeker ve diğer tropik meyvelerle karşılaştırıldığında jackfruitlerin nispeten düşük kan şekeri yanıtına katkıda bulunduğuna inanılmaktadır. 100 gr nefesi eti eti, enerji üretiminde, sinir fonksiyonunda ve hormon üretiminde önemli bir vitamin olan önerilen günlük niasin (B3 vitamini) miktarının% 25’ini sağlayabilir. Jak meyvesinin tohumu kaynatılıp kavrulur ve kestane gibi şurup içinde saklanabilir veya öğütülerek buğday unu ile karıştırılabilir. Kağıt hamuru ve tohum sık sık Sri Lanka’da sık sık yenen bir öğün içine öğütülür.

Sağlık Faydaları

Kan Şekeri Kontrolünü Geliştirir
Yapılan pilot bir çalışmada, çay olarak alınan jackfruit yaprağı ekstraktları (20 g/kg vücut ağırlığı) normal ve diyabetik hastalarda kan şekeri toleransını arttırmıştır. Sağlıklı ve diyabetik sıçanların nefesi yaprağı veya kök kabuğu özleri ile tedavisi, açlık kan şekeri seviyelerini düşürmüş , şekere karşı toleransı ve kan insülini seviyelerini artırmıştır. Bu antidiyabetik aktivite, nefesi özütlerindeki yüksek flavonoid içeriğinden kaynaklanmıştır. Kuersetin gibi bitki flavonoidleri hem jackfruit yaprağı hem de tohumda büyük miktarlarda bulunur ve meyvenin antidiyabetik aktivitesinden muhtemelen sorumludur.
Bağışıklık Sistemini Artırır
Jackfruit’teki fenoller, flavonoidler ve lektinler, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kanser hücrelerini baskılamak için en umut verici bileşiklerdir. Bu fitokimyasallar meyvenin, kabuğu, tohumları ve sapında bulunmaktadır. Jackfruit tohum lektinleri, sıçanların kemik iliğinde beyaz kan hücrelerini (mast hücreleri) arttırdı ve bu ekstraktın bağışıklık yanıtını uyarmada rol oynadığını düşündürmektedir.
Jackfruit (Jak) Meyvesi Nedir, Sağlık Açısından Faydaları Nelerdir?Beyaz kan hücresi üretimini (mast hücreleri ve nötrofiller) uyararak ve laboratuvarda ve sıçanlarda enflamatuar sitokinleri (IL-17) artırarak sokulan patojenlere karşı bir bağışıklık yanıtı aktive etmiştir. Jackfruit tohumlarından ekstrakte edilen bir lektin olan Jacalin, kolon kanserinin erken evreleri olan farelerde prekanseröz lezyonları azaltmıştır. Jack ağacı veya meyvenin farklı kısımlarından fenol bakımından zengin özütler, test tüplerinde farklı kanser hücresi türlerini bastırdı, ancak bu, canlı organizmalardaki gerçek anti kanser etkileri hakkında hiçbir bilgi vermemektedir. Fakat gelecek vaat eden klinik araştırmaya rağmen, klinik kanıt eksikliğinden dolayı herhangi bir sonuç çıkarılmamaktadır.

Patojenlerle Mücadele

Bakteriler
Kök kabuğundan, pulpadan, yapraklardan ve nefesi saplarından elde edilen özler, çok sayıda gram-pozitif ve gram-negatif bakteriye karşı geniş spektrumlu antibakteriyel aktiviteye sahiptir. Bunlar diş çürümesine neden olan suşları (Streptococcus mutans, Porphyromonas gingivalis ) ve strep boğazını (Streptococcus pyogenes) ve ayrıca gıda kaynaklı patojenleri (Listeria ve Salmonella türleri, Escherichia coli) içermektedir.
Jackfruit ağacından (artocarpin) flavonoidler, laboratuvarda metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ve Escherichia coli bakterilerinin büyümesini yavaşlatmıştır. Ayrıca, bakterilerin membran geçirgenliğini değiştirerek çeşitli sentetik antibiyotiklerin (tetrasiklin, ampisilin ve norfloksasin) antimikrobiyal aktivitelerini de arttırmıştır. Laboratuvarda, jak meyvesi lateksinden elde edilen ekstraktlar, antibiyotik direnci ile ilişkili bir bakteri olan Pseudomonas aeruginosa’nın büyümesini yavaşlatmıştır.
Virüsler
Jack meyvesi lektini olan Jacalin, bağışıklık sistemi hücrelerinin insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonunu CD4’ün yüzeyine, bir bağışıklık hücresine ve HIV için bilinen bir reseptöre bağlanarak bloke etmiştir. Test tüplerinde, nefesi özleri 2 herpes virüsünü (herpes simpleks 2 ve suçiçeği-zoster) ve sitomegalovirüsü bastırmıştır.
Mantarlar
Laboratuvarda, jack tohumlarından çıkarılan lektinler, üç mantarın (Fusarium moniliforme, Saccharomyces cerevisiae ve Paracoccidioides brasiliensis) büyümesini yavaşlatmıştır . Lektinler, istilacı mantarı öldüren inflamatuar sitokinleri (IL-12) artırarak bir bağışıklık tepkisini uyarmıştır. Jackfruit’ten ekstrakte edilen saflaştırılmış enzimler , insan bağırsağında yaygın olan zararlı bir maya olan Candida albicans’ın büyümesini inhibe etmiştir.
Parazitler
Nefesi lektinleri, insan beyaz kan hücrelerinden (nötrofiller) Leishmania major parazitinin ortadan kaldırılmasını arttırmıştır. Lektinler, hücre iltihabı (TNF-a ve IL-1-), pankreatik enzimler (elastaz) ve hücrelerde artmış antimikrobiyal aktivite aracılarını arttırmıştır. Gerçek şu ki, araştırmacılar jackfruit bileşenlerinin antimikrobiyal etkilerini sadece test tüplerinde test ettiler ve bu sonuçlar insanlara ve diğer canlı organizmalara dönüşmeyebilir.
Antioksidan Etkileri Vardır
Jackfruit’ten ekstrakte edilen üç flavonoid antioksidan, sıçan beyinlerinde serbest radikalleri atarak yağ parçalanmasını azaltmıştır. Nefesi antioksidan aktivitesi, fenolik ve flavonoid içeriğiyle bağlantılıdır. Bu bileşikler jackfruit kabuğunda yüksektir, fakat aynı zamanda meyve posasında, köklerinde, dallarında ve yapraklarında da bulunmaktadır. Birkaç çalışmaya göre, nefesi yüksek C vitamini, fenol ve flavonoid içeriği, kanser gibi hastalıkların gelişiminde rol oynayan serbest radikallere karşı koruyucu etkileri ile ilişkilidir.
Enflamasyonu Azaltabilir
Jackfruit kabuk özleri, sıçanlarda standart anti-enflamatuar ilaç diklofenak ile karşılaştırılabilecek şekilde COX-1 enflamatuar aracıyı inhibe etmiştir. Test tüplerinde, nefesi soyma özleri ve izole edilmiş flavonoidler, iltihaplanma ve septik şokla ilişkili aracıları (COX-1 ve 2, nitrik oksit, IL-1, IL-6, TNF) inhibe etmiştir.
Yara İyileşmesini Desteklemektedir
Jackfruit yaprak özleri, sağlıklı farelerde farmasötik dereceli bir antiseptik krem (Betadine) ile aynı yara iyileştirme aktivitesine sahiptir. Laboratuvarda test edilen 98 bitki ekstraktından nefesi, yara iyileşmesini hızlandıran önemli bir molekül olan prostaglandin -2 seviyelerini arttırma kabiliyeti ile ölçülen yara iyileştirme aktivitesi için en yüksek potansiyeli göstermiştir.
Sindirimi İyileştirebilir
Jackfruit (Jak) Meyvesi Nedir, Sağlık Açısından Faydaları Nelerdir?Jackfruit hamurundaki yüksek lif içeriği kabızlığı önlemeye ve sağlıklı bağırsak hareketlerini desteklemeye yardımcı olabilir. Jackfruit tohumu, sindirim sistemindeki yararlı bakterilerin büyümesini ve aktivitesini destekleyebilen prebiyotik lif içermektedir.
Kalp Sağlığını Destekleyebilir
Jackfruit yaprağı özleri, tip 2 diyabetik farelerde toplam kolesterol, LDL kolesterol ve trigliseritleri ve HDL kolesterolü düşürmüştür. Bu muhtemelen ekstraktlardaki yüksek antioksidan flavonoid içeriğinden, özellikle kusersetin’den kaynaklanmaktadır.

Sınırlamalar ve Uyarılar

Jack meyvesinin faydalarının çoğu sadece hayvanlarda ve hücrelerde incelenmiştir. Bulgular önemli olmakla birlikte, insanlar için geçerli olabilir ve bu ekstrelerin etkiler, optimal doz, uzun süreli güvenlik ve potansiyel yan etkiler açısından daha fazla değerlendirilmesi gerekmektedir.

Jackfruit Yan Etkileri ve Önlemleri

Bir huş poleni veya lateks alerjisi varsa, nefesi alerjisi olasılığı daha yüksek olabilir. Bunun sebebi nefesi, doğal lateksi ve polende bulunan alerjenlerin benzerliğidir. Nefesi tohumlarından ekstrakte edilen lektinler bağışıklık sistemini uyarabilir. Bu, doku nakli veya immünsüpresyon tedavisi olan hastaları olumsuz etkileyebilir. İnsanlarda iyi çalışılmamasına rağmen, nefesi kan pıhtılaşmasını etkileyebilir ve kan bozuklukları olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.

Jackfruit Nasıl Yenir?

Olgun jack meyvesi tatlıdır ve çiğ yenmektedir. Smoothies’e eklenebilir veya yoğurt veya dondurma ile karıştırılabilir. Tohumlar kavrulmuş veya kestane gibi kaynatılabilir veya un haline getirilebilir. Olgunlaşmamış jackfruit daha çok bir sebze veya et ikamesi gibi yenir ve yerel bakkalınızda veya çevrimiçi olarak bulunan su, tuzlu su veya önceden hazırlanmış soslarda konserve edilebilir. Genellikle köri ve vegan yemeklerinde kullanılmaktadır.

Kaynakça:
https://www.practo.com/healthfeed/12-reasons-why-the-jackfruit-is-super-healthy-3765/post
https://food.ndtv.com/health/6-remarkable-benefits-of-jackfruit-seeds-1667345

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.