Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Kava Biberinin Sağlığa Faydaları

0 457

Bilimsel adı Piper methysticum olarak bilinen Kava biberi, Pasifik adalarında bulunan uzun çalılık türüdür ve geleneksel olarak yapılan törenlerde rahatlamayı sağlamak için kullanılmaktadır. Ayrıca Kava ismi Tongan dilinde acı anlamına gelmektedir. Bitkinin kökü geleneksel olarak hafif ila orta derecede yatıştırıcı etkiye sahip içecekler yapmak için kullanılmaktadır. Ayrıca, coşkulu duygular uyandırdığı bildirilmektedir. Bazı geleneksel kültürlerde kava, alkollü içeceklerin tüketildiği gibi tüketilmektedir. Günümüzde birçok kişi kaygıyı tedavi etmek için kava takviyesi almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, geleneksel olarak kava kabul edilebilir düzeyde düşük sağlık riski seviyesi teşkil etmesine rağmen, kava özleri ve takviyeleri, aşırı tüketilmesi durumunda yüksek derecede karaciğer toksisitesine neden olabilmektedir. Ayrıca, diğer dillerde Kava Kava, Kawa Kawa, Ava (Samoa), Awa (Hawaii), Malak (Vanuatu), Rauschpfeffer (Almanca), Sakao (Pohnpei) ve Yaqano (Fiji) olarak bilinmektedir.

Sağlığa Yararları

Rekreasyon ve törensel kullanımının ötesinde kava, alternatif tıpta doğal bir anksiyolitik (kaygı azaltıcı) ilaç olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda, uykusuzluk yaşayan hastalarda, genellikle farmasötik veya reçetesiz uyku yardımcılarından daha az yan etkisi olan uykuyu artırma özelliğine sahiptir. Kava kökündeki ruh hal değiştirici özellikler sunduğuna inanılan bileşiklere kavalaktonlar denmektedir. Şimdiye kadar tanımlanmış 18 farklı kavalakton bulunmaktadır. Kesin etki mekanizmalarını belirlemek ya da hangi bileşiklerin diğerlerinden daha aktif olduğunu değerlendirmek için çok az araştırmalar yapılmıştır.

Kaygı

Kava Biberinin Sağlığa FaydalarıMevcut kanıtlar topluluğu, kava’nın kaygının tedavisine yardımcı olabileceğini, ancak bir ilacın gerçekte ne kadar etkili olduğuna dair çekinceye rağmen devam ettiğini göstermektedir. 2002 tarihinde yedi klinik çalışma ve 645 kişiyi içeren çalışmaların incelemesine göre, kava etkisi araştırmacılar tarafından küçük sayılsa bile, kaygı için etkili bir semptomatik tedavi seçeneği olarak kabul edilmiştir. Bulgular, genelleşmiş anksiyete bozukluğunun (GAD) tedavisinde plaseboya göre kava’nın daha etkili olduğu düşünülen Avustralya‘dan yapılan bir 2011 incelemesiyle desteklenmiştir. Bununla birlikte, güvenlik nedenleriyle takviye üzerinde toksisiteyi önlemek için düzenli karaciğer enzim testleri ile birlikte geleneksel bir kava içeceği önerilmiştir.

Uykusuzluk Hastalığı

Uykusuzluk sorunu için kava kullanımına yönelik yapılan araştırmaların çoğu, hayvan üzerinden yapılan çalışmalar ile sınırlıdır. Kevain ismi verilen bir kavalakton tipinin yatıştırıcı etkisini sağlayabileceğine inanılmaktadır. Almanya‘da insanlar üzerinde yapılan küçük bir çalışma araştırmalarında, kişilerin günde 200 miligramlık bir kava özütü aldığınd 14 gün sonra uykusuzluktan büyük bir rahatlama sağladıkları tespit edilmiştir. Umut verici sonuçlara rağmen, sonuçlar uyku kalitesi anketinin sübjektif yapısından kaynaklanmıştır. Çalışma önlemlerine dayanarak, plasebo sağlayan kişiler bile uykuda önemli gelişmeler göstermiştir.

Olası Yan Etkileri

Kava kullanımı tartışmalıdır. Taraftarların bir kısmı kava’nın kaygının kısa süreli tedavisi için güvenle kullanılabileceğine inanırken, diğer kısmı potansiyel risklerin faydalardan çok daha ağır bastığına inanmaktadır. Kısa süreli kullanımda bile hazımsızlık, ağız uyuşukluğu, döküntü, baş ağrısı, uyuşukluk ve görsel rahatsızlıklar gibi yan etkileri yaygındır. Uzun süreli kullanımın sonuçları bazı durumlarda yıkıcı olabilmektedir.

Karaciğer Hasarı

Mart 2002 yılında, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tüketicileri ve sağlık profesyonellerini kava kullanımıyla ilişkili karaciğer hasarı riski konusunda uyarıda bulunmuştur. Vaka raporları, kava ile hepatit, siroz, karaciğer yetmezliği ve hatta ölüm dâhil karaciğer toksisitesini ilişkilendirmiştir. Bu vakaların çoğu önceden karaciğer hastalığı var olan kişilerin, aşırı kava dozları ve ağır alkol kullanımı ile bağlantılıdır. Karaciğer toksisitesinin kavalaktonlar, düşük kaliteli ekstraktlar da bulunan kirletici maddeler veya kava ekstraktı ve takviyesi yapmak için kullanılan organik çözücüler aseton veya etanol gibi sonucu olup olmadığı hala belirsizdir.
DSÖ, su bazlı kava içeceklerinin daha güvenli olduğunu öne sürmesine rağmen, kurum orta ila yoğun tüketimin karaciğer enzimlerini önemli ölçüde artırabileceğini kabul etmektedir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü toksisitenin, çiğ kava kökü kalitesi, depolama sırasında kökün kirlenmesi ve diğer bitkisel ilaçların kava ile kullanımı ile bağlantılı olduğu konusunda uyarıda bulunmuştur. Uyarının ardından, birkaç ülke kava satışlarını kendi sınırları dâhilinde sınırlamıştır. Bugüne kadar, yalnızca Almanya, Kanada, Polonya ve İsviçre, kava’nın herhangi bir şekilde kullanılması yasaklanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde kava diyet takviyesi olarak sınıflandırılır ve kişisel kullanım için yasal olarak satın alınabilmektedir. Kişi kalıcı yorgunluk, halsizlik, bulantı, kusma, iştah kaybı, koyu idrar, kil renkli dışkı veya ciltte ve gözlerde sararma (sarılık gibi) dâhil karaciğer toksisitesi belirtileri yaşarsa derhal doktorunu aramalıdır.

Düşünceler ve Kontrendikasyonlar

Kava Biberinin Sağlığa FaydalarıKişi kava’yı eğlence amaçlı veya tıbbi amaçlarla kullanmak istiyorsa, önceden düşünmesi gereken birkaç nokta vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Kava’nın nörolojik sistem üzerindeki etkisi tam olarak anlaşılamamıştır. Bu nedenle, klinik depresyon, bipolar bozukluk veya şizofreni hastalarında kullanılmamalıdır.
• Semptomları daha da kötüleştirebileceğinden Parkinson hastalığı olan kişilerde Kava’dan kaçınmalıdır.
• Kava kanın pıhtılaşmasını engelleyebilir ve bu yüzden kanama bozukluğu olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Ayrıca aşırı kanamayı önlemek için ameliyattan en az iki hafta önce kava kullanımı bırakılmalıdır.
• Kava uyuşukluğa neden olabilir ve yargı, refleksleri ve görme keskinliğini bozabilir. Kişi ağır makineleri sürmeyi veya çalıştırmayı planlıyorsa kava kullanmamalıdır.
• Alkolizm, karaciğer hastalığı, pulmoner hipertansiyon, düşük tansiyon (hipotansiyon) veya böbrek hastalığı olan kişilerde Kava’dan kaçınmalıdır.
Güvenlik araştırması eksikliği nedeniyle, kava hiçbir zaman çocuklar, hamile kadınlar veya emziren anneler kullanmamalıdır. Bazı çalışmalar kavanın anne sütüne kolayca geçebileceğini göstermiştir.

İlaç Etkileşimleri

Kava, birçok ilaç ve takviye ile etkileşime girebilmektedir ve bazı durumlarda, eşlik eden ilacın etkilerini artırabilmektedir. Diğerlerinde, kavayı metabolize etmek için kullanılan CYP450 adı verilen aynı karaciğer enzimleri için rekabet ederek eşlik edenlerin etkinliğini azaltmaktadır. Kişi bazı ilaçlardan herhangi biriyle kava kullanıyorsa veya kullanmayı düşünüyorsa doktoruyla görüşmelidir. Bu ilaçlardan bazıları aşağıdaki gibidir:
• Sedatif ve reçetesiz uyku yardımcıları
• Tofranil (imipramin) gibi trisiklik antidepresanlar
• Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI), depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar
• Anksiyete tedavisinde kullanılan Valium (diazepam) veya Ativan (lorazepam) gibi Benzodiazepinler
• Diüretikler su hapları Lasix (furosemide) benzeri ilaçlar
• Coumadin (warfarin) veya Plavix (clopidogrel) gibi kan sulandırıcıları ilaçları
• Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan levodopa gibi ilaçlar
• Prevacid (lansoprazol) ve Prilosec (omeprazol) gibi Proton pompa inhibitörleri
• Abilify (aripiprazole), Clozaril (klozapin) ve Seroquel (ketiapin) gibi antipsikotikler

Dozaj ve Hazırlama

Kavanın uygun kullanımı için her hangi bir kural yoktur. Genellikle kava Amerika Birleşik Devletleri’nde kapsül, yumuşak jel kapakları, özüt, toz ve çay formlarında satılmaktadır. Tenteler, çaylar ve içecekler yapmak için kullanılan yabani hazırlanmış kurutulmuş kökler de bulunmaktadır. Çoğu kapsül formülasyonu, 50 miligram ila 100 miligram arasında değişen dozlarda sunulmaktadır. Uzmanların çoğu, günde 250 miligramdan fazla alınmaması ve kullanılmaması en fazla üç ay ile sınırlanması önerilmektedir. Ayrıca karaciğer hasarının normal dozlarda bir ay kava kullanımından sonra meydana geldiği bilinmelidir.
Kava Biberinin Sağlığa FaydalarıKava, tüm diyet takviyeleri gibi, Amerika Birleşik Devletleri’nde de büyük ölçüde düzenlenmemiştir. Bu durum bu ilacın güvenli olduğu anlamına geldiği varsayılmamalıdır. Sınıflandırma, basitçe, üreticinin FDA’yı değil ekin güvenliğini sağlamaktan sorumlu olduğu anlamına gelir. Bu, imalatçı klinik araştırmaların yükünü hafifletirken, müşteriyi hem bilinen hem de bilinmeyen zararlara karşı savunmasız bırakabilmektedir. Bir üreticinin yapamadığı şey, takviyelerini herhangi bir hastalık veya tıbbi durum için bir tedavi olarak pazarlamaktır. Bu, üreticinin olası sağlık yararları öneremediği anlamına gelmez. Kişi kendini daha iyi korumak, rahatlamak için ne kadar çaresiz olursa olsun, sağlığa olan faydalarında kanıtlara dayanmalıdır. Kava’nın kalitesi ve güvenliği bir markadan diğerine değişebildiğinden, bildik ve güvenilen üreticilere bağlı kalınmalıdır.
Geleneksel olarak, Güney Pasifik’teki kava içecekleri, su lifli hamurun içinden süzülmeden önce çiğnenen veya öğütülen taze köklerden yapılmaktadır. Taze kava kökü Amerika Birleşik Devletleri’nde nadiren mevcut olduğundan, bu karışım kuru kava ile yapılmaktadır. Bunun için bir parça tülbent, bir çay süzgeci ve bazı yabani hazırlanmış kava yapraklarına veya tozuna ihtiyaç vardır. Geleneksel kava içeceği hazırlanışı aşağıdaki gibidir:
• Bir parça tülbent içine 1/4 ila 1/3 fincan yabani hazırlanmış kava koyulmalıdır. Bir parça ip ile gevşek bir demet halinde bağlanmalıdır.
• Bir bardak su ısıtılmalıdır
• Kava demeti küçük bir bardağa yerleştirilir ve üzerine su dökülmelidir.
• Baskı uygulayarak demeti 10 ila 15 dakika karıştırıldıktan sonra sıkılarak çıkarılmalıdır.
• Bu işlemler bittiğinde, süzülerek içilmelidir

Kaynakça:
fao.org
doi.org
nih.gov

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.