Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

L. Acidophilus Nedir, Sağlık Açısından Faydaları Nelerdir?

0 4.334

L. acidophilus yaygın ve popüler bir probiyotik bakteridir. Kolesterolü düşürmek, bağırsak sağlığını iyileştirmek ve alerjileri bastırmak için kullanılmıştır.

Lactobacillus Acidophilus Nedir?

Lactobacillus acidophilus, süt endüstrisinde geleneksel ve yaygın olarak kullanılan ve daha yakın zamanda probiyotik olarak kullanılan gram pozitif bir laktik asit bakterisidir. L. acidophilus ticari yoğurtlara ve süt formülasyonlarına hem lezzeti hem de probiyotik etkisi için eklenmektedir ve diyette kullanım için en yaygın olarak seçilen Lactobacillus türlerinden biridir.

L. acidophilus’un Potansiyel Faydaları

L. Acidophilus Nedir, Sağlık Açısından Faydaları Nelerdir?1) Demir durumu
Güney Hindistan’daki genç kadınlar üzerinde yapılan küçük bir çalışmada demir eksikliği düşük Lactobacilli seviyeleri ile ilişkili bulunmuştur. 190 okul öncesi çocukta daha yüksek eritrosit durumu ve anemi prevalansında anlamlı bir azalma görülmüştür. Ayrıca L. acidophilus sıçanlarda demir biyoyararlanımını arttırmıştır.
2) Kolesterol
Birden fazla yapılan klinik çalışmalarda, günlük tüketim olarak L. acidophilus veya ihtiva eden bir fermante ürünü L. acidophilus, kolesterol azaltmada önemli ölçüde yararı olmuştur. Bununla birlikte başka bir çalışmada, L. acidophilus normal ve sınırda yüksek kolesterol seviyelerine sahip erkek ve kadınlarda kan kolesterolünü düşürmemiştir. Acidophilus, yüksek yağlı bir diyetle beslenen LDL farelerinde kolesterol ve LDL kolesterolü azaltmıştır. L. acidophilus, sıçanlarda toplam kan kolesterolünü, LDL-kolesterol, TAG’yi, toplam karaciğer kolesterolünü ve karaciğer TAG’sini düşürmüştür.
3) Kardiyovasküler hastalık
L. acidophilus tüketimi, klinik çalışmalarda kan kolesterolünde % 2,4 ila % 3,2’lik bir azalmaya yol açmıştır. Serum kolesterol konsantrasyonundaki her % 1’lik azalma, koroner kalp hastalığı riskinde tahmini % 2 ila % 3’lük bir azalma ile ilişkili olduğundan, yazarlar, düzenli olarak L. acidophilus alımının koroner kalp hastalığı insidansını azaltma potansiyeli olduğunu öne sürmüşlerdir. Batı asitli bir diyetle beslenen farelerde bağırsak kolesterol emiliminin engellenmesi yoluyla ateroskleroza karşı korunan L. acidophilus., farelerde kolesterolü düşürmüş ve aterosklerotik plaklarda lipoprotein birikmesini engellemiştir. Muhtemelen farelerde oksidatif stresi ve inflamatuar yanıtı azaltarak aterosklerotik lezyonların gelişimini hafifletmiştir.
4) Bağırsak sağlığı
Bağırsak mikrobiyotası: L. acidophilus ve selobiyoz alan sağlıklı gönüllüler, artan Lactobacilli, Bifidobacteria, Collinsella ve Eubacterium seviyelerini gösterirken Dialister azalmıştır. Sıçanlarda Lactobacilli ve Bifidobacteria popülasyonunu arttırmıştır. Yoğurtta uygulanan L. acidophilus, obez farelerde bağırsak mikrobiyotunu ve bağırsak Bifidobakterilerini pozitif yönde değiştirmiştir. Bununla birlikte L. acidophilus, insan mikrobiyota simülatöründe Lactobacilli ve Bifidobacteria popülasyonlarını, artmış asetik, bütirik ve propiyonik asit seviyelerini arttırmış ve amonyumu düşürmüştür.
Antibiyotik tedavisi: Amoksisilin/klavulanat ile uygulanan L. acidophilus, GI yan etkileri ve maya süperinfeksiyonu hasta şikayetlerinde anlamlı bir azalma ile ilişkili bulunmuştur.
İshal: Bazı denemeler, gezginlerin ishali veya çocuklarda akut ishalin önlenmesi üzerinde hiçbir yararlı etki bulamamıştır. Diğer çalışmalar, ısı ile öldürülen L. acidophilus’un kronik diyare hastalarında semptomları belirgin şekilde iyileştirdiğini göstermektedir. L. acidophilus, hastanede yatan çocuklarda diyare süresini azaltmış ve her iki rotavirüs pozitif diyareyi ve rotavirüs dışı ishali iyileştirmiştir.
IBS: L. acidophilus, irritabl bağırsak sendromu (IBS) olan hastalarda karın ağrısını ve rahatsızlığını azaltmıştır.
H. pylori: L. acidophilus, H. pylori’nin neden olduğu bağırsak iltihabını iyileştirmiş ve H. pylori’nin yaşayabilirliğini azaltmış ve enfekte hastalarda eradikasyon oranını arttırmıştır.
5) Atopik dermatit
L. acidophilus, atopik dermatitte düzenleyici T hücrelerini ve Th1 yardımcı T hücrelerini aktive ederek Th2- dominanant inflamasyonu baskılamıştır. Uzun süreli oral L. Acidophilus kullanan çocuklarda, önemli ölçüde, Th1/geri Th2 dengesi ve dermatit, atopik semptomlarının iyileştiği gözlemlenmiştir. Yetişkin atopik dermatiti olan hastalarda uzun süreli L. acidophilus alımı, egzama alanını ve şiddet indeksini önemli ölçüde azaltmıştır. Ayrıca probiyotik çatlamayı da bastırmıştır. Farelerde ise kulak şişmesi, çatlama ve diğer dermatit benzeri semptomları bastırmıştır.
6) Alerji
L. acidophilus, Japon sedir polinozu olan hastalarda alerjik semptomları hafifletmiştir. Çok yıllık alerjik rinitli hastalarda ise semptomları hafifletmiştir. Bununla birlikte L. acidophilus, kanıtlar çelişkili olsa da laktoz sindirimini ve toleransını artırmaktadır. L. acidophilus aşırı duyarlılığı baskılamış, hasarlı hücrelerin sayısını hafifletmiş ve alerjisi olan farelerde Th17 ve IgE üretimini engellemiştir. Farelerde alerjik kontakt dermatitin ilerlemesini baskılamak için Treg hücre sayısını arttırmış ve alerjik farelerde nazal semptomları ve IgE’yi baskılamıştır.
7) Vajinal enfeksiyonlar
Bakteriyel vajinozisli hastaların L. acidophilus ile tedavisi normal vajinal ortamın restorasyonuna katkıda bulunmuştur. L. acidophilus düşük pH değerini korumuş ve vajinal epitel hücre canlılığını arttırmıştır. Ayrıca L. acidophilus ile zenginleştirilmiş günlük yoğurt alımının bakteriyel vajinozis insidansını azalttığı görülmüştür.
8) Folat ve B12 durumu
Çocuklarda günlük L. acidophilus tüketimi folat ve B12 vitamini seiyelrini önemli ölçüde artırmaktadır.
9) Diyabet
L. acidophilus, tip 2 diabetes mellituslu erkeklerde insülin duyarlılığını korumuştur.
10) Minimal Hepatik Ensefalopati
L. acidophilus, minimal hepatik ensefalopati (MHE) olan hastalarda kan amonyak ve bilişsel işlevi geliştirmiştir. Ayrıca, probiyotik alan hastalarda açık ensefalopati gelişmesi daha az olasıdır.
11) Yaşlanma
L. acidophilus, Bifidobakteri düzeylerini arttırmış ve yaşlı kişilerde mikrobiyotayı faydalı bir şekilde değiştirmiştir. L. acidophilus farelerde yaşa bağlı bağışıklık fonksiyon düşüşünü tersine çevirmiştir. L. acidophilus farelerde, oksidatif stresi azaltmış ve yaşlanmayla ilişkili moleküler değişiklikleri önlemiştir.
12) Yorgunluk
L. acidophilus yorgun sporcularda bağışıklık bozukluklarını tersine çevirmiştir. Ayrıca, L. Acidophilus Nedir, Sağlık Açısından Faydaları Nelerdir?sıçanlarda egzersiz sonrası azalan kronik yorgunluk ve stresi azaltmıştır.
13) Enfeksiyonlar
L. acidophilus sağlıklı farelerde doğal ve edinilmiş bağışıklığı arttırmıştır.
Viral enfeksiyon: Hem canlı hem de canlı olmayan L. acidophilus, farelerde influenza virüsü (H1N1) enfeksiyonuna karşı korunmuştur.
Bakteriyel enfeksiyon: L. acidophilus, enfeksiyonu sınırlandırarak ve farelerde mukozal koruyucu düzenleyici bağışıklık tepkilerini destekleyerek bakteri kaynaklı koliti etkili bir şekilde önlemiştir. L. acidophilus yanık yaralarında bulunan 74 gram negatif ve 16 gram pozitif bakterinin tümünü baskılamıştır ve bu da yanık yara enfeksiyonlarına neden olabilmektedir. L. acidophilus dental plaktaki mutant Streptococcus’u ve oral streptokokların karyojenik potansiyelini azaltabilmektedir.
14) Enflamasyon
L. acidophilus insan bağırsak epitel hücrelerinde iltihabı hafifletmiş, NF-B’nin transkripsiyonel aktivitesini azaltmış ve proenflamatuar sitokinleri inhibe etmiştir.
15) Artrit
L. acidophilus, artrit belirtilerini azaltmış ve sıçanlarda üreme organlarının normal histolojisini korumaya yardımcı olmuştur. Sıçanlarda artrit ile ilişkili olarak ortaya çıkan organ hasarının azaltılmasında ilaç indometasin ile karşılaştırılabilir etkiler göstermiştir. Bu probiyotik aşağı regüle edilmiş pro-enflamatuar ve yukarı regüle edilmiş anti-enflamatuar sitokinlerdir.
16) Ağrı algısı
L. acidophilus’un oral uygulaması, morfinin etkilerine benzer şekilde bağırsak epitel hücrelerinde mu-opioid ve kannabinoid reseptörlerinin ekspresyonunu ve bağırsakta analjezik fonksiyonun aracılık etmesine neden olmuştur.
17) Ülserler
L. acidophilus sıçanlarda mide ülseri iyileşmesini desteklemiştir.
18) GI enfeksiyonları
L. acidophilus, farelerde E. coli enfeksiyonunu hafifletmiştir. L. acidophilus antibiyotikle ilişkili ishale neden olan patojenik bir bakteri olan C. difficile’nin büyümesini ve özellikle enfeksiyondan sonra uygulandığında farelerde Salmonella enterica’nın büyümesini inhibe etmiştir.
19) GI enflamasyonu
L. acidophilus, bağırsak epitel hücrelerinde iltihaplanmaya karşı koymuştur. L. acidophilus ile tedavi, bağırsak epitel hücrelerinde bütirat alımını önemli ölçüde arttırmıştır. Butirat, birincil yakıt görevi gören, mukozal inflamasyonu iyileştiren ve tuz emilimini uyaran yararlı roller oynamaktadır. Sıçanlarda nekrotizan enterokolit (NEC) gelişimi üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir. L. acidophilus, farelerde kemoterapinin neden olduğu bağırsak mukozitinin inflamatuar ve fonksiyonel yönlerini iyileştirmiştir. L. acidophilus, kolite bağlı kilo kaybına karşı korunmuştur ve farelerde distal kolonda faydalı Lactobacilli ve Bifidobakterileri arttırmaktadır. L. acidophilus yenidoğan farelerde enfeksiyondan sonra bağırsak iltihabını azaltmıştır.

Kanser Araştırması

Araştırmacılar bağırsak florasının bir parçası olarak veya bir probiyotik olarak alınan L. acidophilus’un belirli kanser tedavilerini desteklemede veya hatta kanser gelişimini önlemede rol oynayabileceğini araştırmaktadırlar. Bununla birlikte, tüm bu araştırmalar şimdiye kadar hayvanlarda veya hücrelerde yapılmıştır ve bu amaçla L. acidophilus’u önermek için klinik bir kanıt bulunmamaktadır. L. acidophilus’un günlük oral uygulaması, farelerde kolon tümör insidansını, tümör çokluğunu ve azalmış tümör boyutunu baskılamıştır. L. acidophilus’un oral uygulaması meme tümörlü farelerde hayatta kalma oranını arttırmış, tümör büyümesini azaltmış ve lenfosit proliferasyonunu arttırmıştır. Tümör hacmi büyümesini % 50,3 oranında azaltmış, kolonik karsinogenezin şiddetini azaltmış ve farelerde kanser hücresi ölümünü artırmıştır. L. acidophilus sıçanlarda kolondaki kanserojen değişiklikleri azaltmıştır. Tümör taşıyan farelerde ise sitokin üretimini, anti-tümör bağışıklığına elverişli bir Thl koruyucu paternine değiştirmiştir. Ayrıca L. acidophilus doğrudan mide karsinomu, kolon karsinomu ve meme kanseri hücrelerine karşı da araştırılmaktadır.

Etki Mekanizması

L. Acidophilus Nedir, Sağlık Açısından Faydaları Nelerdir?Araştırmacılar, L. acidophilus’un biyokimyasal düzey üzerindeki etkisini araştırmak için bir dizi hücre ve hayvan çalışması yapmışlardır. Bu bulgularından bazıları aşağıdaki gibidir:
Enfeksiyonda
• Artmış doğal öldürücü hücre (NK) aktivitesi
• Azalmış NF-KB ve artmış IL-8
• İnfluenzada, akciğerde L. acidophilus deotaksin, CSF1, IL-1, RANTES ve IFN ve bağırsakta artmış IL-17
• Yüksek düzenlenmiş IL-1 a, IL-1 8, CCL2 ve CCL20 ve bağırsak epitel hücrelerinde aktif TLR2
Yorgunluk içinde
• Yorgun sporcularda T hücrelerinden IFNy salgılanmasını arttırmıştır.
Enflamasyonda
• Bastırılmış Th2 etkinleştirerek -dominant iltihabı regülatör T hücreleri ve Th1 yardımcı T hücreleri
• TGF-y artışı
• NF- activityB aktivitesinde azalma
• Bastırılmış IL-17 ve IL-23, TNF-a, IL-8, MIR21, IL-6 ve IL- 1,2
• IL-12’nin ikisi de artmış ve azalmıştır
• Uyarılmış IL-10
• Uyarılmış bağırsak IgA’sı
• İNOS ve PTGS-2’yi inhibe etmiştir
Alerjilerde
• Suprese IgE, IL-4, IL-17A ve IL-6
• Artan TGF-y ve IgA
• Hem IFN-y hem de IL-10’u arttırmış ve azaltmış
• CD25 ve FOXP3 artmış ve azalmış ROR
• Önemli ölçüde artmış CD4 (+) CD25 (+) Foxp3 (+) T hücreleri, antijenle uyarılan CD4 (+) T hücrelerinin çoğalmasını azaltmış ve antijenle uyarılmış T hücrelerini azaltmıştır
Yaşlanma
• Geliştirilmiş periton makrofaj fonksiyonlarını, NO ve uyarılmış IL-6 ve inhibe PGE2
• Geliştirilmiş lenfosit fonksiyonları ve uyarılmış IL-2
• Artmış katalaz (CAT) aktivitesi
• PPAR, SMP-30 ve klotho’da yaşla ilişkili ters azalma
Kanserde
• Bir tümörde sitokin üretimini, anti-tümör bağışıklığına elverişli bir Thl koruyucu paternine dönüştürdü
• Tümör anjiyogenezi ve sağ kalımı, VEGF ve HIF-la’da yer alan genlerin ekspresyonlarını inhibe etmiştir
• Yukarı regüle TIMP-3, HIF-2a, HO-1 ve PAI-1
• Artmış IFN-y ve azalmış IL-4

Emniyet

L. acidophilus genellikle iyi tolere edilmektedir. Bununla birlikte, organ yetmezliği, immün yetmezlik durumu ve enfeksiyonlara yol açabileceği işlevsiz bağırsak bariyer mekanizmaları olan hastalarda probiyotiklerin kullanımından kaçınılmalıdır.

Kaynakça:
probiotics.org
herbwisdom.com
hollandandbarrett.com
webmd.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku