Kürtaj Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hamilelik hakkında bir karar verirken güvenilir kürtaj seçenekleri hakkında da bilgi sahibi olmak gerekir. Kürtaj, bir kadının hamileliğini sonlandırmasıdır. İstenmeyen gebelik, her yıl binlerce kişiyi etkileyen önemli bir endişedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl gerçekleşen 6 milyon gebeliğin yarısından fazlası planlanmamış gebeliktir. Cinsel ve Üreme Sağlığı Perspektifleri’nde yayınlanan bir araştırmaya göre, bu planlanmamış gebeliklerle karşılaşan kadınların yaklaşık % 50’si, gebe kaldıkları ay boyunca doğum kontrol yöntemini kullanmaktaydılar.
Kürtaj, ABD’de her yıl yaklaşık 1,3 milyon kürtaj yapıldığı için uygulanan en yaygın tıbbi işlemlerden biridir. Veriler, tüm kadınların % 40’ından fazlasının, üreme hayatlarında bir süre kürtajla gebeliğe son vereceğini göstermektedir.

Kürtajın Kısa Geçmişi

1973’te Yüksek Mahkeme davası Roe/Wade, kadınların hamileliğin ilk 6 ayında (2 trimesterde) kürtaj yapma hakkına sahip olduğuna ve böylece kürtajın yasallaştığına karar vermiştir. Mahkeme, kürtajın ABD Anayasası uyarınca temel bir hak olduğunu ve kürtajın yasaklanmasının 14. değişikliğin sona erme süreci maddesini ihlal edeceğini ileri sürmüştür. Yani bir kadının hamileliğini sona erdirmeye haklı sebeplerden de olsa hak kazanması dâhil olmak üzere, mahremiyet hakkını reddetmesi için devlet eylemlerine karşı korumaktadır.
Mahkeme, uygun olmayan bir fetüsün yani rahim dışında yaşamayacak durumda olan fetüsün, On dördüncü Değişikliğin birinci bölümünde belirtilen şartlara göre bir kişi olmadığını tespit etmiştir. Bu nedenle kürtaj işlemi hakkı doğmamışlar için geçerli değildir. Bu dönüm noktası mahkeme kararından bu yana, çok sayıda federal ve eyalet yasaları önerilmiş veya kabul edilmiştir. Kürtaj tıp alanındaki en tartışmalı ve yasal olarak aktif alanlardan biridir.
2003 yılında, Başkan George W. Bush, ilk Genişleme Süreci ve Çıkarma (D&X) kürtaj prosedürünü yasaklayan ilk kürtaj yasağını imzalamıştır. Bu yasak her ne kadar resmi olarak 2003’ün Kısmi Doğum Kürtaj Yasası olarak anılsa da, işlemin tıp toplumunda Sağlam D&X olarak daha doğru bir şekilde onaylandığını belirtmek önemlidir. Kısmi doğum kürtajı tıbbi bir terim değil politik bir terimdir.

Kadınlar Kürtaj İstediğinde

Düşüklerin yaklaşık % 88’i gebeliğin ilk üç ayında (3 ay) yapılır. Hamileliğin ilk sekiz haftasında kabaca % 59, 9 ila 10 haftalarında % 19 ve 11 ila 12 haftalarında % 10 oranında gerçekleşir. Düşüklerin yaklaşık % 10’luk bir kısmı ikinci trimesterde oluşmaktadır. (hafta 13-15’te % 6 ve 20. Haftada % 4). 24 haftalık hamilelikten sonra, kürtajlar sadece ciddi sağlık nedenlerinden dolayı sağlanır ve bu toplam kürtajların% 1’inden azını oluşturur. Daha önceki kürtajlar daha kolay, daha güvenli ve daha sonraki hamileliklerde yapılan kürtajlardan daha ucuzdur.

Gerçekler ve Demografi

• 24 yaş ve altındaki ABD’li kadınlar, kürtaj alanların% 52’sini oluşturmaktadır. Bu sayı daha da bölünür: Bu düşüklerin % 19’u gençler tarafından alınır ve 20 ila 24 yaşları arasındaki kadınlar bu düşüklerin % 33’ünü oluşturur.
• Düşüklerin yaklaşık % 60’ı en az bir çocuğu olan kadınlar tarafından yaşanır.
• Tüm düşüklerin üçte ikisi hiç evlenmemiş kadınlarda görülür.
• Her sosyal sınıfa ve ırka mensup kadınlar kürtaj yapmayı seçmektedirler. Bir kürtaj raporuna sahip kadınların % 78’i, kürtaj alan kadınların% 88’i metropol bölgelerde yaşamaktadır. Ve kürtaj isteyenlerin % 57’si ekonomik dezavantajlı yani yoksul kesim arasında olan kişiler arasındadır.
• Kürtaj alan kadınların % 54’ü hamile kaldıklarında doğum kontrol yöntemi kullanmaktadır. Bu gebeliklerin çoğu, prezervatiflerin yırtılmalarından veya yanlış kullanılmalarından (% 49) ve doğum kontrol haplarını (% 76) almayı unutan kadınlardan kaynaklanmaktadır.
• İlk kürtaj isteyen tüm kadınların yarısı, gebe kaldıklarında cinsel eşleriyle hamile kalmak istememeleri üzerine anlaşmaya varmasına rağmen gebe kaldıklarında herhangi bir kontrasepsiyon kullanmıyordu.

Kürtaj Alma Kararı

Bir kadının kürtaj yaptırmayı düşündüğü zaman iyi bilgilendirilmiş bir karar vermesi önemlidir. Seçeneklerini güvenilir ve desteklenmiş arkadaşlarıyla, ailesiyle ve aynı zamanda erken gebelik danışmanlığıyla tartışmalıdır. Bu kişiler bir kadının doğru bir karara varmasında yardımcı olabilir. Kadınlar, hamileliklerinin kaçıncı haftalarında olduğuna bağlı olarak iki veya daha fazla kürtaj yöntemi arasında seçim yapabilir. Kürtaj yaptırmanın en güvenli zamanı son adet döneminden 5-10 hafta sonradır. Geçmişte, kürtajın bir kadının meme kanseri riskini artırabileceğine dair endişeler bulunmaktaydı. Bununla birlikte, daha yeni ve dikkatlice yapılan çalışmalar, kürtaj yaptırmak ile daha sonra meme kanseri olmak arasında bir bağlantı olmadığını göstermektedir.
Kürtaj yaptırma kararına genellikle çeşitli ve birbiriyle ilişkili nedenlerle karar verilir. Bu kararla karşı karşıya kalan kadınların çoğu bu kararlarında çok zorlanmaktadırlar. Genellikle bu kararın alındığı tüm senaryoları düşünerek, tartıştırarak düşünen ve tartıştıran bir durumdur. Yıllar geçtikçe, yapılan araştırmalar, kadınların neden kürtaj yaptırmayı seçtikleri konusundaki benzer nedenleri sürekli olarak ortaya koymaktadır.

Prosedür

Hem tıbbi hem de cerrahi düşük yöntemleri mevcuttur, ancak bunlar gebeliğin her aşamasında farklıdır. Tipik olarak, hamilelik 7 haftayı geçtikten sonra, sadece cerrahi kürtaj yöntemleri kullanılabilir. İkinci üç aylık dönemdeki düşükler, ilk üç aylık dönemdekilerden daha yüksek risk taşıma eğilimindedir. Popüler inanca rağmen, Amerikan Psikologlar Birliği’nin tek bir kürtajın zihinsel sağlık sorunlarına neden olacağına dair bir kanıt bulunmadığına dikkat çektiğini not etmek de önemlidir.

Kürtaj Sonrası Bakım

Kürtaj hamileliği fetüs ve plasentayı rahimden çıkararak sonlandıran bir işlemdir. Bu prosedürler çok güvenli ve düşük risklidir. Muhtemelen sorunsuz bir şekilde hasta iyileşir. Ve tamamen iyileşmesi birkaç gün sürebilir. Fakat kişi birkaç gün ila 2 hafta boyunca menstrüel kramp gibi hisseden kramplar yaşayabilir. Hafif vajinal kanama veya 4 hafta kadar lekelenme olabilir. Normal regl dönemi büyük olasılıkla 4 ila 6 hafta içinde geri dönmektedir. Kürtaj işleminden sonra kişinin üzgün veya depresyonda gibi hissetmesi normaldir. Bu hisler ortadan kalkmazsa, doktorundan veya bir danışmandan yardım istenmesi gerekir. Ayrıca bir aile üyesi veya arkadaşı da bu duygu durumundan çıkmasına yardımcı olabilir.

Kişisel Bakım

Kürtaj yaptıran kişinin karnınızdaki rahatsızlığı veya ağrıyı hafifletmek için yapabileceği bazı bakımlar vardır. İşte bu bakım çalışmalarından bazıları:
• Sıcak bir banyo yapmak fakat her kullanımdan önce banyonun dezenfektanla temizlendiğinden emin olunmalıdır.
• Alt karna bir ısıtma pedi uygulamak veya karna ılık su dolu bir sıcak su şişesi yerleştimek.
• Reçetesiz satılan ağrı kesicileri talimatlara uygun şekilde kullanmak.
Kürtaj işleminden sonra kişinin aktivetelerinde şu noktalara dikkat etmesi gerekir;
• Gerektiği gibi dinlenmek
• İlk birkaç gün yorucu aktivitelerden ve ağır şeylerin kaldırılmasından kaçınma
• Ayrıca, çalışma veya ev işleri de dâhil olmak üzere ağır işlerden kaçınmak
• Vajinadan kanamayı ve drenajı emmek için ped kullanmak. Enfeksiyonu önlemek için pedleri her 2 ila 4 saatte bir değiştirilmesi gerekir.
• Kesinlikle tampon kullanılmamalıdır
• 2 ila 3 hafta veya doktor tarafından önerilen süreye kadar cinsel birleşme yapılmamalıdır.
• Doktor tarafından verilen antibiyotik gibi diğer ilaçlar zamanında alınmalıdır.
İşlemden hemen sonra doğum kontrolünü kullanmaya başlanmalıdır. Normal regl süresi devam etmeden önce bile tekrar hamile kalmak mümkündür. Doğum kontrolü, planlanmamış gebeliklerin önlenmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, doğum kontrolünü kullanırken bile planlanmamış gebeliklerin ortaya çıkabileceğini unutulmamalıdır.

Kaynakça:
medlineplus.gov
abortion.org.nz
bpas.org

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar