Cerrahlık yaraların, sakatlıkların ve öteki hastalıkların bıçakla tedavisidir. Eski insanlar, büyük bir olasılıkla, kırılan bir kolu ya da bir yarayı sarmak, bir apseyi yarmak, ya da diş Yazının Devamı

Işınımın etkileri hem teşhis radyolojisinde olduğu gibi hastalıkların araştırılmasında, hem de radyoterapide olduğu gibi onları tedavi etmede kullanılabilir. Rapdoaktifliğe ilişkin ilk çalışmalar, Marie Curie (1867-1934) tarafından yapılmıştır. Yazının Devamı

Paneller güneşe dik bir açıyla yerleştirildiklerinde gelen ışığı tamamen yakalayıp maksimum üretim yapabilir. Bu, şu anlama gelir; güneşi doğrudan batıya doğru gökyüzündeki konumuna göre takip edersek daha Yazının Devamı

Hammaddelerin veya yarı işlenmiş maddelerin kullanıma hazır hale getirilmesine sanayi denir. Sanayi ülkelerin gelişmesinde önemli bir aşamadır. Çünkü gelişmiş ülkeler zenginliklerinin önemli bir kısmını sanayileşme ile sağlamışlardır. Yazının Devamı

Komşuları Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İsviçre, İtalya ve Slovenya ile komşudur. Yeryüzü Şekilleri - Ülkenin bir bölümü doğu-batı doğrultusunda uzanan Alp dağlarıyla kaplıdır. - Bu dağlar Yazının Devamı

Komşuları İsviçre; Fransa, Almanya, italya ve Avusturya ile komşu dağlık bir ülkedir. Yeryüzü Şekilleri - Yerşekilleri oldukça dağlıktır. - Ülkenin doğusunda ve güneyinde ülke yüzölçümünün %60'ını kaplayan Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar